ESG | Politika Görüşleri


 

Temel Konularda Cummins Görüşleri

Cummins'in paydaşlarımızı ve şirketimizi etkileyen hususlarda uzun bir geçmişe dayanan bir yaklaşımımız vardır. Mevcut birkaç sorunla ilgili yaklaşımımız ve çabalarımız burada belirtilmektedir.

 

İklim değişikliği

İklim değişikliği gerçektir. Bir global güç lideri olarak, müşterilerimiz, çevre ve topluluklarmız için daha iyi olan teknolojileri geliştirmeye ve sunmaya odaklanıyoruz. Cummins, daha temiz ve verimli doğal gaz ve gelişmiş dizel motorlar, hibrit elektrik ve yakıt hücreleri elektrik güç aktarma organları dahil olmak üzere teknoloji çözümlerine önemli ölçüde yatırım yapmaktadır. Verimli, güvenilir ve uygun maliyetli gücü müşterilerimize sunmak ve çevre iyileştirmelerini başarmak için gerekli olan yönergelere ve zorunlu politika önlemlerini desteklemek için düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar ise, NOx, PM ve GHG emisyonları için katı, açık ve yaptırıma tabi yönergeleri, karbon fiyatı gibi ekonomi çapında karbonsuzlaştırmayı ve karbonsuzlaştırılmış altyapıya, araştırma ve geliştirmeye ve teknoloji uygulamaya yatırım yapmayı içerir. Cummins, doğrudan ve dolaylı yoldan ilgili olduğu aktivitelerin iklim değişikliği konulu Paris Antlaşması hedeflerine uygun olması için çalışmaktadır.
 


Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Cummins, topluluklarımızda ve çalışanlarımızın kendilerini tamamen huzur içinde işe adayacakları işyerlerinde kapsayıcı ortamlar oluşturmak için gayretle çalışmaktadır. Farklılığı, eşitliği ve kapsayıcılık çabalarını açıkça ifade eden ve destekleyen uzun bir geçmişimiz vardır. Farklı iş gücünün yeniliğin yakıtı olduğuna ve şirketimizi daha güçlü yaptığına ve topluluklarımızı daha güçlü hale getirdiğine inanıyoruz.

Siyah İnsanlar için Eşitlik
Cummins, yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklarda ırklar arasında eşitliği teşvik etmek için çaba harcamaya söz veriyoruz. Cummins Irklar Arası Eşitliği Savunma (CARE) inisiyatifi, topluluklarımızdaki ve şirketimiz içindeki Siyahi Amerikalılar ve diğer azınlık grupların daha iyi olması için eyleme geçirilebilir değişiklik yönündeki çabaları savunmaya odaklanmaktadır.

Global Engellilik Katılımı
Engelli kişiler global nüfusun yaklaşık %15 kadardır (kabaca 1 milyar kişi) ve engeli olmayan kişilere nazaran iki veya üç kez daha az istihdam edilmektir. Cummins Engelliler Katılımı inisiyatifi globaldir, engeliliğin tüm boyutlarını kapsar (görünür ve görünü olmayan, kalıcı, geçici, doğuştan veya sonradan edinilmiş), Cummins ve topluluklarımızda istihdam ve çalışma amacına özellikle odaklanmaktadır.

Global Cinsiyet Temsiliyeti ve Eşitliği
Cummins Kadınları Güçlendiriyor inisiyatifi, kadınları ve kızları gelişimini hızlandırmak için kar amacı gütmeyen global örgütlerle ortaklaşa çalışarak, dünya çapında kadınları refahına yönelik Cummins'in dahili taahhüdünü güçlendirerek topluluklarımızdaki cinsiyet eşitsizliğine çözümler üreten bir harekettir. Bu ise, cinsiyetler arası ücret farkı ve çocuklu kadınları istihdamını çözümü içerir.

LGBTQ+ Hakları
Cummins 1998 yılında İşte Birbirimize Davranma politikasında ilk defa "cinsel yönelimi" eklemiş ve 2000 yılında ise yerel partner faydalarını yürürlüğe koymuştur. O zamanda bu güne, şirket devletin tüm kademelerinde LGBTQ+ topluluğu için açıkça destek vermek ve lobicilik yapmaya devam etmektedir. 2005 yılında kurulan Cummins'in Gururlu Çalışan Kaynakları Grubu, LGBTQ+ bireyleri güçlendirmek ve desteklemek için güvenli, eşit ve kapsayıcı ortamı teşvik etmektedir.


Ticaret
Cummins özgür ve adil ticareti desteklemektedir ve tüketicilerin dünyanın her yerinden makul fiyatlardan mallara erişmesini sağlayarak pazarları açan, ekonomileri ve toplulukları güçlendiren politikaları savunur. Cummins dünya çapında 58,000 kişiyi istihdam etmektedir ve çalışanlarımız ve topluluklarımız için uluslararası ticaret yaklaşık olarak yirmi yıldır Cummins'in büyümesi ve istihdamının en büyük katkı sağlayıcı olmuştur. Cummins global ölçüde büyürken, Amerika Birleşik Devletler içinde iyi iş olanakları yaratıyor.

Güvenlik
Çalışanlarımızı önemsemek, yapabildiğiniz ölçüde en güvenli ve sağlıklı iş yeri sağlamaya kendini adamaktır. Ulusal Güvenlik Konseyi ve The Campbell Enstitüsü gibi profesyonel organizasyonlar ile ortaklıklar yoluyla dünya çapında daha güvenli ve daha sağlıklı iş yerlerini savunuyoruz. Diğer global organizasyonlar ile birlikte, güvenlik ve sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için çözümlere yönelik uygulamaları ve işleri paylaşıyoruz.

Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.