Gizlilik ve Yasal Bildirim

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Cummins Inc.'in ve bağlı kuruluş ve şirketlerimizin (müşterek olarak "Cummins", "bizim", "biz" veya "bize") sizinle ilgili kişisel bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve açıkladığını anlatır ve sizin haklarınızla ilgili bilgi sağlar. Kişisel bilgiler bazen kişisel veri, kişisel tanımlanabilir bilgiler veya diğer benzer terimler kullanılarak da ifade edilir ve bu terimler, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan veya sizinle veya hane halkınız ile makul şekilde ilişkilendirilebilir olan herhangi bir bilgi anlamına gelir. İşbu Gizlilik Politikası, çevrimiçi ve çevrimdışı topladığımız kişisel bilgiler için geçerlidir ve aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Web siteleri: Bu web sitesi veya bu Gizlilik Politikasının yayınlandığı veya buna bağlantı veren diğer Cummins web sitelerini kullanmanız;
 • Ürün ve Hizmetler: Bu Gizlilik Politikasına atıfta bulunan veya bağlantı veren ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimize ilişkin Cummins ile olan etkileşimleriniz;
 • İş Ortakları ve Tedarikçiler: Tesislerimizi ziyaret ederek bizimle etkileşime geçer ya da satıcı, tedarikçi, servis sağlayıcısı veya bizimle iş yapan bir kurumun temsilcisi olarak rolünüz dahilinde bizimle iletişim kurarsanız ve
 • Dijital Araçlar: Cummins'in ticari araç ve ekipmanlarında teşhis ve tamir hizmetleriyle bağlantılı olarak sunduğu çeşitli Guidanz®, INSITE™, INLINE™, QuickServe® Online, vb. gibi dijital araçları (uygulamalar dahil) kullanımınız.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında olmadan, diğer kişisel bilgi toplama uygulamalarıyla ilgili gizlilik uygulamalarımız hakkında farklı veya ek bildirimlerde bulunabiliriz. Bu durumda işbu Gizlilik Politikası geçerli değildir. Örneğin, web sitelerimiz üzerinden bir iş başvurusu yapıyorsanız, İş Başvurusu Yapanlara Yönelik Bildirim, kişisel bilgi işleme uygulamalarımız için işbu Gizlilik Politikası yerine geçer.

İçindekiler

Topladığımız Kişisel Bilgilerin Kaynağı ve Türü
Kendinizle ilgili herhangi bir bilgi vermeden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ancak Cummins'in size belirli web tabanlı hizmetler sağlaması veya web sitemizin belirli bölümlerine girmenize izin vermesi için, etkileşimin veya servisin türüne göre bazı kişisel bilgiler vermenizi isteriz. Örneğin, bir ürün kaydı yaptığınızda, bir soru gönderdiğinizde, bir ürün aldığınızda, iş başvurusu yaptığınızda, ankete katıldığınızda, bizimle iş anlaşması yaptığınızda kişisel bilgilerinizi doğrudan sizden alabiliriz. Kişisel bilgilerinizi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimiz gibi başka kaynaklardan da toplayabiliriz.

Topladığımız kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Adınız, şirket adınız, iş unvanınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresiniz, İnternet Protokolü adresiniz, benzersiz kişisel tanımlayıcınız ve diğer benzer tanımlayıcılar gibi tanımlayıcılar;
 • Müşteri, iş ortağı, satıcı, servis sağlayıcı ya da tedarikçi olmanız fark etmeksizin, bizimle olan iş ilişkiniz;
 • Satın alma geçmişiniz, ödeme ve fatura geçmişiniz, finansal bilgiler, belirli ürünlerimiz veya hizmetlerimize olan ilginiz, garanti bilgileri, servis geçmişi, ürün veya servislere olan ilginiz, satın aldığınız motorların/jeneratörlerin VIN numarası, bayinizin ve/veya servis merkezlerinizin kimliği gibi ticari bilgiler;
 • Haber bülteni, e-postalara kaydolma, ankete katılma veya sunduğumuz diğer benzer hizmetler gibi programlarımızın herhangi birine kaydolmanız;
 • Sosyal medya siteleri üzerinden aldığımız "beğeniler" ve geri bildiriminiz, çağrı merkezlerimiz ile olan etkileşimleriniz gibi bizimle çevrimiçi veya çevrimdışı yaptığınız etkileşimler;
 • Araç ya da ekipman tanımlayıcılar, hata kodları ve benzer fonksiyonel bilgiler, ilgili tarihler ve saatler, hassas konum belirleme verisi (performansı etkileyen yol koşulları ve benzer faktörleri değerlendirmek için) ve frenleme ve hız bilgisi gibi bilgileri, bağlı olduğu araç ya da ekipmanın düzgün çalışması ve bakımı kapsamında Cummins'e aktaran aktifleştirilmiş telematik cihazları içeren ticari araç ya da ekipmanları kullanmanız. Daha fazla bilgi almak için Araçlar ve Ekipman ya da Jeneratörler için Telematik Veri Koruma Bildirimimizi inceleyin.
 • Çevrimiçi ve/veya uygulamalar aracılığıyla kullanımını tercih ettiğiniz ad ve iletişim bilgileri, araçlar ve/veya uygulamalar gibi ticari araçlar ve ekipman için diyagnostik ve onarım hizmetlerimizle bağlantılı olarak Cummins tarafından sunulan dijital araçlarımız ve uygulamalarımızın kullanılmasıyla alınan sınırlı kişisel bilgileriniz, araç ve/veya ekipman tanımlayıcıları, hassas coğrafi veri (tamir yardımı, destek ve planlama için), ödeme detayları. Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki Dijital Araçlar Veri Koruma Bildirimine bakın.

Biz ve kişisel bilgilerin toplanmasını kontrol eden diğer kişi ve kuruluşlar, bilgilerinizi toplamak için çerezler ve web işaretçileri gibi izleme teknolojilerini kullanırız. Çerezler ve bunları nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Web Sitesi Bildirim ve Açıklama Beyanı'na bakın.

Topladığımız bilgilere dayalı olarak, hakkınızda bilgi türetebilir ya da çıkarım yapabiliriz. Örneğin, IP adresinizi temel alan yaklaşık konumunuz hakkında çıkarımda bulunabilir veya gezinme davranışınıza ve daha önceden satın aldıklarınıza göre belirli ürünleri satın alma arayışında olduğunuz çıkarımını yapabiliriz.

Kişisel Bilgilerin Amaçları ve Kullanımı
Cummins, yukarıda tanımlanan kişisel bilgi kategorilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanabilir:

 • Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınıza yanıt verme, siparişleri veya iadeleri işleme, isteğiniz üzerine sizi programlara kaydetme veya talebiniz uyarınca veya iş faaliyetlerimizle ilgili benzer eylemlerde bulunma gibi bizimle olan etkileşimlerinizi yönetmek ve desteklemek;
 • Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, web sitelerimiz, sosyal medya etkileşimlerimiz ve sunduklarımızın kalitesini yönetmek ve iyileştirmek;
 • Telematik iş kolumuz ile bağlantılı olarak sunduğumuz hizmetleri yönetmek ve iyileştirmek;
 • Dijital araçlarımız ile bağlantılı olarak sağladığımız hizmetleri yönetmek ve iyileştirmek;
 • Tercihlerinize bağlı olarak, ilgilenebileceğiniz diğer ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi toplamak ve sizinle etkileşimde bulunmak gibi eylemlerle müşteri ilişkilerimizi desteklemek ve geliştirmek;
 • İş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla iş yapmak için;
 • Size teknik bildirim, güvenlik uyarıları, destek mesajları ve yönetimsel mesajlar göndermek için;
 • Hizmetlerimizle bağlantılı trendleri, kullanımı ve faaliyetleri izlemek ve analiz etmek;
 • Güvenlikle ilgili durumları ve diğer zararlı, aldatıcı, dolandırıcılık ihtiva eden veya yasadışı faaliyetleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek ve Cummins'in ve diğerlerinin haklarını ve varlıklarını korumak;
 • Hizmetlerimizdeki hataları belirlemek ve onarmak için hata ayıklamak;
 • İlgili yasal, finansal, ihracatla ilgili ve mevzuata ilişkin yükümlülüklere uymak ve yerine getirmek; ve
 • Kişisel bilgiler toplandığında size açıklanan başka herhangi bir amacı gerçekleştirmek için.

Kişisel Bilgilerin Açıklanması

Kişisel bilgileri aşağıdaki durumlarda veya işbu politikada anlatıldığı üzere açıklarız:

 • Hizmet Sağlayıcılarımız, Yüklenicilerimiz ve İşleyicilerimiz: Kişisel bilgilerinizi; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklayabiliriz. Cummins, veriler için benzer düzeyde bir koruma sağlayabildiklerinden emin olmak için bu hizmet sağlayıcıları, yüklenicileri ve işlemcileri önceden değerlendirir ve ayrıca kişisel bilgileri anlaşma kapsamında olmayan herhangi bir amaç dahilinde kullanmalarının veya bilgileri satmalarının veya paylaşmalarının açıkça yasak olduğunu anladıklarını onaylayan yazılı bir anlaşmaya taraf olmalarını talep eder.
 • Kişisel Bilgilerin Üçüncü Taraflara Satışı: Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayız.
 • Hedefli Reklam için Kişisel Bilgilerin Paylaşımı: Kişisel bilgilerinizi, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmayız.
 • Yasal Açıklamalar: Açıklamanın, kamu otoritelerinin ulusal güvenlik veya yasa uygulama gereksinimlerini karşılaması için yasal talepleri de dâhil olmak üzere, geçerli herhangi bir yasa veya yasal sürece uygun veya bunlar uyarınca gerekli olduğuna inandığımız durumlarda kişisel bilgileri açıklayabiliriz. Ayrıca eylemlerinizin kullanıcı sözleşmelerimiz veya politikalarımız ile uygun olmadığına inandığımız durumlarda veya yasayı ihlal ettiğinize inandığımız durumlarda veya Cummins'in, kullanıcılarımızın, kamunun veya başkalarının haklarının, varlıklarının ve güvenliğinin korunmasının gerekli olduğuna inandığımız durumlarda kişisel bilgilerinizi açıklayabiliriz.
 • Danışmanlara ve Avukatlara Açıklama: Kişisel bilgileri, öneri almak ya da iş çıkarlarımızı korumak ve yönetmek için gerektiğinde avukatlara ve diğer profesyonel danışmanlara açıklayabiliriz.
 • Sahiplik Değişimi Sırasında Kişisel Bilgilerin Açıklanması: Birleşme, şirket varlıklarının satışı, finanslama ya da işletmemizin tamamı ya da bir kısmının bir başka şirket tarafından satın alınması durumlarında ya da bu durumlarla ilgili görüşme safhasında kişisel bilgileri açıklayabiliriz.
 • İştirakli Şirketler Ailemiz ve Diğerleri Arasında: Kişisel bilgiler; Cummins ve güncel ve gelecekteki ana şirketleri, bağlı şirketleri, alt kuruluşlar ve ortak kontrol ve sahiplik altındaki diğer şirketler arasında açıklanır. Bize yardımcı olan grup şirketlerimiz veya üçüncü taraf ortaklarımıza kişisel bilgiler açıklandığında, bu kişisel bilgiler için eşdeğer bir koruma düzeyinin sağlanmasını kendilerinden (taşeronlarının tümü de dahil olmak üzere) talep ederiz.
 • Rızanız ile: Kişisel bilgileri rızanız ile veya istediğiniz dahilinde açıklarız.
 • Kişisel Olmayan Bilgileri Açıklamak: Sizi tanımlamak için makul şekilde kullanılamayan toplu veya kimliksizleştirilmiş bilgileri açıklayabiliriz.

Kişisel Bilgilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı
Kişisel bilgileri işlemenin yasal dayanağı, toplama amacına/amaçlarına göre değişir. Bunlar arasında aşağıdakiler olabilir:

 • Hizmetlerimizi yönetmek veya web sitesi kullanıcı sorularına yanıt vermek gibi onay;
 • Müşteri veya tedarikçi hesabınızla erişiminizin yönetilmesi, hizmet taleplerinin ve siparişlerinin işlenmesi ve izlenmesi gibi bir sözleşmenin uygulanması;
 • Satın alma veya hizmet faturalarının tutulması gibi işlemenin kanunen zorunlu olduğu işle ilgili veya yasal yükümlülükleri yerine getirmek; veya
 • Ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya web sitemizin iyileştirilmesi; kötüye kullanımı veya sahtekarlığı önlemek; web sitemizi veya diğer Cummins yazılımlarını veya varlıklarını güvence altına almak veya iletişimlerimizi uyarlamak gibi meşru menfaatlerimiz.

Kişisel Bilgilerin Saklanması
Kişisel bilgilerinizi, başlangıçta topladığımız amaçları yerine getirmek ve yasal, düzenleyici veya diğer uyumluluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek dâhil olmak üzere diğer meşru iş amaçları için gerekli olduğu sürece depolarız. Kişisel bilgileri tutmamız hakkında daha fazla detaya, [email protected] adresiyle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizin Korunması
Cummins, online olarak topladığımız bilgileri kayba, yanlış kullanıma, yetkisiz erişime, değiştirmeye, imhaya veya hırsızlığa karşı korumaya ve güvenceye almaya yardımcı olmak için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel uygulamaları devreye almıştır. Buna, sitelerimiz üzerinden alışveriş yapan müşteriler ve programlarımıza kaydolanlar için uygun korumalar dâhildir. Benimsediğimiz önlemler, bilgilerin hassasiyetiyle orantılıdır ve gelişen güvenlik risklerini ele almak için garanti edilen şekilde güncellenir.

Çocuklar
Bu web sitesi, 13 yaş altındaki çocuklar için planlanmamış ve bu çocuklara yöneltilmemiştir. Ayrıca, 13 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerini bilerek toplamayız. 13 yaşından veya çocuğun ikamet ettiği ilgili ülkedeki yaş sınırından küçük herhangi bir insandan yanlışlıkla herhangi bir bilgi topladığımızı öğrenirsek, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere bu bilgileri derhal sileceğiz.

Kişisel Bilgilerin Sınır Ötesi Aktarımı
Küresel bir kuruluş olarak Cummins, topladığımız bazı kişisel bilgileri menşe ülkesinin dışına aktarır ve saklar. Bu, verilerin bulutta depolanmasının yanı sıra diğer ülkelerde bize yardımcı olan üçüncü taraflara aktarımları içerebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında yaşıyorsanız, kişisel bilgiler için geçerli olan veri gizliliği yasalarının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini ve her zaman ülkenizde sunulanla tutarlı bir koruma düzeyi sağlamadığını bilmelisiniz. Ancak, Cummins, kişisel verilerin sınır ötesi aktarımlarının geçerli veri koruma yasaları ve gerekliliklerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak için tasarlanmış önlemleri benimsemiştir. Önlemler, alıcının veriler için yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğinden ve bu taahhüdü teyit eden veri alıcısı ile uygun yazılı anlaşmalara girebileceğinden emin olmak için, verileri içe aktaran tarafın değerlendirilmesinin yanı sıra geçerli ev sahibi ülke yasalarının değerlendirilmesini içerir. Cummins, söz konusu transferler için AB Standart Sözleşme Maddelerine veya eşdeğeri veri aktarım mekanizmasına bağlıdır ve grup şirketlerimiz arasındaki aktarımlar için de benzer mekanizmaları devreye sokmuştur.

AB-ABD Gizlilik Kalkanı Sertifikası
Cummins, insan kaynakları ve müşteri kişisel verileri için ABD Ticaret Bakanlığı'nın AB-ABD Gizlilik Kalkanı çerçevesi ilkelerine bağlıdır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C-311/18 numaralı ("Schrems II") dosyasına ilişkin kararı doğrultusunda, Cummins, kişisel verilerin aktarımı için yasal bir dayanak olarak Gizlilik Kalkanı çerçevesine güvenmeyi bırakmıştır. Cummins yine de, şirketin faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde uyumlu ve sorumlu veri koruma uygulamaları sağlama konusundaki genel taahhüdünün bir parçası olarak, bu çerçeveye bağlı kalmaya devam etmektedir. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikamızı görüntülemek için lütfen ABD Ticaret Bakanlığı'nın https://www.privacyshield.gov/list adresindeki Gizlilik Kalkanı web sitesini ziyaret edin veya lütfen Gizlilik Kalkanı Bildirimimize göz atın.

Kişisel Bilgilerin Doğruluğu
Cummins, bizde kayıtlı kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlamak için uygun adımları atar. Ayrıca verilerini bize emanet eden kişileri de bilgilerini (örneğin e-posta adresinizi, adresinizi veya telefon numaranızı değiştirmeniz durumunda) ve iletişim tercihlerini (örneğin ürünlerimizle veya hizmetlerimizle ilgilş olan tercihleri ve iletişim sıklığını) güncel tutmaları konusunda teşvik ediyoruz, böylece kayıtlarımızda doğru bilgiler olur ve dolayısıyla hizmetimizi beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebiliriz. Bilgilerinizi veya tercihlerinizi güncellemeniz için sizi care.cummins.com adresinden bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Engelli Bireylerin Hakları
Cummins, engelli bireylere yardım sağlamak ve her bireyin etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak için bizimle iletişim kurmanın birçok yolunu sunar. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.cummins.com/cummins-care adresini ziyaret edin.

Kişisel Hakların Korunması ve Yerine Getirilmesi
Cummins'in, yürürlükteki yasalara uygun olarak, bireylerin kendileriyle ilgili toplanan kişisel bilgiler konusunda haklarını korumaya yönelik süreçleri vardır. vBu haklar; örneğin elimizde bulunan sizinle ilgili verileri bilme ya da bir kopyasını alma hakkını ve verilerinizi değiştirme, silme talebinde bulunma veya verilerinizin işlenmesine itiraz etme konusunda sınırlı hakları içerir. Son olarak, bireylere pazarlama ve ticari programlarımızdan ve tekliflerimizden istedikleri zaman onaylarını geri çekme hakkı sunarız. Bunu yapmak veya bu diğer haklardan herhangi birini kullanmak için, bize [korumalı eposta] adresinden e-posta göndererek veya Cummins Inc. Global Genel Merkezilerine, 500 Jackson Street, Columbus, IN ABD 47201 adresinden yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cummins, yetkisiz bir kişiye kişisel bilgi vermeden talebinizi işleme koymak ve yanıtlamak üzere öncelikle sizden şirketle ilgili etkileşiminize dair daha açıklayıcı bilgiler ve daha fazla doğrulama bilgisi isteyebilir.

Konumunuza bağlı olarak size uygun olabilecek ek haklar için lütfen ülkeye veya bölgeye özel bölümler için aşağıdakilere bakın.

Avrupa'daki Bireyler için Açıklama

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), Birleşik Krallık veya İsviçre'deyseniz, kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili yasalar dahilinde belirli hakl ve korumalara sahipsiniz (buna bu ülke ve bölgelerin gizlilik yasaları kapsamında "kişisel veriler" adı verilir) ve bu bölüm sizin için geçerlidir. Kişisel bilgilerinizin kontrolü Cummins'tedir. İletişim bilgilerimiz Bizimle İletişime Geçin bölümünde bulunabilir.

Veri Konusu Talepleri

Belirli sınırlamalara tabi olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Bilgilendirilme hakkı: kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve haklarınız konusunda açık, şeffaf ve kolay anlaşılır bilgi edinme hakkınız vardır;
 • Erişim hakkı: Cummins'in sizinle ilgili elinde bulundurduğu kişisel verilere erişme hakkınız vardır;
 • Düzeltme hakkı: kişisel verilerinizin hatalı veya eski olması ve/veya eksik olması durumunda düzeltilmesini isteme hakkı;
 • Silme/unutulma hakkı: Kişisel verilerinizin temizlenmesini veya silinmesini isteme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizi saklamak için yasal veya meşru gerekçelerimiz olabileceğinden, bunun mutlak bir hak olmadığını lütfen unutmayın;
 • İşlemenin kısıtlanması hakkı: belirli bir işlemeye karşı çıkma ya da bu işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır;
 • Doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı: istediğiniz zaman doğrudan pazarlama iletişimimizin aboneliğini iptal edebilir veya abonelikten çıkabilirsiniz. Bunu, size gönderdiğimiz herhangi bir e-posta veya iletişimdeki "abonelikten çık" bağlantısını tıklayarak yapabilirsiniz. Ayrıca ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında kişiselleştirilmemiş iletişimler almayı talep edebilirsiniz;
 • Rızaya dayalı veri işleme için istediğiniz zaman rızanızı geri çekme hakkı: verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızı, böyle bir işlem rızaya dayalı olduğunda geri çekebilirsiniz; ve
 • Veri taşınabilirliği hakkı: veritabanımızdan başka bir veritabanına veri taşıma, kopyalama veya aktarma hakkına sahipsiniz. Bu, verileri işlemenin bir sözleşmeye veya sizin izninize dayanması ve otomatik yollarla gerçekleştirilmesi durumunda yalnızca sağladığınız veriler için geçerlidir.

Bu hakları kullanmak için veya kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa lütfen [korumalı eposta] adresinden bizimle iletişime geçin.

Sorular veya Şikayetler
Kişisel verileri işlememiz konusunda çözüm sağlayamadığımız bir endişeniz varsa, ikamet ettiğiniz yerdeki Veri Koruma Otoritesi'ne şikayette bulunma hakkınız olabilir. Veri Koruma Otoritenizin iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

AEA'da bulunan bireyler için: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
Birleşik Krallık'taki bireyler için: https://ico.org.uk/global/contact-us/
İsviçre'deki bireyler için: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Kaliforniya, Colorado, Virginia, Utah ve Connecticut'taki Bireyler için Açıklama Durumları

Bu bölümde, kişisel bilgi işleme uygulamalarımız ve veri gizliliği haklarınız konusunda Kaliforniya, Colorado, Virginia, Utah ve Connecticut'ta ikamet eden kişilere özel ek bilgiler yer almaktadır.

Kaliforniya: Önceki 12 Aylık Kişisel Bilgi İşleme Uygulamalarının Özeti
12 aylık kişisel bilgi işleme uygulamalarımızın özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Toplama noktasında ya da öncesinde topladığımız bilgi hakkında daha fazla bilgiyi yukarıdaki Kişisel Bilginin Kaynağı ve Türü, Kişisel Bilginin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilginin Açıklanması bölümlerinde bulabilirsiniz. Eski 12 aylık uygulamalarımızın, mevcut kişisel bilgi işleme uygulamalarımıza benzer olduğunu hatırlatırız.

Kişisel Bilgi Katergorisi

Kaynaklar

Kişisel bilgileri işlemenin, açıklamanın ve alıcılarının iş veya ticari amacı

Ad, şirket adı, iş unvanı, e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi, İnternet Protokolü adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcı ve diğer benzer tanımlayıcılar gibi tanımlayıcılar.

Siz veya şirketiniz

Satılan

Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadık.

Hedefli Reklam için Paylaşılanlar

Bu bilgileri, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmadık.

Servis Sağlayıcılar/Yükleniciler/İşlemciler

Bu kişisel bilgileri; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklamış olabiliriz.

İşleme Amacı

Kişisel bilgilerinizi işlememizin amacı, kişisel bilgilerinizin bize sağlandığı konuya bağlıdır (ör. bizimle iş anlaşmaları yapıyorsanız veya Telematikler ve Bağlı Çözümler ve Dijital Araçlar gibi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyorsanız). Daha fazla ayrıntı için lütfen Kişisel Bilgilerin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması bölümlerine bakın.

İsim, imza, adres, telefon numarası ve finansal bilgiler gibi Cal. Civ. Code § 1798.80(e) yasasında tanımlanan tüm kişisel bilgiler.

 

Siz veya şirketiniz

 

Satılan

 

Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadık.

Hedefli Reklam için Paylaşılanlar

Bu bilgileri, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmadık.

Servis Sağlayıcılar/Yükleniciler/İşlemciler

Bu kişisel bilgileri; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklamış olabiliriz.

İşleme Amacı

Kişisel bilgilerinizi işlememizin amacı, kişisel bilgilerinizin bize sağlandığı konuya bağlıdır (ör. bizimle iş anlaşmaları yapıyorsanız veya Telematikler ve Bağlı Çözümler ve Dijital Araçlar gibi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyorsanız). Daha fazla ayrıntı için lütfen Kişisel Bilgilerin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması bölümlerine bakın.

 

Satın alma geçmişiniz, ödeme ve fatura geçmişiniz, belirli ürünlerimizle veya hizmetlerimize olan ilginiz, garanti bilgileri, servis geçmişi, ürün veya servis ilginiz, satın aldığınız motorların/jeneratörlerin VIN numarası ve bayinizin ve/veya servis merkezlerinizin kimliği gibi ticari bilgiler.

Siz veya şirketiniz

Satılan

Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadık.

 

Hedefli Reklam için Paylaşılanlar

Bu bilgileri, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmadık.

 

Servis Sağlayıcılar/Yükleniciler/İşlemciler

Bu kişisel bilgileri; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklamış olabiliriz.

 

İşleme Amacı

Kişisel bilgilerinizi işlememizin amacı, kişisel bilgilerinizin bize sağlandığı konuya bağlıdır (ör. bizimle iş anlaşmaları yapıyorsanız veya Telematikler ve Bağlı Çözümler ve Dijital Araçlar gibi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyorsanız). Daha fazla ayrıntı için lütfen Kişisel Bilgilerin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması bölümlerine bakın.

İnternet veya diğer elektronik ağ etkinliği bilgileri; örneğin gezinme geçmişi, arama geçmişi ve bir tüketicinin web sitelerimizle ve hizmetlerimizle etkileşimiyle ilgili bilgiler.

Siz veya şirketiniz

Satılan

Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadık.

 

Hedefli Reklam için Paylaşılanlar

Bu bilgileri, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmadık.

 

Servis Sağlayıcılar/Yükleniciler/İşlemciler

Bu kişisel bilgileri; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklamış olabiliriz.

 

İşleme Amacı

Kişisel bilgilerinizi işlememizin amacı, kişisel bilgilerinizin bize sağlandığı konuya bağlıdır (ör. bizimle iş anlaşmaları yapıyorsanız veya Telematikler ve Bağlı Çözümler ve Dijital Araçlar gibi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyorsanız). Daha fazla ayrıntı için lütfen Kişisel Bilgilerin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması bölümlerine bakın.

Coğrafi veri.

Siz veya aracınız veya ekipmanınız

Satılan

Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadık.

 

Hedefli Reklam için Paylaşılanlar

Bu bilgileri, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmadık.

 

Servis Sağlayıcılar/Yükleniciler/İşlemciler

Bu kişisel bilgileri; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklamış olabiliriz.

 

İşleme Amacı

Kişisel bilgilerinizi işlememizin amacı, kişisel bilgilerinizin bize sağlandığı konuya bağlıdır (ör. bizimle iş anlaşmaları yapıyorsanız veya Telematikler ve Bağlı Çözümler ve Dijital Araçlar gibi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyorsanız). Daha fazla ayrıntı için lütfen Kişisel Bilgilerin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması bölümlerine bakın.

Burada tanımlanan herhangi bir bilgiden elde edilen çıkarımlar.

Siz

Satılan

Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadık.

Hedefli Reklam için Paylaşılanlar

Bu bilgileri, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmadık.

Servis Sağlayıcılar/Yükleniciler/İşlemciler

Bu kişisel bilgileri; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklamış olabiliriz.

İşleme Amacı

Kişisel bilgilerinizi işlememizin amacı, kişisel bilgilerinizin bize sağlandığı konuya bağlıdır (ör. bizimle iş anlaşmaları yapıyorsanız veya Telematikler ve Bağlı Çözümler ve Dijital Araçlar gibi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyorsanız). Daha fazla ayrıntı için lütfen Kişisel Bilgilerin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması bölümlerine bakın.

Finansal bilgiler gibi hassas kişisel bilgiler veya veriler.

Siz veya şirketiniz

Satılan

Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadık.

 

Hedefli Reklam için Paylaşılanlar

Bu bilgileri, hedefli reklam için üçüncü taraflarla paylaşmadık.

Servis Sağlayıcılar/Yükleniciler/İşlemciler

Bu kişisel bilgileri; web sitelerimiz, BT güvenliği, veri merkezleri veya bulut hizmetleri, iletişim hizmetleri, sosyal medya konularında bize yardımcı olanlara; bayiler, distribütörler, servis merkezleri ve telematik ortakları gibi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak bizimle ortaklık yapanlar ve diğer hizmet türlerinde bize yardımcı olanlar gibi hizmet sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz ve işlemcilerimize açıklamış olabiliriz.

İşleme Amacı

Kişisel bilgilerinizi işlememizin amacı, kişisel bilgilerinizin bize sağlandığı konuya bağlıdır (ör. bizimle iş anlaşmaları yapıyorsanız veya Telematikler ve Bağlı Çözümler ve Dijital Araçlar gibi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyorsanız). Daha fazla ayrıntı için lütfen Kişisel Bilgilerin Amacı ve Kullanımı ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması bölümlerine bakın.

Kişisel Bilgilerin Satışı veya Paylaşımı
Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmayız veya bu şahıslarla paylaşmayız. Ayrıca 16 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerini bilerek satmaz, paylaşmaz, hedefli reklam için kullanmaz veya açıklamayız. Kaliforniya, Colorado, Virginia, Utah ve Connecticut'ta bulunan kullanıcılar için hedefli reklam için kişisel bilgilerin satışını veya kişisel bilgileri paylaşmayı teşkil edebilecek çerezleri veya izleyicileri kullanmayız.

Hassas Kişisel Bilgiler
Veri gizliliği yasalarına göre, belirli kişisel bilgi türleri "hassas" kişisel bilgiler veya veriler olarak kabul edilir ve ek veri gizliliği hakları ve yükümlülükleri gerektirir. Cummins, gizlilik yasaları kapsamında hassas kişisel bilgiler olarak görülebilecek hassas coğrafi ve finansal bilgiler toplar. Yasaların gerektirdiği durumlarda, hassas kişisel bilgilerinizi işlemeden önce onaynızı alacağız. Hassas kişisel bilgilerinizi hizmet sunmak ya da beklediğiniz malları ya da servisleri sağlamak; güvenlikle ilgili durumları tespit etmek, araştırmak ve önlemek; işletmemize yönelik zararlı, aldatıcı, dolandırıcılık ihtiva eden veya yasadışı faaliyetlere karşı koymak ve bu eylemlerden sorumlu olanları dava etmek ya da ürünlerimiz, hizmetlerimiz ya da cihazlarımızın kalite ve güvenliğini doğrulamak ve sürdürmek gibi yalnızca sınırlı amaçlar dahilinde kullanacağız.

Haklarınız
Veri gizliliği yasaları, belirli istisnalara tabi olmak üzere Kaliforniya, Colorado, Virginia, Utah ve Connecticut'ta ikamet eden tüketicileri kişisel bilgileriyle ilgili olarak kapsar. Bu eyaletlerden birinde ikamet ediyorsanız, bu bölüm sizin için geçerlidir. Belirli sınırlamalara tabi olarak aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

 1. Silme Hakkı. Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri silmemizi talep etme hakkınız vardır.
 2. Düzeltme Hakkı. Elimizde bulunan kişisel bilgilerinizden doğru olmayanları düzeltmemizi talep etme hakkınız vardır.
 3. Bilme ve Erişim Hakkı. Kişisel bilgilerin kategorileri, kişisel bilgilerin toplandığı kaynakların kategorileri, kişisel bilgileri toplama, satma veya paylaşma için ticari amaç, kişisel bilgileri açıkladığımız üçüncü tarafların kategorileri ve hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgi parçaları dahil olmak üzere, sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri işlemeyi onaylamaya ve bunları bilmeye ve erişmeye hakkınız vardır. Bu bilgileri teknik olarak mümkün olduğu ölçüde taşınabilir, kullanılabilir ve kişisel bilgileri bir insana engel olmadan aktarmanızı, aktarma işleminin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayabilecek bir formatta alma hakkına sahipsiniz.
 4. Profil Çıkarmadan Çıkma Hakkı Kişisel bilgilerinizin; Cummins'in otomatik karar verme teknolojisi ve profil çıkarma dahil tüketiciyle ilgili yasal ya da benzer ölçüde önemli etkiler ortaya çıkaran kararların ortaya çıkması kapsamında profil çıkarma amacıyla işlenmesinden vazgeçme hakkınız vardır.
 5. Hedefli Reklam veya Satış için Paylaşımla İlgili Haklar. Kişisel bilgilerinizi hedefli reklam için paylaşmayız veya satmayız. Ancak ek bir güvence olarak, kişisel bilgilerinizin (istemeden) bir satışa veya paylaşıma tabi olmaması için, Cummins ile iletişime geçerek bir Satışı ya da Paylaşımı Yapılmayacaklar Listesine eklenmenizi talep edebilirsiniz. Bu hakkınızı buraya tıklayarak ya da [email protected] adresinden bize e-posta göndererek kullanabilirsiniz.
 6. Hassas Kişisel Bilgiler veya Verilerle İlgili Haklar. Veri gizliliği yasaları, hassas kişisel bilgiler veya veriler için ek koruma sağlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Hassas Kişisel Bilgiler bölümüne bakın.
 7. Ayrımcılığa Maruz Kalmama Hakkı. Gizlilik haklarınızı kullanmak istediğinizde ayrımcılığa maruz kalmama hakkınız vardır. Ayrımcılık kapsamına: (a) sizi ürün veya hizmetlerden mahrum bırakmak, (b) indirim ya da diğer ayrıcalıkların kullanımı ya da ceza uygulaması da dahil size ürün veya hizmetler için farklı fiyat tarifesi uygulamak, (c) size farklı bir seviyede ya da kalitede ürün veya hizmet sunmak, (d) ürün veya hizmetler için farklı bir fiyat alacağınızı ya da farklı bir seviyede ya da kalitede ürün ya da hizmet alacağınızı belirtmek ve (e) gizlilik haklarınızı kullandığınız için size misilleme yapmak da dahildir.
 8. İtiraz Hakkı. Gizlilik hakkınızın kullanımına cevaben herhangi bir eylemde bulunmayı reddedersek, talebinizi reddetme sebebimizi size bildirecek ve bu karara nasıl itiraz edeceğiniz hakkında da size talimatlar sağlayacağız.

Gizlilik Haklarınızı Nasıl Kullanacağınız Konusunda Talimatlar
1-800-CUMMINS telefon numarasından ücretsiz olarak bizi arayarak, [email protected] adresinden bize e-posta göndererek ya da aşağıdaki web formlarını doldurarak gizlilik haklarınızı kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda, gizlilik hakkı talebinizi gerçekleştirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekir. Bizimle yaptığınız son etkileşimle ilgili kişisel bilgi sağlamanızı talep ederek kimliğinizi doğrularız. Veri gizliliği yasalarının izin verdiği şekilde bir uzatma talep edilmediği sürece, gizlilik hakları talebinizi, alınmasından sonraki 45 gün içinde yanıtlamış oluruz.

Gizlilik Hakkı Talebinin Reddine İtiraz Etmek
1-800-CUMMINS telefon numarasından ücretsiz olarak bizi arayarak ya da [email protected] adresinden bize e-posta göndererek gizlilik hakkı taleplerinizin reddine itiraz edebilirsiniz. Bir itirazı aldıktan sonra 45 gün içinde, kararların nedenleri hakkında yazılı bir açıklama da dahil olmak üzere, itiraza yanıt olarak yapılan her tür eylem hakkında sizi yazılı olarak bilgilendireceğiz. İtirazınızı reddedersek, eyaletinizde bulunan Savcıya şikayette bulunabilirsiniz.

Yetkili Temsilciler
Gizlilik haklarınızı yetkili bir temsilci aracılığıyla kullanabilirsiniz. Talebinizi yetkili bir temsilciden alırsak, bu temsilciye bir vekalet verdiğinize veya temsilcinin sizin adınıza haklarınızı uygulamak üzere talepte bulunmak için başka bir şekilde geçerli yazılı otoriteye sahip olduğuna dair kanıt görmek isteyebiliriz. Talepte bulunmak isteyen yetkili bir temsilciysiniz, lütfen 1-800-CUMMINS numaralı telefondan ücretsiz olarak bizi arayın veya [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Ek hizmetler sunmaya devam ettikçe ve gizlilik yasaları ve düzenlemeleri geliştikçe, Gizlilik Politikamızı revize etmemiz veya güncellememiz gerekebilir. Politikamızda değişiklik yapmaya karar vermemiz halinde, kullanıcılarımızın her zaman hangi bilgileri topladığımızdan, bunları nasıl kullandığımızdan ve varsa hangi koşullarda ifşa ettiğimizden haberdar olması için, bu değişiklikleri Ana Sayfamızda yayınlayacağız. Herhangi bir noktada kişisel bilgileri, toplandığı zamanda politikalarımızda belirtilenden farklı ve makul olarak politikalarımızdan anlaşılamayacak bir şekilde kullanmak istersek, kullanıcıları önceden bilgilendirecek ve yasal olarak gerekli olduğu durumlarda onaylarını alacağız.

Bizimle İletişime Geçin
Cummins'in Gizlilik Politikası hakkında sorularınız varsa veya bilgilerinizin yanlış kullanıldığına inanıyorsanız, [email protected] adresinden bize e-posta göndererek veya Cummins Inc. Global Headquarters, 500 Jackson Street, Columbus, IN 47201 adresinden bize yazarak, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cummins, gizlilik veya güvenlikle ilgili anlaşmazlıklar için bir anlaşmazlık çözüm süreci uygulamaya koymuştur ve meşru olduğuna inandıkları bir ihtilafla ilgili olarak bizimle iletişime geçen hiçbir kişiye karşı misilleme yapmaz. Sorunlarının şirket tarafından tatmin edici bir şekilde çözülmediğine inanan bireyler, veri koruma için ilgili gözetim kurumlarına talepte bulunma hakkına da sahiptir.

© 14 Aralık 2022 Cummins Inc. Tüm Hakları Saklıdır.


Dijital Araçlar Veri Koruma Bildirimi

Toplama Amacı : Dijital araçlarımız arasında araçlar ve ekipmanlarla alakalı servis işlemlerinde müşterilere yardımcı olmak amacıyla tasarlanan online araçlar ve uygulamalar yer alır. Kesinti süreleri ve bakımın neden olduğu rahatsızlık ve zaman kaybının farkındayız ve bu araçları kullanarak bu rahatsızlıkları asgari seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Diğer şeylerin yanı sıra araçlar yakınınızdaki onarım servisini bulmanız (veya servisi size getirme), hata veya arızanın nedenini bulmak için diyagnostik sürecini kolaylaştırma ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sizi işe geri döndürme konusunda size yardımcı olur.

Toplanan Kişisel Bilgiler : Cummins dijital araçları üzerinden toplanan spesifik veriler araç ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu veriler arasında, bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, isim ve iletişim bilgileriniz, söz konusu ticari araç veya ekipmanın bilgileri, konum verisi (yakındaki tamir merkezi veya servisi size getirmeyle alakalı), hata kodlarına ilişkin diyagnostik değerlendirmeleri veya sorunu etkileyen kök neden ve olası faktörler dahil tamiratlar, herhangi bir tamirat için ödeme bilgisi veya bu servisler için abonelik ve (eğer varsa) anketler üzerinden müşteri geribildirimi yer alır.

Toplanan Bilginin İşlenmesi: Cummins, kaydolduğunuz belirli dijital araç veya uygulama kapsamında ve özel ihtiyaçlarınız bağlamında toplanan verileri işler. Buna ticari araç veya ekipmanınız üzerinde gerekli diyagnostikleri gerçekleştirmek, tamir ve servis taleplerinizi yerine getirmek, yakındaki servis noktaları hakkında size bilgi vermek, randevu ayarlamak, diyagnostik ve onarım için sizin konumunuza gelmek dahildir. Veriler ürün ve kalite geliştirme, müşteri geribildirimi ve desteği ve ilişkili düzenleyici, yasal ve uyum amaçları gibi amaçlar için de kullanılabilir.

Diğer Bilgiler: Lütfen Cummins’in dijital araçları (ve diğerleri) bağlamında güvenlik, sınır ötesi aktarımlar, belirli bölgeler için spesifik bilgiler, kişisel haklar, veri koruma ve her türlü ihtilaf gibi kişisel verilerine ilişkin uygulamaları kapsamındaki ek bilgiler için bu Gizlilik Politikasının diğer bölümlerine bakınız.

Cummins’in topladığı dijital araç verilerine ilişkin soru veya endişeniz varsa daha fazla yardım almak için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

© 14 Aralık 2021 Cummins Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

AB - ABD Gizlilik Kalkanı Web Sitesi Gizlilik Bildirimi

Bu web sitesinin Gizlilik Kalkanı Bildirimi, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen AB-ABD Gizlilik Kalkanı çerçevesine Cummins'in bağlı kalması ve uyumu hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam: Cummins, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) mukimi olan insan kaynakları ve müşteri kişisel bilgileri için AB-ABD Gizlilik Kalkanı çerçevesine uyumunu onaylatmış ve doğrulamıştır. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı Case C-311/18 ("Schrems II") kararı uyarınca Cummins, kişisel verilerin transferi için hukuki zemin açısından Gizlilik Kalkanı çerçevesine bağlılığını sonlandırmıştır. Cummins yine de, şirketin faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde uyumlu ve sorumlu veri koruma uygulamaları sağlama konusundaki genel taahhüdünün bir parçası olarak, bu çerçeveye bağlı kalmaya devam etmektedir.

Cummins'in Gizlilik Sertifikasıyla bağlantılı olarak uyguladığı Gizlilik Kalkanı ilkeleri şunlardır: Bildirim; Seçim (Rıza); İleri Transfer için Hesap Verebilirlik; Güvenlik; Veri Bütünlüğü ve Amaç Sınırlaması; Erişim ve Başvuru, Uygulama ve Sorumluluk. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikamızı görüntülemek için lütfen https://www.privacyshield.gov/list adresindeki ABD Ticaret Bakanlığı Gizlilik Kalkanı web sitesini ziyaret edin.

Çatışmalar: Gizlilik Bildiriminin şartları ile Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında herhangi bir çelişki varsa, AB Adalet Divanı'nın Schrems II kararıyla değiştirilen Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır.

Anlaşmazlıklar: Gizlilik Kalkanı ilkelerine uygun olarak Cummins, şirketin insan kaynakları veya müşteri kişisel bilgileriyle ilgili çözülmemiş Gizlilik Kalkanı şikayetleriyle ilgili olarak AB Denetim Otoriteleri ile işbirliği yapmayı taahhüt etmiştir. Şirketin Gizlilik Kalkanı taahhütleriyle ilgili olarak kişisel bilgilerinin Cummins tarafından yanlış yönetildiğine inanan bireyler, daha fazla bilgi almak veya bir şikayette bulunmak için AB Denetim Otoriteleri ile iletişime geçme hakkına sahiptir ve bunu ücretsiz olarak yapabilirler. Gizlilik Kalkanı politikaları veya uygulamaları ile ilgili soruları veya şikayetleri olan AB/AEA bireyleri önce Cummins ile şu adresten iletişime geçmelidir:

Eposta: [eposta korumalı]
Posta Adresi:Cummins Inc., Law Department - Privacy Shield Team, 301 East Market Street, {[# ]} th Floor, Indianapolis, Indiana USA 46204

Öngörülemeyen durumlar haricinde Cummins, şikayeti gönderen kişiye, şikayetin alınmasından itibaren kırk beş (45) gün içinde yanıt verecektir.

Düzenleyici Gözetim ve Uygulama: Gizlilik Kalkanı sertifikasıyla bağlantılı olarak Cummins, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun ve ilgili Avrupa Denetim Otoritelerinin soruşturma ve yürütme otoritesine tabidir.

Bağlayıcı Tahkim Hakkı: Sınırlı koşullar altında ve Gizlilik Kalkanı çerçevesi uyarınca, AB/AEA bireyleri de bir Gizlilik Kalkanı Paneli'nde bağlayıcı tahkim yoluna başvurabilir.

Bireylerin Verilerine Erişim Hakları: AB/AEA bireylerinin, kendi kişisel bilgilerine erişme ve kişisel bilgilerinin kullanımını ve açıklanmasını sınırlama hakkı vardır. Verilerin yanlış olduğu veya uygunsuz bir şekilde toplandığı durumlar gibi belirli durumlarda, bireyler verilerinin değiştirilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahiptir. Cummins, bu haklara saygı duymayı ve onları korumayı taahhüt etmiştir. Bu hakları kullanmak isterseniz, 301 East Market Street, 5th floor, Indianapolis, Indiana USA 46204 adresine yazarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gizlilik Kalkanı çerçevesinde açıklandığı gibi, bu haklarla ilgili belirli sınırlamalar olduğunu lütfen unutmayın.

Hukuki Yaptırım Talepleri: Cummins'in, ulusal güvenlik veya yasa uygulama gerekliliklerine uygunluk dahil olmak üzere, kamu otoritelerinin yasal taleplerine cevaben kişisel bilgileri ifşa etmesi gerekebilir. Cummins, bunu yaparken ve belirli duruma göre izin verildiği ölçüde, bireylerin haklarını talepte bulunan kurumların haklarıyla dengelemek için makul adımlar atar.

Güncellemeler: Bu Politika, Gizlilik Kalkanı çerçevesindeki, düzenleyici beklentilerdeki veya Cummins'teki değişiklikler gibi değişikliklerle bağlantılı olarak, zaman zaman güncellenebilir. Bu değişiklikler Cummins tarafından uygulanan Gizlilik Kalkanı korumalarını olumsuz yönde etkilemeyecektir.

Geçerlilik Tarihi: 14 Aralık 2020. Telif Hakkı Eylül 2020 Tüm hakları saklıdır.


Kullanım Koşulları

Dikkat: Lütfen bu web sitesini kullanmadan önce bu belgeyi dikkatlice okuyun. Bu belgede bulunan hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayın. Bu web sitesinin kullanılması, bu Kullanım Koşullarının kabul edildiğini gösterir.

Site Kullanımı
Cummins Inc. (yan kuruluşları, ortak girişimleri ve bağlı kuruluşları ve ayrıca yetkili distribütörleri), bu Web sitesinde ("Site") belirtilen elektronik bilgileri görüntülemeniz ve indirmeniz için size yetki verir. Bu elektronik bilgiler ("Cummins Bilgileri") yazılım, teknik bilgiler, ürün literatürü ve diğer materyallerden oluşabilir. Orijinal Cummins Bilgilerinde ve Cummins Bilgilerinin tüm kopyalarında mevcut bulunan tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet bildirimlerini kaybetmemeniz gerekir. Bu Siteden elde edilen Cummins Bilgilerini herhangi bir şekilde değiştiremez veya Cummins Bilgilerini herhangi bir ticari amaçla çoğaltamaz, kamuya açık olarak görüntüleyemez, iletemez veya dağıtamaz ya da başka bir şekilde kullanamazsınız. Bu Koşulların amaçları doğrultusunda, Cummins'in açık yazılı izni olmaksızın Cummins Bilgilerinin herhangi bir amaç için başka herhangi bir Web sitesinde veya ağa bağlı bilgisayar ortamında (Cummins Bilgilerinin yerel bir Intranet veya Extranette yayınlanması dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) kullanılması yasaktır. Bu Sitedeki Cummins Bilgileri telif hakkı ile korunmaktadır ve bu Sitede bulunan herhangi bir Cummins Bilgisinin izinsiz kullanımı telif hakkı yasasını, ticari marka yasasını ve diğer yasaları ihlal edebilir. Bu şartlara uymazsanız, bu Siteyi kullanma yetkiniz otomatik olarak sona erer ve siteden elde ettiğiniz tüm Cummins Bilgilerini derhal imha etmeniz gerekir.

Uygun, Etik ve Yasalara Uygun Kullanım
Bu Siteyi kullanarak, Web sitesinin güvenliğini bozmamayı veya başka bir şekilde kötüye kullanmamayı veya Site veya bağlı veya bağlantılı Web sitelerine bağlı veya bunlar aracılığıyla erişilebilen herhangi bir hizmet, sistem kaynağı, hesap, sunucu veya ağın güvenliğini bozmamayı; (b) başka herhangi bir kullanıcının Siteden veya bağlı veya bağlantılı Web sitelerinden yararlanmasına engel olmamayı veya müdahale etmemeyi; (c) bu Site vasıtasıyla veya bu Site üzerinde herhangi bir virüs veya diğer zararlı, bozucu veya yıkıcı dosyaları yüklememeyi, yayınlamamayı veya başka şekilde iletmemeyi; (d) Cummins'in izni olmadan başka birinin hesabını, hizmetini veya sistemini kullanmamayı veya kullanmaya teşebbüs etmemeyi veya bu Sitede sahte kimlik oluşturmamayı veya kullanmamayı; (e) bu Site vasıtasıyla veya bu Site üzerinde, bu tür iletilerin bir parçası olmayı kabul etmeyen kişilere veya kuruluşlara spam, zincir mektuplar, önemsiz posta veya diğer türden istenmeyen toplu e-postalar iletmemeyi; (f) Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Site içinde veya dışında başkalarına açıklamamayı; (g) Siteye veya Sitenin genel erişimi kısıtlanmış bölümlerine yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamayı; ve, (h) bunun dışında, içerdiği veriler için geçerli olanlar da dâhil olmak üzere, bu Web sitesinin kullanımına yönelik tüm yasa ve gerekliliklere uymayı kabul etmektesiniz.

Katalog Bilgileri
Katalog bilgileri, müşterilerimizin rahatlığı için hazırlanmıştır ve mümkün olduğunca doğrudur. Bununla birlikte, üretici, listelenen ürünlerin doğruluğu veya kullanılabilirliği konusunda açık veya örtük hiçbir garanti vermez. Diğer tüm özellikler ve uygulama bilgileri yetkili bilgilerden alınır. Orijinal fabrika kurulum bilgilerini sağlamak için her girişimde bulunulmuştur. Çoğu üretici, belirli modellerde motor ve/veya filtre seçenekleri sunar; üreticiler, üretim yılı içerisinde bir model üzerinde üretim hattı değişiklikleri yapabilir; sahipleri ekipmanı değiştirebilir. Cummins yanlış uygulamalardan sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet
Cummins'i veya üçüncü şahısları ve bunların ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan isimler, resimler ve logolar, Cummins'in ve/veya üçüncü şahısların telif hakkı, tasarım hakları ve ticari markalarına tabidir. Bu şartlarda yer alan hiçbir şey, Cummins'e veya başka herhangi bir üçüncü şahsa ait herhangi bir ticari markayı, patenti, tasarım hakkını veya telif hakkını kullanmak için herhangi bir lisans veya hakkı ima yoluyla, itiraz hakkının düşmesi yoluyla veya başka bir şekilde verdiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Kullanıcı Gönderimleri
Bu Siteye herhangi bir yolla (bu sitede sağlanan bağlantılar kullanılarak Cummins'e gönderilen e-postalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilettiğiniz veya bu sitede yayınladığınız herhangi bir materyal, bilgi veya fikir, gizli ve tescilli olmayan olarak değerlendirilecektir ve Cummins veya iştirakleri tarafından, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla yayılabilir veya kullanılabilir. Bu Siteye yasadışı, tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, skandal içeren, kışkırtıcı, pornografik veya küfürlü materyali veya kanuna göre herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğa neden olabilecek diğer materyalleri göndermeniz veya iletmeniz yasaktır. Kullanıcı; telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarını (tanıtım ve gizlilik hakları dâhil) ihlal eden herhangi bir materyal yayınlayamaz. Kullanıcı, bu ilkelerden herhangi birini ihlal eden eylemleri veya gönderilerinden kaynaklanan her türlü zarar için Cummins'i tazmin edecektir. Cummins, bu standartların ihlali nedeniyle bir kullanıcının daha fazla gönderi yapmasını yasaklama hakkını saklı tutar.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Bu siteden üçüncü taraf Web sitelerine verilen bağlantıların Cummins tarafından önceden özel olarak onaylanması gerekmektedir. Onayımız olmadan başka bir Web sitesine bağlanma yetkisine sahip değilsiniz. Cummins tarafından korunmayan Web sitelerine onaylı bağlantılar, yalnızca müşterilerimize ve ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir. Bu bağlantıları kullanırsanız, bu Siteden ayrılacaksınız. Cummins, bu sitelerin hiçbirini veya içeriklerini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir. Cummins, bunları desteklemez veya bunlar hakkında herhangi bir şikayette bulunmaz ve aynı şekilde, bunlarda bulunan bir bilgiyi, yazılımı ya da diğer ürünleri veya malzemeleri ya da bunları kullanarak elde edilebilecek herhangi bir sonucu desteklemez ve haklarında herhangi bir şikayette bulunmaz. Bu Siteyle bağlantılı üçüncü şahıs sitelerine erişmeye karar verirseniz, bunu tamamen kendi sorumluluğunuzda yaparsınız.

Feragatname
Bu sitede sağlanan materyaller; satılabilirlik garantileri, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi dâhil olmak üzere, açık veya örtük herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Cummins ayrıca bu sitedeki malzemelerin doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti etmez. Cummins, bu sitedeki malzemelerde veya bunlarda açıklanan ürün ve fiyatlarda herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu sitedeki materyaller güncel olmayabilir ve Cummins, bu sitedeki materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmaz. Bu sitede yayınlanan bilgiler, ülkenizde veya bölgenizde bulunmayan ürünlere, programlara veya hizmetlere atıfta bulunabilir. Kullanabileceğiniz ürünler, programlar ve hizmetlerle ilgili bilgi almak için doğrudan Cummins'e danışın. Geçerli yasa, örtük garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
HİÇBİR DURUMDA CUMMINS, TEDARİKÇİLERİ VEYA BU SİTEDE BELİRTİLEN DİĞER ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR BU SİTENİN KULLANILMASINDAN, KULLANILAMAMASINDAN VEYA BU SİTENİN KULLANILMASININ SONUÇLARINDAN, BU SİTE İLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA GARANTİ, SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE DAYALI OLSUN YA DA OLMASIN VEYA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR OLSUN YA DA OLMASIN BU TÜR SİTELERDEN BİRİNDE VEYA BU TÜR SİTELERİN TAMAMINDA BULUNAN MATERYALLER VE BİLGİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN (DOLAYLI HASARLAR VE KULLANIM KESİNTİSİNDEN KAYNAKLANANLAR, VERİ KAYBI VEYA İŞ KAYBINDAN KAYNAKLANANLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SİTEDEKİ MALZEMELERİ VEYA BİLGİLERİ KULLANMANIZIN SONUCU OLARAK EKİPMAN VEYA VERİLERİN BAKIMINA, ONARIMINA VEYA DÜZELTİLMESİNE  İHTİYACINIZ OLURSA BUNLARIN TÜM MASRAFLARI SİZE AİTTİR. UYGULANACAK YASA, ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU DURUMDA YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA MUAFİYET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU WEB SİTESİNDE SUNULAN VERİ VE BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANILMAKTADIR ANCAK KULLANICI, HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN BUNLARA GÜVENMEMELİDİR. BU WEB SİTESİNDEKİ İÇERİKLE VEYA HERHANGİ BİR EKSİKLİKLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUK, BU VERİ VEYA BİLGİLERDEKİ HERHANGİ BİR YANLIŞLIK, HATA VEYA YANLIŞ BEYAN DÂHİL OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA REDDEDİLİR. CUMMINS; CUMMINS ÜRÜNLERİNİN O AMAÇLA TASARLANMIŞ OLDUKLARI UYGULAMALAR DIŞINDAKİ UYGULAMALARDA KULLANIMINA İLİŞKİN SORUMLULUĞU REDDEDER.

Geçerli Yasalar
Bu Site, Columbus, Indiana merkezli Cummins tarafından yönetilmektedir. Cummins, bu Sitedeki materyallerin Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanım için uygun veya kullanılabilir olduğuna ve içeriklerinin yasa dışı olduğu bölgelerden bunlara erişimin yasak olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. Bu Sitedeki materyalleri veya herhangi bir kopyasını veya uyarlamasını, ABD ihracat yasaları ve düzenlemeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli yasa veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanamaz veya ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Bu Siteye Amerika Birleşik Devletleri dışından erişmeyi seçerseniz, bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlusunuz. Bu Koşullar, herhangi bir kanunlar ihtilafı ilkesi yürürlüğe girmeden, Indiana Eyaleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.

Genel
Cummins, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sayfadaki koşullar sizin için bağlayıcıdır ve bu nedenle onları sık sık gözden geçirmeniz gerekir. Bu belgede listelenen terimlerin yerini, sitenin başka bir yerindeki belirli terimler alabilir.
 
Sipariş Formları, Kayıt Formları ve E-posta
Bu site, e-postalar oluşturmak için formlar kullanır ve bunlar daha sonra sipariş sorgularını göndermek, kayıt bilgilerini göndermek ve diğer iş süreçleri için kullanılır. Cummins, bu formların Cummins ile formu gönderen kişi arasında herhangi bir anlaşma teşkil etmediğini açıkça belirtir. Cummins, bu formların teslimi ve işlenmesi ile ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. İhtiyacınız acilse, lütfen Cummins ile telefon yoluyla doğrudan iletişime geçin. Cummins'e gönderilen e-posta İnternet üzerinden iletilir. Cummins, internet e-postasının teslimi, işlenmesi veya güvenliği ve gizliliği ile ilgili sorunlardan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu değildir.

Gizlilik Politikası
Cummins, gizliliğinize değer verir. Hiçbir bilginizi yeniden satmayacağız. Web sitesini kullanımınızı belirlemek için tanımlama bilgileri kullanabiliriz. Bize verdiğiniz bilgileri, daha iyi ürün ve hizmet sunmamıza yardımcı olması için kullanacağız. Daha iyi müşteri desteği sağlamak için Cummins şirketler grubumuzda ve distribütörlerimizdeki bilgileri ifşa edebilir, işleyebilir, iletebilir veya yeniden kullanabiliriz. Zaman zaman özel teklifler, promosyonlar, yeni ürün bilgileri ve hizmetlerle ilgili olarak sizinle iletişime geçebiliriz.
Bu siteyi kullanarak Cummins Gizlilik Politikasına rıza göstermiş olursunuz. Bu politikayı kabul etmiyorsanız lütfen web sitemizi kullanmayın. Bu politikanın bölümlerini herhangi bir zamanda değiştirme, tamlama, ekleme veya çıkarma hakkımız saklıdır. Lütfen değişiklikler için bu sayfayı periyodik olarak kontrol edin. Bu şartlarda yapılan değişikliklerin yayınlanmasının ardından Cummins web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Şubat 2017 'de güncellendi.


Bu Çerez Bildirimi ve Açıklama Beyanı, Cummins'e ait olan veya Cummins tarafından işletilen web siteleri için geçerlidir. Bu, Cummins'in çerezleri, analitikleri ve diğer benzer teknolojileri kullanımı ve bu öğelerin kullanımını reddetme seçenekleriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kaliforniya, Colorado, Virginia, Utah ve Connecticut'ta bulunan kullanıcılar için hedefli reklam için kişisel bilgilerin satışını veya kişisel bilgileri paylaşmayı teşkil edebilecek, aşağıda tanımlanan çerezleri kullanmıyoruz. Aşağıdaki çerezlerin bir satış ya da paylaşım teşkil etmesi halinde bu çerezleri sadece bu eyaletlerde bulunmayan kullanıcıların tarayıcılarına yerleştireceğiz.
 
Çerez nedir?

Çerezler, bir web sitesinden gönderilen ve bir kullanıcının cihazında saklanan küçük veri parçalarıdır. Kullanıcı gelecekte aynı sayfaya göz attığında, çerez, kullanıcının önceki etkinliği hakkında bizi bilgi verir. Çerezler bilgisayarınıza hiçbir şekilde zarar vermez ve belirli bir süre, örneğin altı ay sonra bazıları otomatik olarak silinir.

Cummins çerez kullanır mı?
Evet. Sitelerimizde ve diğer hizmetlerimizde belirli türde çerezler kullanıyoruz. Bu, çeşitli teknolojiler aracılığıyla bilgi toplamamızı sağlar. Bu, sitemize geri dönen ziyaretçileri belirlememize yardımcı olur ve sitemizi kaç kullanıcının ziyaret ettiğini, erişilen sayfaları ve sayfaların yüklenmesinde veya sitemizde gezinirken herhangi bir teknik sorun yaşanıp yaşanmadığını bilmemizi sağlar. Bu bilgileri toplayarak, web sitelerimizin ve diğer hizmetlerimizden hangilerinin kullanıcılarımız için en ilginç veya değerli olduğunu öğreniriz ve ürünlerimize ve hizmetlerimize olan genel ilgiyi izleyebiliriz. Aynı zamanda teknik sorunları da tespit etmemizi sağlarlar. Bu sayede sorunları hemen düzeltebiliriz. Bu da, hizmetlerimizi ve ziyaretçilerimize sunduğumuz tekliflerimizi geliştirmemize yardımcı olur.
 
Çerezleri kabul etmem gerekiyor mu?

Hayır. Gizlilik Tercih Merkezi'nde temel olmayan çerezlerin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Tarayıcınızdaki çerez işlevini kapatarak bizimki de dâhil olmak üzere tüm web sitelerine ait çerezlerin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bunu seçmeniz halinde, web sitelerimizin bazı bölümleri ve diğer birçok site düzgün çalışmayacaktır. Örneğin, sitemiz aracılığıyla bir şey satın almayı seçtiğinizde veya kısıtlanmış bir alana erişmek için bir şifre koyduğunuzda, site çerezler aracılığıyla kimliğinizi doğrulayamazsa bunu yapamazsınız.
 
Hangi çerezleri kullanıyorsunuz?

Web sitelerinde kullanılan dört genel çerez kategorisi vardır:

 • Kesinlikle gerekli (veya gerekli) çerezler. Bu çerezler, bir web sitesinde dolaşmanızı ve web sitesinin talep ettiğiniz hizmetler gibi özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan, bu hizmetler tarafınızdan kullanılamaz. Buna, örneğin kayıtlı bir kullanıcı olarak gezinme, sitenin güvenli alanlarına erişme veya site üzerinden satın alma işlemi dâhildir. Tüm halka açık web siteleri gibi, sitemiz de kesinlikle gerekli çerezleri kullanır.
 • Performans çerezleri. Bu çerezler, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin ziyaretçilerin en sık hangi sayfalara gittiği ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadığı hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, bir ziyaretçinin kimliğini saptayan bilgileri toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir. Çerezler yalnızca web sitesinin çalışma şeklini iyileştirmek için kullanılır. Neredeyse tüm web siteleri gibi, sitelerimizde performans çerezleri kullanıyoruz.
 • İşlevsellik çerezleri. Bu çerezler, web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sağlamasına olanak tanır. Bu, siteyi kullanırken daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlar. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonim hale getirilebilir ve diğer web sitelerinde gezinme etkinliğinizi izleyemezler.
 • Hedefleme veya reklam çerezleri. Bu çerezler, size ve ilgi alanlarınıza uygun reklam yapmak için gezinme alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplar. Çerezler ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılırlar. Genellikle web sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler. Çerezler bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlarlar ve bu bilgiler reklamcılar gibi diğer kuruluşlarla paylaşılır. Çoğunlukla hedefleme veya reklam çerezleri, diğer kuruluş tarafından sağlanan site işlevselliğine bağlanacaktır.

Web işaretçileri nedir?
Bazı çerez türleri; yükleme hataları ve en çok ziyaret edilen web sayfaları gibi bilgiler sağlayarak web sitelerimizi geliştirmemize yardımcı olan toplu bilgileri toplar. Sitemizdeki bazı sayfalar (internet etiketleri, piksel etiketleri ve şeffaf GIF'ler olarak da bilinen) web işaretçileri içerebilir. Web işaretçilerini, içeriği ziyaretçilere göstermek ve web trafiği ve trendlerle ilgili istatistikler oluşturmak için kullanırız. Web işaretçileri sizi bir birey olarak saptayamaz.

Çerez veya benzer web teknolojileri kullanımınızın nasıl dışında kalabilirim (onayımı geri çekebilirim)?
Gizlilik Tercih Merkezi'nde temel olmayan çerezleri devre dışı bırakabilir ya da web tarayıcınızın ayarlar bölümünden çerez kullanımını kapatabilirsiniz. Bunu yaparsanız sitemizde yine de dolaşabilirsiniz. Ama sitedeki birçok özellikten mahrum kalır ve satın alım yapamazsınız.
 
Üçüncü Taraflara Ait Web Siteleri

Sosyal ağ sayfaları gibi üçüncü taraflara ait bazı web sitelerinde, kişiler, YouTube'da ya da başka bir yerde bulunan videolar ya da gömülü içerik ve diğer üçüncü taraf sitelerine ait paylaşım araçları gibi üçüncü taraflara ait içerikler yüklemiş olabilirler. Çerezlerin Cummins'e ait olmayan veya Cummins tarafından işletilmeyen siteler tarafından yayılmasını kontrol edemediğimizden, bu çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve bunları ​​​​​​​almaktan vazgeçip vazgeçemeyeceğiniz ve bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda ilgili üçüncü taraf web site(ler)ini kontrol etmeniz gerekir. Bununla birlikte genel olarak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Talimatlar www.aboutcookies.org adresinde bulunabilir.

Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.