INCAL

Treba vam podrška? Kliknite ovde

INCAL je komplet DVD-ova koji sadrži potpunu listu trenutnih ECM kalibracija za INSITE.

Preuzimanje softvera

oprez1.png

Zaštitni zid vaše kompanije može sprečiti instalaciju ove datoteke. Ako primite takvu poruku, obratite se administratoru sistema za pomoć.

INFORMACIJE O PRETPLATI
Da biste se prijavili za godišnju pretplatu na INCAL, kontaktirajte svog lokalnog distributera da biste kupili odgovarajući DVD. Standardno trajanje pretplate na INCAL je godinu dana od trenutka kupovine. Nakon godinu dana status pretplate ističe, od korisnika se zahteva da kupi novu pretplatu da bi nastavio da prima INCAL DVD poštom.

 

ZAHTEVI ZA PC DRIVE
INCAL je dostupan na DVD-ROM diskovima u dva formata diska:

 • Jednoslojni DVD-ROM (4.3GB kapacitet)
 • Dvoslojni dvostrani DVD-ROM (8.3GB kapacitet)

 

INCAL DVD BROJEVI DELOVA

 • Puni INCAL DVD: 3886398
 • SIR INCAL DVD: 4358618*
 • RMI INCAL DVD: 4358619**

* SIR (Pravilnik o servisnim informacijama): počev od pokretanja EPA 2013 motora, SIR zahteva da Cummins Inc. obezbedi odgovarajuće INSITE kalibracije zainteresovanim stranama koje nisu povezane sa Cumminsovim ovlašćenim servisnim kanalom. INCAL DVD sadrži sve srednje i teške kalibracije za EPA 2013 i izvan automobilskih aplikacija.

** 2541629 RMI (Informacije o popravci i održavanju): Za teška vozila, kao što su autobusi ili kamioni, odredbe o RMI uvedene su Uredbom o zajedničkoj odluci 595/2009 (Euro VI), merama za sprovođenje su uvedeni u 64/2012 koji zahteva da Cummins Inc obezbedi primenljive INSITE kalibracije zainteresovanim stranama koje nisu povezane sa kanalom ovlašćenih usluga kompanije Cummins. INCAL DVD sadrži sve srednje i teške kalibracije za Euro VI i van automobilskih aplikacija.

 

INCAL DVD ŽIVOTNI VEK
INCAL DVD važi samo sedam meseci od datuma izdavanja. Kalibracije se redovno ažuriraju, a noviji INCAL DVD-ovi bi trebalo da se koriste kako bi se osiguralo da imate najnovije i najtačnije kalibracije.

 

UČESTALOST ISPORUKE DVD-a

 • Puni INCAL DVD
  • Meseci ciklusa objavljivanja: februar, april, jun, avgust, oktobar, decembar
  • Lokacije otpreme: globalno
 • SIR INCAL DVD  
  • Meseci ciklusa objavljivanja: mart, jun, septembar, decembar
  • Lokacije isporuke: samo Severna Amerika

PROMENE KALIBRACIJE
Tokom ovog vremena ne treba obavljati radnje licenciranja za nove narudžbe. Ovi ECM kalibracioni kodovi podržani su samo u verziji elektronskog servisnog alata Cummins INSITE ™ 8.8.0 i noviji.  Ako korisnici ne izvrše nadogradnju neće moći da koriste nikakve kalibracije na ovim INCAL DVD-ima koje su preuzete preko Quickserve Online (QSOL) ili INSITE ECM/PDD pretrage šifre. INSITE 8.8.0 je kompatibilan sa svim INCAL DVD-ima napravljenim posle marta 2022. godine.

 

INCAL DVD PROPRATNO PISMO (+DVD detalji)

 

Trenutno dostupna verzija: februar 2023. (Preuzimanja INCAL-a se ažuriraju svaka 2 meseca)

CEO DVD ZA PREUZIMANJE INCAL-A (ukupno zip datoteka: 7)

DISK 1 (zip veličine: 7.8 GB)

DISK 2 (zip veličine: 7.8 GB)

DISK 3 (zip veličine: 7.6 GB)

DISK 4 (zip veličine: 7.8 GB)

DISK 5 (zip veličine: 7.7 GB)

DISK 6 (zip veličine: 7.7 GB)

DISK 7 (zip veličine: 7.7 GB)

 

 

ZIP FAJL: Kontroler sistema za prečišćavanje izduvnih gasova 3.0 MB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine
ZIP FAJL: Jedinica za doziranje DEF sistema za prečišćavanje izduvnih gasova 1.2 MB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine
ZIP FAJL: Električna pumpa za podizanje goriva 182.5 KB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine
ZIP FAJL: Pumpa za dovod goriva motora 532.6 KB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine
ZIP FAJL: Kontrolni ventil za gorivo 71.0 KB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine
ZIP FAJL: Upravljački modul za paljenje 757.5 KB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine
ZIP FAJL: Aktuator gasa 275.1 KB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine
ZIP FAJL: Kontroler turbo aktuatora 3.1 MB Datoteka ističe 01. aprila 2023. godine

Trenutna dostupna verzija: oktobar 2022 (kompatibilna sa 8.8.0 i novijim)

SIR INCAL DVD PREUZIMANJA (ukupno zip datoteka: 4)

DISK 1 (zip veličina 6.6 GB)

DISK 2 (zip veličina 7.2 GB)

DISK 3 (zip veličina 7.6 GB)

DISK 4 (zip veličina 6.5 GB)

 

SIR DVD propratno pismo i detalji (75.9 KB)

 

Trenutna dostupna verzija: oktobar 2021 (kompatibilna sa 8.8.0 i novijim)

RMI INCAL DVD PREUZIMANJE (ukupno zip dadoteka: 4)

DISK 1 (zip veličina 6.9 GB)

DISK 2 (zip veličina 7.2 GB)

DISK 3 (zip veličina 5.8 GB)

DISK 4 (zip veličina 5.9 GB)

 

RMI DVD propratno pismo i detalji (75.8 KB

Trenutno dostupna verzija: juli 2022. godine (kompatibilna sa 8.8.0 i novijim)

CNH INCAL DVD PREUZIMANJA (ukupno zip datoteka: 1)

DISK 1 (veličina zip datoteke 60.6 MB)

 

Ako je u vašem vozilu instaliran OEM motor kompanije Case Nev Holland (CNH), datoteke kalibracije NISU dostupne na Quickserve Online (QSOL). Molimo kliknite na sledeći link za spisak datoteka za kalibraciju. Ako su navedeni, moraćete da koristite verziju Insite-a u paketu sa CNH elektronskim servisnim alatom (EST). Ako niste distributer CNH-a, obratite se najbližem CNH distributeru.

Detalji kalibracije (24.4 KB)

 

Ovaj softver nije dostupan za mobilne uređaje. Da biste preuzeli softver na kancelarijski ili kućni računar, vratite se na ovu stranicu sa tog uređaja.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.