Privatnost i pravo

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje kako Cummins Inc., naše podružnice i povezane kompanije (kolektivno, "Cummins", "naše", "mi") prikupljaju, koriste i otkrivaju lične podatke o vama i pružaju informacije u vezi sa vašim pravima. Lični podaci se ponekad nazivaju i ličnim informacijama, podacima koji vas lično identifikuju ili drugim sličnim terminima koji označavaju bilo koje podatke koji vas direktno ili indirektno identifikuju ili se može pretpostaviti da mogu da vas povežu sa vama ili vašim domaćinstvom. Ova Politika privatnosti se odnosi na lične podatke koje prikupljamo na mreži i van mreže a primenjuje se u sledećim situacijama:

 • Veb-sajtovi: Vaše korišćenje ovog ili drugih web-sajtova kompanije Cummins koji objavljuju ili su veza ka ovoj Politici Privatnosti:
 • Proizvodi i usluge: Vaša interakcija sa Cummins-om u vezi naših proizvoda i/ili usluga koja se odnosi na ili je veza ka ovoj politici privatnosti:
 • Poslovni partneri i dobavljači: Vaša interakcija sa nama ako posetite naše objekte ili na neki drugi način komunicirate sa nama u svojstvu predstavnika prodavca, dobavljača, pružaoca usluga ili entiteta koji posluje sa nama; i
 • Digitalni alati: Vaše korišćenje raznih digitalnih alata (uključujući aplikacije) koje nudi Cummins u vezi naših usluga dijagnostike i popravke komercijalnih vozila i opreme, kao što su Guidanz®, INSITE™, INLINE™, QuickServe® Onlajn itd.

Možemo dati drugačija ili dodatna obaveštenja o našim praksama privatnosti u odnosu na druge prakse prikupljanja ličnih podataka koje nisu u okviru ove Politike privatnosti, u kom slučaju se ova Politika privatnosti neće primenjivati. Na primer, ako se prijavljujete za posao na našim veb-sajtovima, kada se kanditati obaveštavaju o poslu primenjuje se naša praksa o rukovanju ličnim informacijama, umesto ove Politike privatnosti.

Sadržaj

Izvor i vrsta ličnih podataka koje prikupljamo
Možete da posetite naš veb-sajt bez navođenja informacija o sebi. Međutim, da bi vam kompanija Cummins pružila određene usluge koje zahtevaju pristup internetu ili da bi vam dozvolila pristup određenim odeljcima našeg veb-sajta, zahtevamo od vas da pružite neke lične podatke u vezi sa vrstom interakcije ili usluge. Na primer, možemo vaše lične podatke da prikupljamo direktno od vas kada registrujete proizvod, podnosite upit, kupujete artikal, prijavljujete se za posao, učestvujete u anketi, poslovno sarađujete sa nama. Takođe možemo da prikupljamo vaše lične podatke od drugih strana, kao što su naši pružaoci usluga, ugovorne strane, obrađivači podataka i drugi.

Lični podaci koje prikupljamo mogu da uključuju:

 • Vaši identifikacioni podaci, kao što su vaše ime, naziv kompanije, poslovno zvanje, adresa e-pošte, broj telefona, poštanska adresa, adresa internet protokola, jedinstveni matični broj i drugi slični identifikacioni podaci;
 • Vaš poslovni odnos sa nama, na primer da li ste kupac, poslovni partner, prodavac, pružalac usluga ili dobavljač;
 • Komercijalne informacije, kao što su istorija kupovine, plaćanja i fakturisanja, finansijske informacije, zainteresovanost za naše određene proizvode ili usluge, informacije o garanciji, istorija usluga, zainteresovanost za proizvod ili uslugu, broj motora/generatora koje ste kupili i identifikacija vašeg prodavca i/ili servisnih centara;
 • Vaše učešće u bilo kom od naših programa, kao što su bilten, prijavljivanje za e-poštu, učestvovanje u anketi ili druge slične usluge koje nudimo;
 • Vaše interakcije sa nama na mreži i van mreže, kao što su vaši "lajkovi" i povratne informacije putem društvenih mreža, interakcije sa našim pozivnim centrima;
 • Vaše korišćenje komercijalnih vozila ili opreme koja sadrži aktivirane telematičke uređaje koji prenose informacije kompaniji Cummins u vezi sa ispravnim funkcionisanjem i održavanjem vozila/opreme na kojoj je instalirana, kao što su identifikacija vozila ili opreme, šifre grešaka i slične informacije o funkcionisanju, važeći podaci o datumu i vremenu, precizni geolokacioni podaci (za procenu stanja na putu i sličnim faktorima koji utiču na performanse) i informacije o kočenju i brzini. Da biste saznali više, pogledajte naše obaveštenje o zaštiti podataka telematike za vozila i opremu ili generatore.
 • Vaši ograničeni lični podaci dobijeni putem naših digitalnih alata i aplikacija koje nudi kompanija Cummins u vezi sa našom uslugom dijagnostike i popravke komercijalnih vozila i opreme, kao što su ime i detalji kontakta, alati i/ili aplikacije koje želite da koristite na mreži i/ili putem aplikacija, identifikacija vozila i/ili opreme, precizni geolokacioni podaci (za pomoć u popravkama, podršku i zakaživanje), detalji o plaćanju. Da biste saznali više, pogledajte u nastavku naše Obaveštenje o zaštiti podataka dobijenih putem digitalnih alata.

Mi i drugi koji kontrolišu prikupljanje ličnih podataka koristimo tehnologije praćenja, kao što su kolačići i veb-odašiljači, da bismo prikupili informacije o vama. Za više informacija o kolačićima i kako ih onemogućiti, pogledajte naše Obaveštenje o kolačićima veb-sajta i Izjavu o otkrivanju podataka.

Možemo da izvučemo informacije ili zaključke o vama na osnovu informacija koje prikupljamo. Na primer, možemo da dobijemo informaciju o vašoj približnoj lokaciji na osnovu vaše IP adrese ili da zaključimo da želite da kupite određene proizvode na osnovu vašeg ponašanja prilikom pretraživanja i prethodnih kupovina.

Svrhe i korišćenje ličnih podataka
Kompanija Cummins može koristiti gore navedene kategorije ličnih podataka u sledeće svrhe:

 • Za upravljanje i podršku vašom interakcijom sa nama, kao što su odgovori na vaša pitanja o našim proizvodima ili uslugama, obrada porudžbina ili povrata, uključivanje u naš program na vaš zahtev ili slične aktivnosti koje su odgovor na vaš zahtev ili se odnose na naše poslovne aktivnosti;
 • Za upravljanje i poboljšavanje kvaliteta naših proizvoda, usluga, veb-sajtova, interakcije preko društvenih mreža i naše ponude;
 • Za upravljanje i poboljšanje usluga koje pružamo u vezi sa našim telematskim poslovanjem;
 • Za upravljanje i poboljšanje usluga koje pružamo u vezi sa našim digitalnim alatima;
 • Za podršku i poboljšanje naših odnosa sa kupcima, na primer prikupljanjem informacija i interakcijom sa vama u vezi sa drugim proizvodima i uslugama koje vas mogu zanimati na osnovu vaših preferenci;
 • Za poslovanje sa našim partnerima i pružaocima usluga;
 • Da bismo vam slali tehnička obaveštenja, bezbednosna upozorenja, administrativne poruke i poruke podrške;
 • Za praćenje i analizu trendova, korišćenja i aktivnosti u vezi sa našim uslugama;
 • Da bi otkrili, istražili i sprečili bezbednosne incidente i druge zlonamerne, obmanljujuće, kriminalne ili nezakonite aktivnosti i zaštitili prava i imovinu kompanije Cummins i drugih;
 • Da bi otkrili i otklonili greške u popravci prilikom našeg servisiranja;
 • Da bi se pridržavali važećih obaveza u vezi sa zakonom, usaglašenošću, finansijama, izvozom, propisima i ispunili ih; i
 • Da bismo izvršili bilo koju drugu svrhu koja vam je opisana u trenutku prikupljanja ličnih podataka.

Otkrivanje ličnih podataka

Lične podatke otkrivamo u sledećim okolnostima ili na način koji je drugačije opisan u ovoj politici:

 • Naši pružaoci usluga, izvođači i obrađivači podataka: Vaše lične podatke možemo da podelimo sa našim pružaocima usluga, ugovaračima i obrađivačima podataka, kao što su oni koji nam pomažu u radu na našim veb-sajtovima; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku; i onih koji nam pomažu sa drugim vrstama usluga. Kompanija Cummins unapred procenjuje te pružaoce usluga, izvođače i obrađivače podataka kako bi osigurala da su sposobni da održi sličan nivo zaštite podataka i takođe zahteva od njih da sklope pisani sporazum koji potvrđuje da im je izričito zabranjeno da koriste lične podatke za bilo koju nepovezanu svrhu ili da ih prodaju ili dele.
 • Prodaja ličnih podataka trećim stranama: Vaše lične podatke ne prodajemo trećim stranama.
 • Deljenje ličnih podataka za ciljano reklamiranje: Ne delimo vaše lične podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje.
 • Zakonito otkrivanje podataka: Možemo da obelodanimo lične podatke ako verujemo da je otkrivanje u skladu sa bilo kojim važećim zakonom ili pravnim postupkom, uključujući zakonite zahteve javnih organa kao bi se ispunili zahtevi nacionalne bezbednosti ili sprovođenja zakona. Takođe možemo da obelodanimo lične podatke ako smatramo da vaše radnje nisu u skladu sa našim korisničkim ugovorima ili politikama, ako smatramo da ste prekršili zakon ili ako smatramo da je neophodno zaštititi prava, imovinu i bezbednost kompanije Cummins, naših korisnika, javnosti ili drugih.
 • Otkrivanje podataka savetnicima i advokatima: Možemo da otkrijemo lične podatke našim advokatima i drugim profesionalnim savetnicima kada je to neophodno da bismo dobili savet ili na drugi način zaštitili svoje poslovne interese i njima upravljali.
 • Otkrivanje ličnih podataka tokom promene vlasništva: Možemo da otkrijemo lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora koji se tiču bilo kog spajanja, prodaje imovine kompanije, finansiranja ili akvizicije našeg kompletnog poslovanja ili njegovog dela od strane druge kompanije.
 • Mmeđu porodicom naših povezanih i drugih kompanija: Lične informacije se otkrivaju između kompanije Cummins i naših trenutnih i budućih roditeljskih kompanija, filijala, podružnica i drugih kompanija pod zajedničkom upravljanjem i vlasništvom. Kada se lični podaci otkrivaju kompanijama naše grupe ili partnerskim trećim stranama koji nam pomažu, zahtevamo od njih (kao i od bilo kog njihovog podizvođača) da zadrže suštinski jednak nivo zaštite tih ličnih podataka.
 • Uz vaš pristanak: Otkrivamo lične podatke uz vaš pristanak ili po vašem nalogu.
 • Otkrivanje podataka koji nisu lični: Možemo da otkrijemo objedinjene podatke ili one koje se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka
Pravni osnov za obradu ličnih podataka se razlikuje u zavisnosti od svrhe prikupljanja. To može da uključuje:

 • Saglasnost, kao što je upravljanje našim uslugama ili slanje odgovora na upite korisnika sa veb-sajta;
 • Izvršenje ugovora, poput upravljanja pristupom vašem nalogu kupca ili dobavljača, obrada i praćenje zahteva za servisiranje i porudžbina;
 • Ispunjavanje poslovnih ili zakonskih obaveza, npr. kada je obrada obavezna po zakonu, kao što je zadržavanje faktura o kupovini ili servisiranju); ili
 • Naši legitimni interesi, kao što su poboljšanje naših proizvoda, usluga ili veb-sajta; sprečavanje zloupotrebe ili prevare; obezbeđenje našeg veb-sajta ili drugog softvera ili vlasništva kompanije Cummins ili prilagođavanje naših komunikacija.

Zadržavanje ličnih podataka
Vaše lične podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno za izvršavanje svrhe zbog koje smo ih prvobitno prikupili i druge legitimne poslovne svrhe, uključujući ispunjavanje naših zakonskih, regulatornih ili drugih obaveza o usklađenosti. Više detalja o nešem zadržavanju ličnih podataka možete pronaći tako što ćete kontaktirati [zaštićena e-pošta].

Zaštita vaših podataka
Kompanija Cummins je uspostavila odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske prakse koje pomažu u očuvanju zaštite i bezbednosti podataka koje prikupljamo onlajn od gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene, dekonstrukcije ili krađe. To uključuje odgovarajuće mere zaštite klijenata koji kupuju preko naših veb-sajtova, kao i klijenata koji se prijavljuju za naše programe. Mere zaštite koje smo usvojili su srazmerne osetljivosti podataka, ažuriraju se kako je zagarantovano da bi se odgovorilo na bezbednosne rizike koji se stalno razvijaju.

Deca
This website is not intended for or directed at children under the age of 13. Pored toga, ne prikupljamo lične podatke dece koja imaju manje od 13 godina. If we learn that we mistakenly collected any information from anyone under the age of 13 or the cutoff age in the relevant country where the child resides, we will purge it immediately, except as required by law.

Prenos ličnih podataka preko granice
Neke od ličnih podataka koje prikupljamo, kompanija Cummins, kao globalna organizacija, prenosi i čuva izvan zemlje porekla. To može da uključuje prenose trećim stranama koje nam pomažu u drugim zemljama ili skladištima podataka u oblaku. Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država, trebalo bi da budete upoznati sa činjenicom da se zakoni o privatnosti podataka koji se primenjuju razlikuju od zemlje do zemlje i da ne nude uvek dosledan nivo zaštite koja postoji u vašoj zemlji. Ipak, kompanija Cummins je usvojila mere koje su osmišljene da osiguraju da se prenos ličnih podataka preko granice obavlja u skladu sa važećim zakonima i zahtevima za zaštitu privatnosti podataka. Te mere uključuju procenu uvoznika podataka kao i odgovarajućih zakona zemlje domaćina da bi se osiguralo da je primalac sposoban da održi odgovarajući nivo zaštite podataka, kao i potpisivanje odgovarajućih pisanih ugovora sa uvoznikom podataka kojima se potvrđuje ta posvećenost. Kompanija Cummins se oslanja na standardne ugovorne klauzule EU ili na ekvivalentne mehanizme za prenos podataka za takve transfere i primenila je slične mehanizme za prenos između kompanija u našoj grupi.

Sertifikat o Sporazumu o zaštiti privatnosti između EU i SAD
Kompanija Cummins se pridržava principa okvira Sporazuma o zaštiti privatnosti između EU i SAD Ministarstva trgovine SAD za svoje ljudske resurse i lične podatke kupaca. Međutim, u svetlu presude Suda pravde Evropske unije u slučaju C-311/18 („Šrems II”), kompanija Cummins je prestala da se oslanja na okvir Sporazuma o zaštiti privatnosti kao pravnu osnovu za prenos ličnih podataka. Kompanija Cummins je i pored toga nastavila da bude sertifikovana za taj okvir kao deo sveukupne posvećenosti kompanije da se osiguraju usaglašene i odgovorne prakse zaštite privatnosti podataka u zemljama u kojima poslujemo. Da biste saznali više o programu Sporazum o zaštiti privatnosti i da biste videli naš sertifikat, posetite veb-sajt Sporazuma o zaštiti privatnosti Ministarstva trgovine SAD na adresi: https://www.privacyshield.gov/list ili pročitajte naše Obaveštenje o Sporazumu o zaštiti privatnosti.

Tačnost ličnih podataka
Kompanija Cummins preduzima razumne korake da bi osigurala da vaši lični podaci koji su u našem posedu budu tačni i ažurni. Takođe ohrabrujemo pojedince koji su nam poverili svoje lične podatke da ih održavaju ažurnim (npr. ako promenite imejl adresu, adresu stanovanja ili broj telefona), i da održavaju detalje o kontaktu ažurnim (npr. u vezi sa našim proizvodima ili uslugama i učestalošću stupanja u kontakt) tako da imamo vaše tačne podatke i da možemo da personalizujemo naše usluge vašim očekivanjima i potrebama. Pozivamo vas da nas kontaktirate na care.cummins.com da ažurirate svoje podatke ili željene postavke.

Prava osoba sa invaliditetom
Kompanija Cummins obezbeđuje više načina za komunikaciju sa nama u cilju pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i kako bi se svakoj osobi omogućila efikasna komunikacija. Za više informacija o tome posetite www.cummins.com/cummins-care.

Poštovanje i ispunjavanje prava pojedinca
U skladu sa važećim zakonima, kompanija Cummins je uspostavila procese za poštovanje prava pojedinca u vezi sa ličnim podacima prikupljenim o njima. To uključuje, na primer, pravo na informisanost o podacima koje imamo o vama ili dobijanje kopije tih podataka, i ograničena prava na izmenu vaših podataka, zahtev za brisanjem ili neprihvatanje obrade vaših podataka. Na kraju, pojedincima nudimo pravo da u bilo kom trenutku povuku saglasnost za naše marketinške i komercijalne programe i ponude. Da biste uradili to, ili da biste iskoristili bilo koje ov ovih drugih prava, obratite nam se putem imejla na adresu [email protected], ili pošaljite pismo na adresu Cummins Inc. Global Headquarters, 500 Jackson Street, Columbus, IN SAD 47201. Kompanija Cummins može da zatraži dodatnu potvrdu od vas kao i detaljnije informacije u vezi sa vašim interakcijama sa kompanijom kako bi mogla da obradi i odgovori na vaš zahtev bez pružanja ličnih podataka ovlašćenoj osobi.

Pročitajte u nastavku odeljke specifične za određenu državu ili region da biste videli dodatna prava koja se mogu odnositi na vas na osnovu vaše lokacije.

Otkrivanje podataka za lica u Evropi

Ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj, imate određena prava i zaštitu u skladu sa zakonom u vezi sa obradom vaših ličnih podataka (to se prema zakonima ovih zemalja i regiona naziva "lični podaci"), a ovaj odeljak se odnosi na vas. Kompanija Cummins je kontrolor vaših ličnih podataka. Naše kontakt detalje možete pronaći u odeljku Kontaktirajte nas.

Zahtevi subjekata čiji su podaci prikupljeni

Uz određena ograničenja, imate sledeća prava:

 • Pravo na informisanost: imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo vaše lične podatke i vaša prava;
 • Pravo na pristup: imate pravo da pristupite ličnim podacima koje kompanija Cummins ima o vama;
 • Pravo na ispravku: imate pravo da zatražite ispravku svojih ličnih podataka ako nisu tačni ili ako su zastareli i/ili dopunu ako nisu kompletni;
 • Pravo na brisanje / pravo na zaborav: imate pravo da zatražite brisanje svojih ličnih podataka. Imajte na umu da ovo nije apsolutno pravo, jer možemo da imamo zakonski ili legitiman osnov da zadržimo vaše lične podatke;
 • Pravo na ograničenje obrade podataka: imate pravo da prigovorite ili da zahtevate ograničenje određene obrade;
 • Pravo na odbijanje direktnog marketinga: u bilo kom trenutku možete da se odjavite iz ili odustanete od naše direktne marketinške komunikacije. To možete da uradite tako što ćete kliknuti na link „odjavite se“ u bilo kom imejlu ili komunikaciji koju vam pošaljemo. Takođe imate pravo da zatražite prijem nepersonalizovanih komunikacija o našim proizvodima i uslugama;
 • Pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost za obradu podataka na osnovu pristanka: Možete da povučete saglasnost za našu obradu vaših podataka kada je takva obrada zasnovana na saglasnosti; i
 • Pravo na prenos podataka: imate pravo da premestite, kopirate ili prenesete podatke iz naše baze podataka u neku drugu bazu podataka. Ovo važi samo za podatke koje ste vi pružili, gde je obrada zasnovana na ugovoru ili vašoj saglasnosti i gde se obrada obavlja automatizovano.

Obratite nam se na adresu [email protected] da biste iskoristili ova prava ili ako imate pitanja ili primedbe u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Pitanja ili primedbe
Ako imate zabrinutost u vezi sa našom obradom ličnih podataka koju nismo u mogućnosti da rešimo, možda imate pravo da uložite žalbu Organu za zaštitu podataka u mestu gde se nalazite. Kontakt detalje vašeg Organa za zaštitu podataka možete pronaći na sledećim linkovima:

Za lica u EEA: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
Za lica u Ujedinjenom Kraljevstvu: https://ico.org.uk/global/contact-us/
Za lica u Švajcarskoj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Otkrivanja podataka za lica u Kaliforniji, Koloradu, Virdžiniji, Juti i Konektikatu

U ovom odeljku se nalaze dodatne informacije za rezidente Kalifornije, Kolorada, Virdžinije, Jute i Konektikata u vezi sa našim praksama u rukovanju ličnim podacima i pravima na privatnost vaših podataka.

Kalifornija: Sažetak prethodnih 12-mesečnih praksi rukovanja ličnim podacima
U tabeli u nastavku objavljujemo sažetak naših prethodnih 12-mesečnih praksi rukovanja ličnim podacima. Možete da saznate više o podacima koje prikupljamo na gorenavedenoj tački prikupljanja ili pre nje u odeljcima izvori i vrste ličnih podataka, Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka. Imajte na umu da su naše prethodne 12-mesečne prakse slične našim trenutnim praksama za rukovanje ličnim podacima.

Kategorija Ličnih informacija

Izvori

Poslovna ili komercijalna svrha obrade, otkrivanje i primaoci ličnih podataka

Identifikacioni podaci, kao što su ime, naziv kompanije, naziv radnog mesta, adresa e-pošte, broj telefona, poštanska adresa, adresa internet protokola, jedinstveni matični broj i drugi slični identifikacioni podaci.

Vi ili vaša kompanija

Prodato

Nismo prodali ove lične podatke trećim stranama.

Deljenje za ciljano reklamiranje

Nismo delili ove podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje

Pružaoci usluga/izvođači/obrađivači

Možda smo otkrili ove lične podatke našim pružaocima usluga, izvođačima i obrađivačima koji nam pomažu pružanjem određenih usluga, kao što su oni koji nam pomažu oko naših veb-sajtova; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku; i oni koji nam pomažu pružanjem drugih vrsta usluga.

Svrha obrade

Svrha zbog koje smo možda obradili vaše lične podatke zavisi od konteksta u kojem su nam dostavljeni (npr. ako poslujete sa nama ili koristite naše proizvode i usluge, kao što su telematika, povezana rešenja i digitalni alati). Za više detalja pogledajte odeljke Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka.

Svi lični podaci opisani u građanskom pravu paragraf 1798.80(e), kao što su ime, potpis, adresa, broj telefona i finansijske informacije.

 

Vi ili vaša kompanija

 

Prodato

 

Nismo prodali ove lične podatke trećim stranama.

Deljenje za ciljano reklamiranje

Nismo delili ove podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje

Pružaoci usluga/izvođači/obrađivači

Možda smo otkrili ove lične podatke našim pružaocima usluga, izvođačima i obrađivačima koji nam pomažu pružanjem određenih usluga, kao što su oni koji nam pomažu oko naših veb-sajtova; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku; i oni koji nam pomažu pružanjem drugih vrsta usluga.

Svrha obrade

Svrha zbog koje smo možda obradili vaše lične podatke zavisi od konteksta u kojem su nam dostavljeni (npr. ako poslujete sa nama ili koristite naše proizvode i usluge, kao što su telematika, povezana rešenja i digitalni alati). Za više detalja pogledajte odeljke Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka.

 

Komercijalne informacije, kao što su istorijat kupovine, istorijat plaćanja i fakturisanja, zainteresovanost za naše određene proizvode ili usluge, informacije o garanciji, istorijat pružanja usluga, zainteresovanost za proizvod ili uslugu, broj motora/generatora koje ste kupili i identifikaciju vašeg prodavca i/ili servisnih centara.

Vi ili vaša kompanija

Prodato

Nismo prodali ove lične podatke trećim stranama.

 

Deljenje za ciljano reklamiranje

Nismo delili ove podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje

 

Pružaoci usluga/izvođači/obrađivači

Možda smo otkrili ove lične podatke našim pružaocima usluga, izvođačima i obrađivačima koji nam pomažu pružanjem određenih usluga, kao što su oni koji nam pomažu oko naših veb-sajtova; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku; i oni koji nam pomažu pružanjem drugih vrsta usluga.

 

Svrha obrade

Svrha zbog koje smo možda obradili vaše lične podatke zavisi od konteksta u kojem su nam dostavljeni (npr. ako poslujete sa nama ili koristite naše proizvode i usluge, kao što su telematika, povezana rešenja i digitalni alati). Za više detalja pogledajte odeljke Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka.

Informacije o aktivnostima na internetu ili drugoj elektronskoj mreži, kao što su istorijat pretraživanja i informacije u vezi sa interakcijom korisnika sa našim veb-sajtovima i uslugama.

Vi ili vaša kompanija

Prodato

Nismo prodali ove lične podatke trećim stranama.

 

Deljenje za ciljano reklamiranje

Nismo delili ove podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje

 

Pružaoci usluga/izvođači/obrađivači

Možda smo otkrili ove lične podatke našim pružaocima usluga, izvođačima i obrađivačima koji nam pomažu pružanjem određenih usluga, kao što su oni koji nam pomažu oko naših veb-sajtova; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku; i oni koji nam pomažu pružanjem drugih vrsta usluga.

 

Svrha obrade

Svrha zbog koje smo možda obradili vaše lične podatke zavisi od konteksta u kojem su nam dostavljeni (npr. ako poslujete sa nama ili koristite naše proizvode i usluge, kao što su telematika, povezana rešenja i digitalni alati). Za više detalja pogledajte odeljke Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka.

Podaci o geolokaciji.

Vi, vaše vozilo ili oprema

Prodato

Nismo prodali ove lične podatke trećim stranama.

 

Deljenje za ciljano reklamiranje

Nismo delili ove podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje

 

Pružaoci usluga/izvođači/obrađivači

Možda smo otkrili ove lične podatke našim pružaocima usluga, izvođačima i obrađivačima koji nam pomažu pružanjem određenih usluga, kao što su oni koji nam pomažu oko naših veb-sajtova; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku; i oni koji nam pomažu pružanjem drugih vrsta usluga.

 

Svrha obrade

Svrha zbog koje smo možda obradili vaše lične podatke zavisi od konteksta u kojem su nam dostavljeni (npr. ako poslujete sa nama ili koristite naše proizvode i usluge, kao što su telematika, povezana rešenja i digitalni alati). Za više detalja pogledajte odeljke Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka.

Zaključci izvedeni iz bilo kojih podataka koji su ovde identifikovani.

Vi

Prodato

Nismo prodali ove lične podatke trećim stranama.

Deljenje za ciljano reklamiranje

Nismo delili ove podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje

Pružaoci usluga/izvođači/obrađivači

Možda smo otkrili ove lične podatke našim pružaocima usluga, izvođačima i obrađivačima koji nam pomažu pružanjem određenih usluga, kao što su oni koji nam pomažu oko naših veb-sajtova; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku; i oni koji nam pomažu pružanjem drugih vrsta usluga.

Svrha obrade

Svrha zbog koje smo možda obradili vaše lične podatke zavisi od konteksta u kojem su nam dostavljeni (npr. ako poslujete sa nama ili koristite naše proizvode i usluge, kao što su telematika, povezana rešenja i digitalni alati). Za više detalja pogledajte odeljke Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka.

Osetljive lične informacije ili podaci kao što su finansijske informacije.

Vi ili vaša kompanija

Prodato

Nismo prodali ove lične podatke trećim stranama.

 

Deljenje za ciljano reklamiranje

Nismo delili ove podatke sa trećim stranama za ciljano reklamiranje

Pružaoci usluga/izvođači/obrađivači

Možda smo obelodanili ove lične podatke našim pružaocima usluga, izvođačima i obrađivačima koji nam pomažu pružanjem određenih usluga, kao što su oni koji nam pomažu oko naših veb-sajtova; IT bezbednost; centri za obradu podataka ili usluge u oblaku; usluge komunikacije; društvene mreže; oni koji se udružuju sa nama u vezi sa našim proizvodima i uslugama kao što su prodavci, distributeri, servisni centri i partneri za telematiku i oni koji nam pomažu pružanjem drugih vrsta usluga.

Svrha obrade

Svrha zbog koje smo možda obradili vaše lične podatke zavisi od konteksta u kojem su nam dostavljeni (npr. ako poslujete sa nama ili koristite naše proizvode i usluge, kao što su telematika, povezana rešenja i digitalni alati). Za više detalja pogledajte odeljke Svrha i korišćenje ličnih podataka i Otkrivanje ličnih podataka.

Prodaja ili deljenje ličnih podataka
Ne prodajemo i ne delimo vaše lične podatke sa trećim stranama. Takođe ne svesno prodajemo, delimo, koristimo za ciljano reklamiranje ili otkrivamo lične podatke dece mlađe od 16 godina. Imajte na umu da ne stavljamo kolačiće ili druge praćenje koji bi predstavljali prodaju ličnih podataka ili deljenje ličnih podataka za ciljano reklamiranje za korisnike iz Kalifornije, Kolorada, Virdžinije, Jute i Konektikata.

Osetljivi lični podaci
Prema zakonima o privatnosti podataka, određene vrste ličnih podataka se smatraju "osetljivim" ličnim informacijama ili podacima i zahtevaju dodatna prava i obaveze u vezi sa privatnošću podataka. Kompanija Cummins prikuplja precizne geolokacijske i finansijske podatke, koji se prema zakona o privatnosti mogu smatrati osetljivim ličnim podacima. Tamo gde to zahteva zakon, mi ćemo pre obrade vaših osetljivih ličnih podataka zatražiti vaš pristanak. Takođe ćemo koristiti vaše osetljive lične podatke samo u ograničene svrhe, kao što su obavljanje usluga ili dostavljanje robe koju ste očekivali; radi sprečavanja, otkrivanja i istraživanja bezbednosnih incidenata; da bismo sprečili zlonamerne, obmanjujuće, prevarantske ili nezakonite radnje usmerene ka preduzeću i krivično gonili odgovorne za te postupke; ili da bismo potvrdili ili održali kvalitet ili bezbednost naših proizvoda, usluga ili uređaja.

Vaša prava
Zakoni o privatnosti podataka potrošačima koji žive u Kaliforniji, Koloradu, Virdžiniji, Juti i Konektikatu pružaju određena prava u pogledu njihovih ličnih podataka, uz određene izuzetke. Ako ste rezident jedne od ovih država, ovaj odeljak se odnosi na vas. Uz određena ograničenja, možete imati sledeća prava:

 1. Pravo na brisanje. Imate pravo da zatražite da izbrišemo lične podatke koje smo prikupili o vama.
 2. Pravo na ispravku. Imate pravo da zatražite da ispravimo netačne lične podatke koje imamo o vama.
 3. Pravo na informisanost i pristup. Imate pravo da potvrdite obradu, da znate koje smo podatke prikupili o vama i da imate pristup njima, uključujući kategorije ličnih podataka, kategorije izvora iz kojih su prikupljeni lični podaci, poslovnu ili komercijalnu svrhu za prikupljanje, prodaju ili deljenje ličnih podataka, kategorije trećih strana kojima otkrivamo lične podatke i koje smo tačno podatke prikupili o vama. Imate pravo da, u meri u kojoj je to tehnički izvodljivo, dobijete ove podatke u formatu, koji je prenosiv, upotrebljiv i omogućava vam da neometano prenosite lične podatke drugom licu, kada se obrada vrši automatski.
 4. Pravo da odbijete profilisanje. Imate pravo da odbijete obradu vaših ličnih podataka za profilisanje u svrhu unapređenja odluka koje proizvode značajne pravne ili slične efekte za potrošača, uključujući pristup tehnologiji automatskog donošenja odluka i profilisanja kompanije Cummins.
 5. Prava koja se odnose na deljenje za ciljano reklamiranje ili prodaju. Ne delimo vaše lične podatke za ciljano reklamiranje niti prodajemo vaše lične podatke. Međutim, kao dodatno osiguranje, možete kontaktirati kompaniju Cummins da zatražite dodavanje vaših podataka u evidenciju podataka koji se ne prodaju i ne dele, tako da od tog trenutka vaši lični podatci ne mogu (nenamerno) da budu predmet prodaje ili deljenja. Ovo pravo možete iskoristiti tako što ćete kliknuti ovde ili poslati e-poštu na adresu [zaštićena e-pošta].
 6. Prava koja se odnose na osetljive lične informacije ili podatke. Zakoni o privatnosti podataka mogu pružiti dodatnu zaštitu za osetljive lične informacije ili podatke. Više informacija potražite u odeljku Osetljivi lični podaci.
 7. Pravo da ne budete diskriminisani. Imate pravo da ne budete diskriminisani zbog korišćenja bilo kog od vaših prava na privatnost. To uključuje da mi ne možemo: (a) da vam uskratimo robu ili usluge; (b) da vam naplatimo drugačiju cenu ili tarifu za robu ili usluge, uključujući putem korišćenja popusta ili drugih pogodnosti ili nametanja kazni; (c) da vam pružimo drugačiji nivo ili kvalitet robe ili usluga; (d) da vam predložimo drugačiju cenu ili tarifu za robu ili usluge ili drugačiji nivo ili kvalitet robe ili usluga; i (e) da vam se svetimo zbog korišćenja vaših prava na privatnost.
 8. Pravo na žalbu. Ako odbijemo da preduzmemo mere kao odgovor na vaše korišćenje prava na privatnost, obavestićemo vas o razlogu za odbijanje vašeg zahteva i daćemo vam uputstva kako da uložite žalbu na ovu odluku.

Uputstva o tome kako da iskoristite svoja prava na privatnost
Svoja prava na privatnost možete iskoristiti tako što ćete pozvati naš besplatni telefonski broj 1-800-CUMMINS, poslati nam e-poštu na adresu [zaštićena e-pošta] ili popunjavanjem veb obrazaca u nastavku. U nekim slučajevima, moramo da potvrdimo vaš identitet pre nego što udovoljimo vašem zahtevu za privatnost. Potvrdićemo vaš identitet tako što ćemo od vas tražiti da date lične podatke u vezi sa vašim nedavnim interakcijama sa nama. Ispoštovaćemo vaš zahtev za ostvarivanje prava na privatnost u roku od 45 dana od dana prijema, osim ako ne zatražimo produženje u skladu sa zakonima o privatnosti podataka.

Žalba na odbijanje zahteva za pravo na privatnost
Možete da uložite žalbu na odbijanje vaših zahteva za zaštitu privatnosti tako što ćete nas pozvati na naš besplatni telefonski broj 1-800-CUMMINS ili nam poslati e-poštu na adresu [zaštićena e-pošta]. U roku od 45 dana od prijema žalbe, obavestićemo vas pisanim putem o bilo kojoj radnji koja je preduzeta nakon žalbe, uključujući pisano objašnjenje razloga za donošenje odluka. Ako odbijemo vašu žalbu, možete da podnesete žalbu državnom pravobraniocu.

Ovlašćeni zastupnici
Možete iskoristiti svoja prava na privatnost preko ovlašćenog zastupnika. Ako primimo vaš zahtev od ovlašćenog zastupnika, možemo zatražiti dokaz da ste takvom zastupniku dali punomoćje ili da zastupnik na neki drugi način ima važeće pisano ovlašćenje da podnosi zahteve za ostvarivanje prava u vaše ime. Ako ste ovlašćeni zastupnik koji želi da podnese zahtev, pozovite naš besplatni telefonski broj 1-800-CUMMINS ili nam pošaljite e-poštu na adresu [zaštićena e-pošta].

Promene ove Politike privatnosti
Kako budemo nastavili da pružamo dodatne usluge i kako se zakoni i propisi o privatnosti budu menjali, možda će biti potrebno da revidiramo ili ažuriramo našu Politiku privatnosti.  Ako budemo odlučili da promenimo našu politiku, objavićemo te promene na našoj početnoj stranici kako bi naši korisnici uvek bili upoznati sa tim koje informacije mi prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima, ako uopšte postoje, ih otkrivamo. Ako u bilo kom trenutku želimo da koristimo lične podatke na način koji je različit i koji se ne može zaključiti iz naših politika navedenih u vreme prikupljanja podataka, obavestićemo korisnike unapred i ako to zakon nalaže zatražićemo njihov pristanak.

Kontakt
Ako imate pitanja u vezi sa Cummins-ovom Politikom privatnosti ili smatrate da se vašim informacijama pogrešno upravljalo, možete nam se obratiti slanjem e-pošte na adresu [zaštićena e-pošta], ili slanjem pisma na adresu Cummins Inc. Global Headquarters, 500 Jackson Street, Columbus, IN 47201. Kompanija Cummins je uspostavila proces za rešavanje sporova za sve sporove koji se tiču privatnosti ili bezbednosti i ne vrši odmazdu protiv bilo koje osobe koja nam se obrati zbog spora za koji smatra da je legitiman. Osobe koje smatraju da kompanija nije rešila njihov spor na način koji njima odgovara takođe imaju pravo da ulože žalbu kod odgovarajućih nadzornih agencija za zaštitu podataka.

© 14. decembra 2022. godine Cummins Inc. Sva prava zadržana.


Obaveštenje o zaštiti podataka za digitalne alate

Svrha prikupljanja: Naši digitalni alati uključuju onlajn alate i aplikacije koje su dizajnirane da pomognu klijentima u servisiranju vozila i opreme. Razumemo neprijatnosti i trošenje vremena povezano sa zastojima i održavanjem i nastojimo da minimiziramo neprijatnosti pomoću ovih alata. Između ostalog, alati vam pomažu u brzom lociranju obližnjeg servisa za popravku (ili obavljanje servisa kod vas), pojednostavljuju proces dijagnostike kako biste identifikovali uzrok kvara ili neispravnosti i vratili vas na posao što je pre moguće.

Prikupljeni lični podaci: Specifični elementi podataka prikupljeni preko Cummins-ovih digitalnih alata variraju u zavisnosti od alata i specifičnih potreba korisnika. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na, vaše ime i detalji za kontakt, informacije koje se odnose na komercijalno vozilo ili opremu u pitanju, podatke o lokaciji (u vezi sa lociranjem obližnjeg centra za popravke ili servisiranje kod vas), dijagnostičke procene koje se odnose na šifre grešaka ili popravke uključujući osnovni uzrok i potencijalne faktore koji utiču na kvar, informacije o plaćanju za sve popravke ili pretplate na te usluge i povratne informacije korisnika putem anketa (ako je primenljivo).

Obrada prikupljenih informacija: Cummins obrađuje prikupljene podatke u vezi sa određenim digitalnim alatom ili aplikacijom za koju se prijavljujete i u vezi vaših posebnih potreba. Ovo uključuje obavljanje neophodne dijagnostike na vašem komercijalnom vozilu ili opremi, ispunjavanje vaših zahteva za popravku i servis, pružanje informacija o obližnjim servisnim lokacijama, zakazivanje sastanaka i dolazak na vašu lokaciju radi dijagnostike i popravke. Podaci se takođe mogu koristiti u okolne svrhe kao što su poboljšanje proizvoda i kvaliteta, povratne informacije i podrška kupaca i za okolne regulatorne, zakonske i svrhe usklađenosti.

Druge informacije: Molimo pogledajte druge odeljke ove politike privatnosti za dodatne informacije o Cummins-ovim praksama koje se odnose na njegove digitalne alate (i druge) lične podatke kao što su oni u vezi bezbednsti, prekogranični transferi, specifične informacije za određene regione, prava pojedinca, zadržavanje podataka i bilo kakvi sporovi.

Pojedinci sa pitanjima ili nedoumicama u vezi prikupljanja ličnih podataka od strane kompanije Cummins u vezi naših digitalnih alata takođe mogu da nas kontaktiraju na [zaštićena e-pošta] za dalju pomoć.

© 14. decembra 2021. godine Cummins Inc. Sva prava zadržana.

Sporazum o zaštiti privatnosti između EU i SAD, obaveštenje o privatnosti veb-sajta

Obaveštenje o zaštiti privatnosti na ovom veb-sajtu ima za cilj da vas obavesti o pridržavanju i usklađenosti kompanije Cummins sa okvirom Sporazuma o zaštiti privatnosti EU i SAD Ministarstva trgovine SAD.

Područje primene: Cummins je sertifikovao i potvrdio svoju privrženost sistemu zaštite privatnosti u EU i SAD za lične podatke svojih ljudskih resursa i klijenata koji se odnose na stanovnike Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Međutim, u svetlu presude Suda pravde Evropske unije u predmetu C-311/18 („Schrems II“), kompanija Cummins je prestala da se oslanja na sistem zaštite privatnosti kao pravni osnov za prenos ličnih podataka. Kompanija Cummins je i pored toga nastavila da bude sertifikovana za taj okvir kao deo sveukupne posvećenosti kompanije da se osiguraju usaglašene i odgovorne prakse zaštite privatnosti podataka u zemljama u kojima poslujemo.

Principi Sporazuma o zaštiti privatnosti kojih se pridržava kompanija Cummins u vezi sa svojim sertifikatom o privatnosti su: obaveštenje; izbor (saglasnost); odgovornost za dalji prenos; bezbednost; integritet podataka i ograničenje svrhe; pristup; pravni lek, sprovođenje i odgovornost. Da biste saznali više o programu Sporazuma o zaštiti privatnosti i da biste videli naš sertifikat, posetite veb-sajt Sporazuma o zaštiti privatnosti Ministarstva trgovine SAD na adresi https://www.privacyshield.gov/list.

Neslaganja: Ukoliko postoje bilo kakva neslaganja između uslova obaveštenja o privatnosti i principa Sporazuma o zaštiti privatnosti, principi Sporazuma o zaštiti privatnosti, koji su izmenjeni odlukom Šrems II Suda pravde EU, će biti merodavni.

Sporovi: U skladu sa principima Sporazuma o zaštiti privatnosti kompanija Cummins je posvećena saradnji sa nadzornim organima EU u vezi sa nerešenim žalbama u vezi sa Sporazumom o zaštiti privatnosti koje se tiču ljudskih resursa kompanije ili ličnih podataka klijenta. Osobe koje smatraju da je kompanija Cummins loše upravljala njihovim ličnim podacima u skladu sa obavezama kompanije u pogledu Sporazuma o zaštiti privatnosti imaju pravo da se obrate nadzornim organima EU za više informacija ili da bi uložile žalbu, i to mogu da urade besplatno. Osobe iz EU/EEP koje imaju upite ili primedbe u vezi sa politikama ili praksama zaštite privatnosti treba da se obrate kompaniji Cummins na:

E-mail: [email protected]
Adresa: Cummins Inc., Law Department - Privacy Shield Team, 301 East Market Street, 5th Floor, Indianapolis, Indiana SAD 46204

Osim u slučaju nepredviđenih okolnosti, kompanija Cummins će odgovoriti pojedincu koji je podneo žalbu u roku od četrdeset pet (45) dana od dana prijema.

Nadzor i sprovođenje regulatornih tela: U vezi sa svojim sertifikatom Sporazuma o zaštiti privatnosti, kompanija Cummins podleže istražnim i izvršnim organima Savezne trgovinske komisije SAD i odgovarajućim evropskim nadzornim organima. 

Pravo na obavezujuća arbitražu: Pod ograničenim okolnostima i u skladu sa okvirom zaštite privatnosti, pojedinci iz EU/EEP mogu takođe da zatraže obavezujuću arbitražu pred Komisijom za zaštitu privatnosti.

Prava pojedinca na pristup svojim podacima: Osobe iz EU/EEP imaju pravo da pristupe ličnim podacima o sebi i da ograniče upotrebu i otkrivanje svojih ličnih podataka. U određenim situacijama, recimo kada su podaci netačni ili neadekvatno prikupljeni, takođe imaju pravo da zatraže izmenu ili brisanje svojih podataka. Kompanija Cummins je posvećena poštovanju i primeni tih prava. Ako želite da iskoristite ta prava, možete nam se obratiti slanjem pisma na adresu 301 East Market Street, 5th floor, Indianapolis, Indiana USA 46204, ili slanjem e-pošte na adresu: [zaštićena e-pošta]. Imajte na umu da postoje određena ograničenja ovih prava, kao što je opisano u okviru Sporazuma o zaštiti privatnosti.

Zahtevi organa za sprovođenje zakona: Kompanija Cummins može biti u obavezi da otkrije lične podatke nakon zakonskog zahteva javnog organa, uključujući usklađenost sa nacionalnom bezbednošću ili zahtevima organa za sprovođenje zakona. Pri tome i u meri koja je dozvoljena u određenoj situaciji, kompanija Cummins preduzima razumne korake u cilju balansiranja prava pojedinaca sa pravima postupajućih organa.

Ažuriranja: Moguće je povremeno ažuriranje ove Politike, recimo u vezi sa izmenama okvira Sporazuma o zaštiti privatnosti, očekivanjima regulatornih organa ili izmena u okviru kompanije Cummins. Ove promene neće loše uticati na zaštitu Sporazuma o zaštiti privatnosti koju pruža kompanija Cummins.

Stupa na snagu: decembar 14, 2020. Autorsko pravo, septembar 2020. Sva prava zadržana.


Uslovi korišćenja

Obaveštenje: Pažljivo pročitajte ovaj dokument pre korišćenja veb-sajta. Nemojte da koristite ovaj veb-sajt ako se ne slažete sa odredbama i uslovima navedenim u ovom dokumentu. Korišćenje ovog veb-sajta znači da ste prihvatili ove Uslove korišćenja.

Korišćenje veb-sajta
Kompanija Cummins Inc. (njene podružnice, zajednička preduzeća, saradnici i ovlašćeni distributeri) daje vam ovlašćenje da pregledate i preuzmete određene elektronske informacije na ovom veb-sajtu („sajtu”). Ove elektronske informacije („Cummins informacije”) mogu da sadrže softver, tehničke informacije, dokumentaciju o proizvodu i druge materijale. Morate da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i druga obaveštenja o zaštićenim informacijama u originalnim podacima kompanije Cummins i svim drugim kopijama podataka kompanije Cummins. Zabranjeno je modifikovanje Cummins informacija preuzetih sa ovog Sajta na bilo koji način, kao i reprodukovanje ili javno prikazivanje, prenos, distribuiranje ili bilo koje drugo korišćenje Cummins informacija u bilo koju komercijalnu svrhu. U skladu sa ovim Uslovima, svako korišćenje Cummins informacija na bilo kom drugom veb-sajtu ili okruženju umreženih računara (uključujući, ali bez ograničenja na, objavljivanje Cummins informacija na lokalnom intranetu ili ekstranetu) za bilo koju svrhu je zabranjeno bez izričite pisane dozvole kompanije Cummins. Cummins informacije na ovom Sajtu su zaštićene autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje bilo kojih Cummins informacija koje se nalaze na ovom Sajtu može da prekrši zakon o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i druge zakone. Ako ne poštujete ove uslove, automatski ćete izgubiti pravo da koristite ovaj Sajt i moraćete odmah da uništite sve Cummins informacije koje ste preuzeli sa Sajta.

Prikladno, etičko i zakonski usklađeno korišćenje
Korišćenjem ovog Sajta, saglasni ste da nećete prekidati ili ometati bezbednost, niti na neki drugi način zloupotrebiti, vab-sajt ili bilo koje usluge, sistemske resurse, naloge, servere ili mreže povezane ili dostupne preko Sajta ili pridruženih ili povezanih veb-sajtova; (b) bilo kom drugom korisniku nećete prekidati ili ometati korišćenje Sajta ili pridruženih ili povezanih veb-sajtova; (c) nećete otpremati, objavljivati ili na drugi način prenositi putem ovog Sajta ili na njemu bilo kakve viruse ili druge datoteke koje izazivaju štetu, prekid ili uništenje; (d) nećete koristiti ili pokušati da koristite nalog, uslugu ili sistem neke druge osobe bez odobrenja kompanije Cummins ili praviti ili koristiti lažni identitet na ovom Sajtu; (e) nećete prenositi putem ovog Sajta ili na njemu neželjenu poštu, lančana pisma, bezvrednu poštu ili bilo koju drugu vrstu netražene masovne e-pošte osobama ili entitetima koji nisu pristali da budu deo takve usluge slanja pošte; (f) nećete otkriti svoje korisničko ime i lozinku drugima, bilo na ovom Sajtu ili van njega; (g) nećete pokušati da ostvarite neovlašćeni pristup Sajtu ili delovima Sajta kojima je onemogućen opšti pristup; i, (h) da ćete poštovati sve zakone i zahteve za korišćenje ovog veb-sajta, uključujući one koji se odnose na podatke koje sadrži.

Informacije u katalogu
Informacije u katalogu su namenjene za potrebe naših klijenata i tačne su koliko je to moguće. Međutim, proizvođač ne garantuje, bilo izričito ili posredno, tačnost ili dostupnost navedenih proizvoda. Sve druge specifikacije i informacije o primeni preuzete su iz merodavnih informacija. Svaki pokušaj je učinjen u cilju pružanja originalnih informacija o fabričkoj instalaciji. Mnogi proizvođači nude motore i/ili opcije filtera za određene modele; proizvođači mogu da promene proizvodne linije za model u toku proizvodne godine; vlasnici mogu da izmene opremu. Kompanija Cummins nije odgovorna za pogrešnu primenu.

Intelektualna svojina
Nazivi, slike i logotipi koji predstavljaju kompaniju Cummins ili treće strane i njihove proizvode i usluge podležu autorskim pravima, pravima na dizajn i zaštitnim znakovima kompanije Cummins i/ili trećih strana. Ništa što je sadržano u ovim uslovima neće se tumačiti kao davanje implikacijom, ukidanjem ili na bilo koji drugi način bilo kakve licence ili prava na korišćenje bilo kog zaštitnog znaka, patenta, prava dizajna ili autorskih prava kompanije Cummins ili bilo koje druge treće strane.

Materijal koji šalju korisnici
Svaki materijal, informacija ili ideja koju prenesete na ovaj Sajt ili objavite na njemu na bilo koji način (uključujući, ali bez ograničenja na, poruke e-pošte koje šaljete kompaniji Cummins korišćenjem linkova navedenih na ovom Sajtu) biće tretirane kao nepoverljive i nezaštićene i kompanija Cummins ili njeni saradnici mogu da ih proslede ili koriste u bilo koju svrhu, uključujući, ali bez ograničenja na, razvoj, proizvodnju i reklamiranje proizvoda. Zabranjeno vam je da objavljujete ili prenosite na ovaj Sajt ili sa njega bilo koji nezakonit, preteći, pogrdan, uvredljiv, sramotan, skandalozan, izazivački, pornografski ili profani materijal ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da prouzrokuje bilo koju građansku ili krivičnu odgovornost u skladu sa zakonom. Korisnik ne sme da objavi bilo koji materijal koji krši autorska prava, zaštitni znak ili zaštićena prava vlasnika (uključujući prava publicitet i privatnost). Korisnik će obeštetiti kompaniju Cummins za bilo koju i sve štete koje proističu iz korisnikovih postupaka ili objava koje krše bilo koju od ovih politika. Kompanija Cummins zadržava pravo da zabrani dalje objavljivanje bilo kog korisnika zbog kršenja ovih standarda.

Linkovi do drugih veb-sajtova
Linkovi sa ovog Sajta do veb-sajtova trećih strana moraju unapred da dobiju posebno odobrenje kompanije Cummins. Vi nemate ovlašćenje da postavljate link do bilo kog drugog veb-sajta bez našeg odobrenja. Svi odobreni linkovi do veb-sajtova koje ne održava kompanija Cummins su navedeni isključivo kao pogodnost za naše korisnike i posetioce. Ako koristite ove linkove, napustićete ovaj Sajt. Kompanija Cummins ne kontroliše i nije odgovorna za bilo koji od ovih sajtova ili njihov sadržaj. Kompanija Cummins ne podržava niti tvrdi ili garantuje za njih niti bilo koje informacije, softver ili druge proizvode ili materijale koji se tamo nalaze, niti bilo koje rezultate koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite bilo kom sajtu treće strane za koji postoji link na ovom Sajtu, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti
Materijali dostupni na ovom Sajtu su dostupni „takvi kakvi su” bez bilo kakve garancije, izričite ili implicitne, uključujući garancije za pogodnost za prodaju, pogodnost za određenu svrhu ili nekršenje intelektualne svojine. Kompanija Cummins takođe ne garantuje tačnost i kompletnost materijala na ovom Sajtu. Kompanija Cummins može promeniti materijale na ovom Sajtu, ili proizvode i cene opisane u njima, bilo kada bez obaveštenja. Materijali na ovom Sajtu mogu da zastare i kompanija Cummins se ne obavezuje da ažurira materijale na ovom Sajtu. Informacije objavljene na ovom Sajtu mogu da se odnose na proizvode, programe ili usluge koje nisu dostupne u vašoj zemlji ili području. Konsultujte se direktno sa kompanijom Cummins u vezi sa proizvodima, programima i uslugama koje su vam dostupne. Važeći zakon možda ne dozvoljava isključenje implicitne garancije, tako da se gorepomenuto isključenje možda ne odnosi na vas.

Ograničenje odgovornosti
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA CUMMINS, NJENI DOBAVLJAČI, ILI DRUGE TREĆE STRANE POMENUTE NA OVOM SAJTU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, POSLEDIČNE ŠTETE I ŠTETE KOJE SU REZULTAT GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJA PROISTIČE IZ KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI REZULTATA KORIŠĆENJA OVOG SAJTA, BILO KOJIH VEB-SAJTOVA KOJI SU LINKOVIMA POVEZANI SA OVIM SAJTOM, ILI MATERIJALA ILI INFORMACIJA SADRŽANIH NA BILO KOM ILI SVIM TAKVIM SAJTOVIMA, BILO NA OSNOVU GARANCIJE, UGOVORA, DELIKTA ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE I BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE POSTOJALO UPOZORENJE NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. AKO VAŠE KORIŠĆENJE MATERIJALA ILI INFORMACIJA SA OVOG SAJTA PROUZROKUJE POTREBU ZA SERVISIRANJEM, POPRAVKOM ILI KOREKCIJOM OPREME ILI PODATAKA, VI PREUZIMATE SVE PROISTEKLE TROŠKOVE. VAŽEĆI ZAKON MOŽDA NE DOZVOLJAVA ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE INCIDENTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE GOREPOMENUTO OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. PODACI I INFORMACIJE PREDSTAVLJENI NA OVOM VEB-SAJTU SE SMATRAJU TAČNIM, ALI KORISNIK NE BI TREBALO DA SE OSLANJA NA NJIH ZA BILO KOJU SVRHU. BILO KOJA I SVAKA ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ ILI OMAŠKU SA OVOG VEB-SAJTA, UKLJUČUJUĆI SVE NETAČNE INFORMACIJE, GREŠKE ILI POGREŠNE TVRDNJE U TAKVIM PODACIMA ILI INFORMACIJAMA SE IZRIČITO ODBACUJE. KOMPANIJA CUMMINS SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠĆENJE CUMMINS PROIZVODA U PRIMENAMA ZA KOJE TI PROIZVODI NISU PROJEKTOVANI.

Važeći zakoni
Ovim Sajtom upravlja kompanija Cummins sa sedištem u Kolambusu, Indijana.  Kompanija Cummins ne tvrdi i ne garantuje da su materijali na ovom Sajtu prikladni ili dostupni za korišćenje van Sjedinjenih Američkih Država, kao ni da postoji pristup njima na teritorijama na kojima je njihov sadržaj protivzakonit ili zabranjen. Zabranjeno je korišćenje, izvoz ili ponovni izvoz materijala ovog Sajta ili bilo koje kopiranje ili adaptacija u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, zakone i propise o izvozu SAD. Ako odlučite da pristupite ovom Sajtu van granica SAD, to činite na sopstvenu inicijativu i odgovorni ste za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Regulisanje i tumačenje ovih Uslova vrši se u skladu sa zakonima Države Indijana, bez uticaja bilo kojih principa sukoba zakona.

Opšte
Kompanija Cummins zadržava pravo da izmeni ove Uslove u bilo kom trenutku. Uslovi na ovoj stranici su obavezujući za vas, stoga bi trebalo često da ih pročitate. Određeni uslovi navedeni na drugom mestu na ovom Sajtu mogu da imaju prednost nad Uslovima koji su navedeni u ovom dokumentu. 
 
Obrasci porudžbine, obrasci za registraciju i e-pošta
Ovaj Sajt koristi obrasce za generisanje e-pošte koja se zatim koristi za slanje upita u vezi sa porudžbinom, slanjem informacija za registraciju i druge poslovne procese. Kompanija Cummins eksplicitno navodi da ovi obrasci ne predstavljaju ugovor između kompanije Cummins i osobe koja šalje obrazac. Kompanija Cummins izričito odbacuje bilo koju i svaku odgovornost u vezi sa isporukom i obradom ovih obrazaca. Ako je potrebno da hitno stupite u kontakt sa kompanijom Cummins, obratite se direktno putem telefona. E-pošta poslata kompaniji Cummins se šalje putem interneta. Kompanija Cummins nije odgovorna za bilo koje kašnjenje zbog problema sa isporukom, obradom ili bezbednošću i privatnošću e-pošte koja se šalje putem interneta.

Politika privatnosti
Cummins ceni vašu privatnost. Nećemo prodati bilo koji podatak o vama. Koristimo kolačiće da bismo utvrdili na koji način koristite veb-sajt. Informacije koje nam pružite koristimo da bismo lakše mogli da vam pružimo bolje proizvode i usluge. Možemo da otkrijemo, obradimo, prenesemo ili ponovo koristimo informacije u okviru naše Cummins grupe kompanija i naših distributera da bismo pružili bolju korisničku podršku. Možemo povremeno da vam se obratimo u vezi sa posebnim ponudama, promocijama, informacijama o novim proizvodima i uslugama.
Korišćenjem ovog Sajta izjavljujete da prihvatate Politiku privatnosti kompanije Cummins. Ako ne prihvatate ovu Politiku, nemojte da koristite naš veb-sajt. Zadržavamo pravo da, po sopstvenom nahođenju, promenimo, izmenimo, dodamo ili uklonimo delove ove Politike u bilo kom trenutku. Povremeno posetite ovu stranicu da biste proverili da li ima promena. Nastavak korišćenja veb-sajta kompanije Cummins nakon objave promena ovih uslova znači da prihvatate te promene.

Ažurirano u februaru 2017.


Ovo Obaveštenje o kolačićima i Izjava o otkrivanju podataka se primenjuju na veb-sajtovima koji su u vlasništvu ili kojima upravlja kompanija Cummins. Njegova namera je da vas informiše o Cummins-ovom korišćenju kolačića, analitike i drugih sličnih tehnologija, kao i o vašim opcijama za odbijanje upotrebe tih stavki. Imajte na umu da ne stavljamo kolačiće opisane u nastavku za korisnike u Kaliforniji, Koloradu, Virdžiniji, Juti i Konektikatu koji bi predstavljali prodaju ličnih podataka ili deljenje ličnih podataka za ciljano reklamiranje. U meri u kojoj bilo koji od kolačića ispod predstavlja prodaju ili deljenje, stavićemo ih samo u pregledače korisnika koji nisu iz ovih država.
 
Šta su kolačići?

Kolačići su mali delovi podataka koje šalje veb-sajt, a koji se čuvaju na uređajima korisnika. Kada korisnik u budućnosti pretražuje istu stranicu, kolačić nas obaveštava o prethodnoj aktivnosti korisnika. Kolačići ni na koji način ne štete vašem računaru, a neki se automatski brišu nakon određenog perioda, recimo, šest meseci.

Da li kompanija Cummins koristi kolačiće?
Da. Koristimo određene vrste kolačića na našim sajtovima i kod drugih usluga. To nam omogućava da prikupimo informacije kroz različite tehnologije. To nam pomaže da identifikujemo posetioce koji se vraćaju na naš sajt i daje nam informacije o tome koliko korisnika je posetilo naš sajt, koje stranice su pregledali i da li je bilo tehničkih problema prilikom učitavanja stranica ili prilikom kretanja po našem sajtu. Prikupljanjem ovih podataka saznajemo koji delovi naših veb-sajtova i drugih usluga su najzanimljiviji ili najvredniji našim korisnicima i možemo da pratimo ukupnu zainteresovanost za naše proizvode i usluge. Takođe nam to omogućava da uočimo tehničke probleme tako da možemo odmah da ih otklonimo. To nam, zauzvrat, pomaže da unapredimo naše usluge i poboljšamo ponudu za naše posetioce.
 
Da li je obavezno da prihvatim kolačiće?

Ne. Možete da onemogućite korišćenje neesencijalnih kolačića u Centru za željene postavke privatnosti. Takođe možete da onemogućite korišćenje svih kolačića na veb-sajtovima uključujući i naše tako što ćete isključiti funkciju kolačića u svom pretraživaču. Međutim, neki delovi naših veb-sajtova, kao i većine drugih veb-sajtova, neće raditi ispravno ako to odlučite. Na primer, ako odlučite da kupite nešto preko našeg sajta ili postavite lozinku za pristup ograničenom delu, nećete moći da uradite to ako sajt ne može da potvrdi vaš identitet preko kolačića.
 
Koje kolačiće koristite?

Na ovom veb-sajtu se koriste četiri opšte kategorije kolačića.

 • Strogo potrebni (ili neophodni) kolačići. Ovi kolačići su neophodni da biste mogli da se krećete po našem veb-sajtu i koristite njegove funkcije, kao što su usluge koje ste tražili. Bez ovih kolačića te usluge vam ne bi bile dostupne. Tu spadaju, na primer, pretraživanje kao registrovani korisnik, pristup zaštićenim oblastima sajta ili kupovina preko sajta. Kao i svi javni veb-sajtovi, naš sajt koristi strogo neophodne kolačiće.
 • Kolačići performansi. Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako korisnici koriste veb-sajt, na primer, koje stranice posetioci najčešće posećuju i da li dobijaju poruke o greškama sa veb-stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju se objedinjuju. Koriste se samo za unapređenje rada veb-sajta. Kao i bukvalno svi veb-sajtovi, i mi koristimo kolačiće performansi na našim sajtovima.
 • Funkcionalni kolačići. Ovi kolačići omogućavaju veb-sajtu da zapamti vaše izbore (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kom živite) i da vam ponudi bolje, personalizovane funkcije. To vam omogućava da imate bolje iskustvo u toku korišćenja sajta. Podaci koje skupljaju ovi kolačići mogu da budu anonimizirani i oni ne mogu da prate vašu aktivnost pretraživanja na drugim veb-sajtovima.
 • Kolačići za ciljanje ili reklamiranje. Ovi kolačići prikupljaju informacije o vašim navikama pretraživanja da bi reklamiranje bilo relevantno za vas i vaša interesovanja. Takođe se koriste za ograničenje broja prikazivanja reklame kao i da bi nam pomogli da izmerimo efikasnost reklamne kampanje. Njih obično postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera veb-sajta. Oni pamte da ste posetili veb-sajt i ta informacija se deli sa drugim organizacijama kao što su oglašivači. Vrlo često su kolačići za ciljanje ili reklamiranje povezani sa funkcionalnostima sajta koje pruža druga organizacija.

Šta su veb-monitori?
Neke vrste kolačića prikupljaju objedinjene informacije koje nam pomažu da poboljšamo naše veb-sajtove tako što nam pružaju informacije, na primer, o greškama pri učitavanju i najčešće posećenim veb-stranicama. Određene stranice na našem sajtu mogu da sadrže veb-monitore (takođe poznate i pod nazivom internet oznake, piksel oznake i clear GIF) Mi koristimo veb-monitore da bismo pomogli prikazivanje sadržaja posetiocima i da bismo generisali statistiku u vezi sa veb-saobraćajem i trendovima. Veb-monitori ne mogu da identifikuju vas kao pojedinca.

Kako da odbijem (povučem saglasnost) da koristite kolačiće ili slične veb-tehnologije?
Možete da se odlučite da ne prihvatite neesencijalne kolačiće u Centru za željene postavke privatnosti ili da podesite predraživač da spreči upotrebu kolačića. Ako to učinite, i dalje ćete moći da pretražujete naš sajt, ali možda nećete moći da koristite mnoge od njegovih funkcija ili da obavite kupovinu.
 
Veb-sajtovi trećih strana

Na nekim veb-sajtovima trećih strana, kao što su stranice na društvenim mrežama, moguće je da su pojedinci otpremili sadržaj treće strane, kao što su video zapisi sa YouTube-a ili slično, ili su ugradili sadržaj i alate za deljenje sa sajtova trećih strana. Pošto mi ne kontrolišemo širenje kolačića na bilo kom sajtu koji nije u vlasništvu kompanije Cummins ili kojim ona upravlja, trebalo bi da proverite veb-sajt(ove) odgovarajućih trećih strana i tu potražite više informacija o ovim kolačićima i o tome da li, i kako, možete da odbijete da ih primate. Uopšteno, međutim, možete da onemogućite kolačiće trećih strana ako izmenite postavke svog pregledača. Uputstva za to možete pronaći na www.aboutcookies.org.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.