Ispitivanje: originalni Cummins DPF nasuprot „uklopiće se” DPF-a

U nedavnom istraživanju smo uporedili originalne Cummins DPF-ove sa „uklopiće se” DPF-ovima u vozilima opremljenim motorima 2007 ISX15 u realnim uslovima rada. Razlika u performansama je bila zapanjujuća.

 • povratni pritisak

  „Uklopiće se” DPF-ovi mogu da izazovu štetan nivo povratnog pritiska

  Tokom ispitivanja, „uklopiće se” DPF-ovi su pokazali viši nivo povratnog pritiska i smanjeni protok izduvnih gasova u poređenju sa originalnim Cummins DPF-ovima u realnim uslovima rada. To može da izazove prevremeno habanje i kvar turbo punjača, smanjenje ekonomičnosti goriva i povećanje operativnih troškova.

  Dizajn i konstrukcija komora za filtriranje „uklopiće se” DPF-ova se značajno razlikuju od komora za filtriranje originalnih Cummins DPF-ova. Pri opterećenju čađi od nula grama, „uklopiće se” DPF-ovi su proizveli više povratnog pritiska od originalnih Cummins DPF-ova, što je negativno uticalo na protok izduvnih gasova.

 • Manje čađi

  Manji kapacitet za prihvatanje čađi izaziva previše regeneracija

  Originalni Cummins DPF postigao je više od 3,75 puta bolji kapacitet zadržavanja pepela od „uklopiće se” DPF-a koji smo ispitali, i držao je 150 grama čađi pre pokretanja aktivne regeneracije.

  Previše često pokretanje aktivne regeneracije može negativno da utiče na efikasnost goriva, izazove zamor metala na izduvnim cevima i kanisteru, poveća rizik od pucanja DPF-a i/ili otapanja i uzrokovanja dodatnog habanja drugih uzvodnih komponenti.

 • Čisto kao suza

  Čisto kao suza – tamo gde su „uklopiće se” DPF-ovi neuspešni. Ponovo.

  Nakupljanje čađi/pepela u DPF-u sistema za prečišćavanje izduvnih gasova je uobičajena funkcija rada motora. Vremenom to nakupljanje može da prouzrokuje česte regeneracije sistema za prečišćavanje izduvnih gasova. Kada se prikaže šifra za grešku DPF-a, potrebno je ispitivanje ograničenja da bi se utvrdilo da li je potrebno čišćenje DPF-a. Pre ispitivanja se obavlja stacionarna regeneracija da bi se uklonila čađ iz DPF-a.

  Podaci ispitivanja pokazuju da, nakon stacionarne regeneracije, originalni Cummins DPF-ovi omogućavaju adekvatan protok izduvnih gasova, dok „uklopiće se” DPF-ovi i dalje premašuju ograničenje za neuspešnu ocenu i zahtevaju skupo čišćenje na terenu koje oduzima mnogo vremena.

Dodatni faktori koje treba uzeti u obzir

Dragoceni metal je ključan

Odgovarajuća količina dragocenog metala i njegova tačna raspoređenost u filteru je od ključne važnosti. „Uklopiće se” DPF-ovi koje smo ispitali ne ispunjavaju standarde kompanije Cummins. To stvara značajne posledice nizvodno od SCR dela sistema za prečišćavanje izduvnih gasova, uključujući potencijalno aktiviranje lampica za grešku i povećanu potrošnju dizel izduvne tečnosti (DEF).

Ušteda od najmanje 1.400 $ za ukupne operativne troškove

Vlasnici mogu da planiraju da kupe dva „uklopiće se” DPF-a umesto jednog originalnog Cummins proizvoda. Na osnovu današnjih cena, to bi koštalo oko 3.400 $ u odnosu na 2.000 $ za originalni Cummins DPF. To je okvirno 1.400 $ više samo za DPF. Ali zastoji, propuštene isporuke, smanjena efikasnost goriva i troškovi za rad povećavaju cenu.

Imate našu podršku

Proizvod je onoliko dobar koliko kompanija koja ga proizvodi stoji iza njega. Originalni Cummins DPF-ovi imaju podršku najveće i najsposobnije mreže za delove i servisiranje u Severnoj Americi, sa više od 3.500 ovlašćenih lokacija. Tako da, bez obzira na to gde vas put odvede, budite sigurni da je u blizini Cummins predstavništvo.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.