Dizel motor

Rudolf Dizel je napravio svoj prvi čuveni prototip motora visoke kompresije 1897. godine. Od tog trenutka, dizel motor je evoluirao u jedan od najsposobnijih i najpouzdanijih oblika pogona na svetu.

U dizel motorima unutrašnje sagorevanje uzrokuje širenje gasova pod visokom temperaturom i pod visokim pritiskom što pomera klipove i pretvara hemijsku energiju u mehaničku.

1919. godine Klesi Lajl Kamins je osnovao Cummins Energy Company u cilju unapređenja dizel tehnologije i proizvodnje najboljih motora na svetu. Njegova vizija je pokrenula kompaniju koja je danas svetski lider u proizvodnji dizel motora za primene od teških kamiona i kamioneta do industrijskog rudarstva i naftnih bušotina.

Komponente dizel motora

Pogledajte kako funkcioniše, korak po korak!

Tehnologija dizel motora

Da bi radio efikasno i bezbedno, dizel motor mora neprekidno da doprema vazduh, gorivo i mazivo do cilindara. Osim toga, emisije motora, koje nastaju kao nusproizvod sagorevanja, moraju da budu tretirane u skladu sa globalnim ekološkim standardima.

Vazduh
linije linije linije
1 / 2
strelica nalevo strelica nalevo
strelica nalevo strelica nalevo
strelica nadesno strelica nadesno
strelica nadesno strelica nadesno

Današnji dizel motori kompanije Cummins

Cummins dizel motori su najsnažniji i najpouzdaniji motori na drumu, vodi i na gradilištu. U rasponu od 2,8 do 95 litara zapremine, naš raznovrstan asortiman motora omogućava kupcima širom sveta da iskoriste savršen Cummins motor za svoje specifične potrebe. Kada se radi o pouzdanosti i performansama, Cummins motor je jednostavno nenadmašan.

Pronađite savršen Cummins motor
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.