PowerCare™ za rudarstvo

Zaštita pouzdanosti, sprečavanje neplaniranih zastoja i optimizacija efikasnosti mogu da transformišu produktivnost i profitabilnost poslovanja. To je moć PowerCare-a.

PowerCare ugovori o servisiranju napravljeni za vas

PowerCare ugovori o servisiranju su pojedinačni paketi za servisiranje koji obuhvataju asortiman Cummins-ove tehničke podrške i rešenja za digitalni nadzor - koji su zatim prilagođeni kako bi objedinili tačan paket podrške koji vam je potreban. Zato što sa PowerCare-om možemo da se udružimo kako bismo se fokusirali na ono što je vama najvažnije.

 

PowerCare paketi usluga servisiranja za kupce u rudarstvu:
Potpis | Inkluzivno | Esencijalno | Podržano

rudar ispituje tablet u kamionu

Potpis

Maksimizirajte vreme ispravnog rada i efikasnost, minimizirajte rizik, ostvarite najniže moguće ukupne troškove vlasništva

 • Sveobuhvatna pokrivenost uključuje planirano i neplanirano održavanje i druge opcije za smanjenje rizika
 • Najbolji Cummins-ovi programi za servisiranje uključuju prilagođene remonte, produženu garanciju, provere tečnosti, potpuno digitalno praćenje motora i tehničare na licu mesta
 • Puna podrška kompanije Cummins kod integracije u vaše poslovanje i pokretenja kontinuiranog poboljšanja
   

rudarski profesionalci stoje ispred poređanih rudarskih mašina

Uključuje

Produženo vreme ispravnog rada i smanjenje neplaniranih troškova

 • Uključeno je planirano i neplanirano održavanje koje omogućuje bezbrižan rad
 • Opcioni personalizovani programi koji uključuju rotacione motore, PrevenTech, FIT (Tehnologiju inteligentne filtracije), Program produženih intervala za servisiranje i tehničare na licu mesta
 • Prilagođeni remonti dizajnirani tako da odgovaraju vašim potrebama

profesionalci u zaštitnim kacigama

Neophodno

Dugoročne uštede kroz dugoročno planiranje

 • Sve inspekcije i provere stanja
 • Niz opcija za izbor od remonta do održavanja sistema za hlađenje
 • Širok izbor dodataka koji uključuju pokrivenost neplaniranog održavanja i tehničare na licu mesta

Kamion prevozi iz rudnika

Podržano

Zaštitita produktivnost uz minimalne troškove

 • Planirane inspekcije i provere stanja
 • Opcija koja uključuje zamenu filtera i druga redovna servisiranja
 • Ogroman izbor dodatnih opcija od produženih garancija do PrevenTech®

Pratite PowerCare™ vesti i najnovija zbivanja

Prijavite se kako biste putem e-pošte dobijali ažurne informacije o svemu u vezi PowerCare™-a

kontaktirajte nas
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.