ESG | Yönetim | Etik ve Uyum


 

Etik ve Uyum

Cummins dürüstlüğe ve en yüksek etik standartlara uzun süredir devam eden bağlılığından gurur duymaktadır.

 

Müdürlerimiz, görevlilerimiz ve çalışanlarımızdan distribütörlerimiz, bağlı şirketlerimiz ve bağlı kurumlarımıza kadar Cummins ailesinin tüm üyeleri etik şekilde iş yapmak amacıyla sürekli olarak bu bağlılığı geliştirmek ve korumak için çalışmaktadır. Şirketin bu standartlara ve değerlere bağlılığı İş Ahlakı Kurallarımızda tanımlanmıştır.

Cummins, sürdürülebilir bir şirketin her seviyede etik davranışı teşvik eden iyi bir yönetim temeli üzerine kurulduğuna inanır. Şirketin Etik ve Uyum kuruluşu Cummins'in küresel olarak büyürken etik bir şirket olarak geleneğini sürdürmesine yardımcı olmaya odaklanır.


10 Etik İlkemiz

Cummins etik ve yönetim girişimleri, İş Ahlakı Kurallarındaki 10 Etik İlke Beyanı üzerine dayandırılmıştır:

  1. Kanuna uyacağız - her yerde.
  2. Farklı bakış açılarını ve kökenleri benimseyeceğiz ve tüm insanlara değerli ve saygılı davranacağız.
  3. Adil ve dürüst şekilde rekabet edeceğiz.
  4. Çıkar çatışmalarından kaçınacağız.
  5. Yaptığımız her şeyin daha temiz, daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortam sağlamasını gerekli kılacağız.
  6. Teknolojilerimizi, bilgilerimizi ve fikrî mülkiyetimizi koruyacağız.
  7. Finansal kayıtlarımızın ve süreçlerimizin açık ve anlaşılır olmasını gerekli kılacağız.
  8. Toplumlarımızı geliştirmek için çabalayacağız.
  9. Dürüst ve doğru şekilde iletişim kuracağız.
  10. Tüm çalışanların etik davranış için sorumluluk aldığı bir kültür oluşturacağız.

Cummins etik davranışı teşvik etmek üzere uygun çalışan gruplarını hedefleyerek kapsamlı bir uyum eğitimi programı aracılığıyla bu ilkeleri uygulamaya koyar.


Tedarikçiler ve Distribütörler için Etik ve Uyum

Cummins tedarikçileri ve distribütörleri arasında etik davranışı teşvik eder.
Tedarikçi Davranış Kuralları

Cummins tedarikçilerini yerel yasalara uyumdan daha yüksek bir uyum standardına tabi tutar. Tedarikçi Davranış Kurallarımız, Cummins'e ve bağlı kuruluşlarına, ortak girişimlerine, bölümlerine veya bağlı şirketlerine ürün veya hizmet sunan tüm işletmeler için geçerlidir. 15 dilde sunulan tedarikçi kuralları yedi ilkeye dayalı olarak oluşturulmuştur ve dünya genelinde sürdürülebilir uygulamalara yönelik değerlerini paylaşan diğer şirketlerle iş yapmasını sağlama konusunda Cummins'e yardımcı olur. Kurallar, çocuk iş gücünü veya zorla çalıştırmayı yasaklayan, çalışan haklarına saygı gösteren ve çalışanlar için güvenli bir çalışma yeri sağlayan hükümler içerir.
Cummins'in Tedarikçi Davranış Kurallarının bir kopyası tüm yeni tedarikçilere temin edilir ve Şirket onları bunu benimsemeye teşvik eder. Cummins'in en üst sıralardaki tedarikçilerinin Cummins Tedarikçi Davranış Kurallarına uyma konusundaki kararlılıklarını doğrulamaları gerekir. Bir Cummins tedarikçisiyseniz veya nasıl tedarikçi olunacağı konusunda bilgi istiyorsanız, lütfen Tedarikçi Portalını ziyaret edin.


Distribütörler
Distribütörler iş faaliyetlerimizin önemli bir parçasıdır ve Cummins'in dünya genelinde piyasaya girişi artırmasına olanak verirler. Şirket, distribütörlerimizin payını sağlamak için uygun adımları atar. Cummins, distribütörün bağımsız veya yerleşik bir kanal ortağı oluşundan bağımsız olarak değer verir. Distribütörlerimizin birçoğu uyum eğitiminden geçirilirler ve etik ve uyum girişimleri ve politikaları hakkında bilgi edinebilecekleri materyallere erişime sahiptirler.


Veri Gizliliği

Cummins veri gizliliği ve koruması yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder. Cummins kişisel verilerin ilgili yönetmeliklere uygun olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlar.

Veri Gizliliği, bir kişinin kendisiyle ilgili bilgi veya verileri diğer kişi veya kuruluşlardan koruma haklarının yanı sıra kuruluşların verileri yetkisiz erişim, kayıp, kötüye kullanım, imha veya değişiklikten korumasını gerekli kılma hakkıyla ilgilidir. Veri gizliliği Cummins işletmesinin tüm alanlarını etkiler: çalışanlar ve iş başvurusu yapanlar; müşteri verileri; tedarikçi verileri; distribütör ve iş ortağı verileri ve hissedarlar.

Kişisel verileri bizim adımıza işleyen geçici çalışanlar, yükleniciler ve iş ortakları dâhil olmak üzere tüm Cummins personelinin Cummins politika ve prosedürlerinde yer alan veri koruması gerekliliklerine uymaları gerekir.

Sorularınız varsa veya Cummins politikasına veya yasaya uygun olmayan herhangi bir hareketten haberdar olursanız yardım için Etik ve Uyum bölümüyle görüşebilirsiniz. [email protected] adresine bir e-posta gönderin ve uygun bir kişi sizinle irtibat kuracaktır.

Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.