Garancija

Cummins Care | care.cummins.com | Always On

Cummins Care tim za garancije nastoji da obezbedi jednostavnu uslugu kupcima naših proizvoda. U nastavku možete pročitati o Cummins garantnim principima i pronaći informacije o pokrivenosti garancijom  i upućivanju garantnog zahteva. Pretraga naše baze će vam takođe pomoći da bolje razumete uslove i pokrivenost Cummins garancijom.  Kao i uvek, u slučaju da ne pronađete odgovor na vaš upit, možete nas kontaktirati putem obrasca ispod.

Garancijska dokumentacija za pružaoce servisnih usluga je dostupna na QuickServe Online

Pogledajte serijski broj motora (ESN) za dodatno pokriće garancijom.

•     Kupci: Kontaktirajte vaš servis za informacije o upućivanju garantnog zahteva.
•     Pružaoci servisa: Obratite se na [email adresa zaštićena] za informacije o upućivanju zahteva na vašem području.

Cummins garantni principi za kupce i pružaoce servisa

Većina Cummins proizvoda se prodaje uz garanciju (obezbeđeno pokriće).  Svaki proizvod se isporučuje sa Cummins Express Limited garancijom i to je jedina Cummins garancija koja važi za dati proizvod.  Druge vrste garancija, bilo izričite ili podrazumevane, se ne primenjuju, uključujući garancije za pogodnost ili primenjivost proizvoda za određenu praktičnu upotrebu.

Cummins takođe pruža usluge dodatnog garancijskog pokrića (plaćeno osiguranje).  Sve Cummins opcije garancija preciziraju odgovornosti kompanije i kupca u slučajevima grešaka u radu koje su rezultat neispravnosti Cummins materijala ili fabričke izrade (pokrivenih garancijom).

Centralni princip Cummins garancija i usluga dodatnog osiguranja je da kompanija snosi odgovornost za otklanjanje samo onih neispravnosti i oštećenja koje su posledica defekata u Cummins materijalima ili fabričkoj izradi.

Popravke pod garancijom

Cummins primenjuje proceduru u četiri koraka (4C) kao vodič našim serviserima za uspešne popravke pokrivene garancijom.

 • Prijava
  Nakon što je registrovan problem u radu, bilo putem Connected Advisora, svetlosne indikacije ili smanjenih performansi proizvoda, kupac je dužan da proizvod uputi u ovlašteni servis radi popravke.
 • Uzrok
  Serviser će korištenjem Cummins servisnih informacija pristupiti dijagnostikovanju i analizi problema u radu kako bi ustanovio glavni razlog kvara i nastale posledice. 
 • Pokrivenost garancijom
  Pružalac servisne usluge će potom utvrditi da li, i u kojoj meri, je nastali kvar pokriven garancijom.  Cummins snosi odgovornost samo za neispravnosti koje su rezultat defekata u fabričkim materijalima i izradi, ne i za kvarove i oštećenja koji su nastali nepažljivom i neodgovarajućom upotrebom.
 • Popravka
  Nakon što je ustanovljen uzrok problema u radu​​​​​​​ serviser će, uz saglasnost kupca, pristupiti otklanjanju neispravnosti.  Otklanjanje kvara u garanciji može prouzrokovati troškove za kupca, ali on neće snositi troškove popravki koje su pokrivene garancijom.

Novi i ReCon® Cummins delovi - opcije garancija i najčešća pitanja

Pretraga garancije

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.