Podrška za digitalne proizvode i usluge

Cummins Care | care.cummins.com | Always On
Razgovarajtesa Podrškom

Cummins nudi širok spektar softvera, mobilnih aplikacija i digitalnog hardvera koji će vam pomoći da izvučete maksimum iz opreme koju pokreće Cummins.  Ako trenutno koristite jedan od ovih digitalnih proizvoda i/ili usluga, ova stranica omogućuje pristup dragocenim resursima i podršci.

Pretraga digitalnih proizvoda i usluga

Licenciranje softvera

Neke Cummins-ove mobilne aplikacije i softver – uključujući INSITE™, Guidanz® i PowerSpec – zahtevaju jedinstvene softverske licence za korišćenje. Licence se mogu dobiti od ovlašćenog distributera ili dilera kompanije Cummins. Molimo navedite nekoliko detalja kako bismo pronašli potrebne kontakt informacije.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.