Sosyal Sorumluluk

Cummins hem şirket içinde hem de dışında sosyal olarak etkisine inanmaktadır, daha güçlü topluluklar ve daha dinamik iş yeri oluşturmaktadır. Çeşitliliğimiz bir iş avantajıdır ve çalışanlarımızın tam potansiyellerine erişmeleri için ilham vermek için çabalıyoruz.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Taahhüdüdümüz

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık; inovasyon ve çalışanlarımız arasında başarıyı hızlandırmakta, rekabet avantajı kazanmamıza yardımcı olmakta ve faaliyetlerimizi ve katkılarımızı dünya genelindeki topluluklara yönlendirmemizi sağlamaktadır. Şirketimiz, ekiplerimiz ve toplumumuz, herkes dahil edildiğinde ve saygı ortamı olduğunda gelişir ve herkesin dahil olduğu daha güçlü ortamlar yaratma konusunda taahhüdümüz değişmez.

Cummins'te DE&I hakkında daha fazla bilgi edinin

Rakamlarla Sosyal Sorumluluk

% 0 2022 yılındaki Cummins Liderlik Ekibindeki kadın oranı

2021 yılında yapılan 0 milyon dolarlık rekor bağış

0 M 2018 yılında Cummins Powers Women'ın başından bu yana pozitif yönde etkilenen kadın

%0 40 yaşın altındaki iş gücünün yüzdesi

Sosyal Sorumluluk

dışarıda buluşan cummins çalışanları

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

Cummins çeşitlilik listesinde en üstte

Cummins çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın gücüne uzun zamandır inanmaktadır. Şirketin Forbes ve Statista'ya ait olan "Çeşitlilik Açısından En İyi 2022 İşveren" listesindeki derecesi de bu inancı yansıtmaktadır. Şirkete uzun süredir liderlik yapan J. Irwin Miller, çeşitlilik terimi popüler olmadan çok önce Cummins'te çeşitliliği vurgulamıştır. DE&I, Cummins'e rekabet avantajı sağlamaktadır.
 

Çeşitlilik açısından en iyi işverenlerden biri olmamızın sebebini öğrenin
DBU HQ'da gösterilen misyon ve vizyon

Engellilik Katılımı

Cummins 2022'de "Engellileri Kapsayıcılık Açısından En İyi Çalışma Yeri" seçildi

Şirketin Küresel Engel Kapsayıcılık İnisiyatifi; engeli olan insanların potansiyelini gerçekleştirebileceği erişilebilir, kapsayıcı iş yerleri oluşturma amacı taşımaktadır. Cummins; şirketlerin engel kapsayıcılığı ve eşitliğe ulaşmak için bir yol haritası çizmesine yardımcı olan bir araç niteliğindeki Engel Eşitlik Endeksinde (DEI) 100 skorunu alarak "Engel Kapsayıcılığı Açısından En İyi Çalışma Yeri" olarak nitelendirilmiştir.

Engel kapsayıcılığı açısından en iyi işverenlerden biri olmamızın sebebini öğrenin
cummins montaj çalışanı motor parçalarını boyuyor

Sağlık ve Güvenlik

Şirket, Ulusal Güvenlik Konseyiyle bir araya gelerek iş yeri yaralanmalarını 2025 yılına kadar %25 azaltmak üzere taahhütte bulunmuştur

Cummins; Amerika'nın lider konumdaki kar amacı gütmeyen güvenlik savunucusu olan Ulusal Güvenlik Konseyine ve en yaygın iş yeri yaralanması olan kas-iskelet sistemi hastalıklarına (MSD) karşı ülkenin onu aşkın lider işverenleri ile MSD Sözüne katılmıştır. Söz, dünya çapında MSD'leri tanımlamak ve azaltmak adına işverenlerin verdiği türünün ilk örneği niteliğindeki bir taahhüttür.

İş yeri yaralanmalarını azaltma sözümüz hakkında bilgi edinin
işbirliği yapmak için bir araya gelen profesyoneller

İnsan Sermayesi Yönetimi

Harika çalışma ortamları oluşturma

Cummins başarılı olması için gerekli olan iş gücünü çekmek, geliştirmek ve tutmak için dinamik çalışma ortamları oluşturmaya çalışır. 2022 Nisan'da Cummins bu hedefe ulaşmak için kullandığı stratejisini ayrıntılı şekilde açıklayan ilk İnsan Sermayesi Yönetim Raporunu yayımladı. 2022 raporu iş gücü ile ilgili önemli metrikleri ve şirketin ırksal eşitlik ve daha esnek iş planları konularındaki çabalarını da içermektedir.

Cummins İş Başında

Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet eşitliği

İlerlemeyi göstermek: Cummins Powers Women

Hindistan, cinsiyet eşitliğini başarmak için mücadele veren çok sayıda ülkeden biridir. Beş dakikalık video ilerlemenin yapılabileceğini ve yapıldığını göstermektedir.

Videoyu İzleyin
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.