Železnica

 • Snaga: 60 - 3300 hp (45-2460 kW)
 • Više od 70 godina iskustva na železničkom tržištu
 • Preko 13.000 Cummins-ovih železničkih motora u radu

Gdegod postoji napredna železnička tehnologija, naći ćete Cummins power. Ispod poda u evropskim brzim putničkim vozovima, ili ugrađen u ispravljač šina od 20 tona na Dalekom istoku, Cummins je na putu uspeha sa najprogresivnijim železničkim kompanijama na svetu.

Cummins-ovi novi motori motrornih vozova koriste dizajne niskog profila za upotrebu ispod poda voza, sa pristupom servisnim tačkama ispod motora - ne unutar putničkog prostora. Pouzdani Cummins proizvodi su dizajnirani za dug rad pod velikim opterećenjima u svim šinskim primenama uz kontinuirano ulaganje radi usklađivanja sa najnovijim propisima o emisiji.

Cummins ima bogato iskustvo u ovoj industriji. Prepoznajući jedinstvene načine rada šinske opreme, Cummins može da obezbedi pouzdanu podršku za pogon i postprodaju za projekte novog i obnovljenog pogona u brzim motornim vozovima, lokomotivama i vozilima za održavanje šina.

Od momenta kada prvi put koristite svoju Cummins opremu, Cummins pruža širok spektar proizvoda i usluga dizajniranih da zadovolje potrebe vašeg motora tokom njegovog radnog veka. Cummins nastavlja da ulaže u inovacije kako bi smanjio troškove životnog ciklusa.

Lokomotiva

Emisije motora za lokomotive: EPA Tier 4 / Tier 3 / EU Stage IIIA i IIIB*

755-2700 ks / 565-2015 kW

Motor Deklarisane KS (kW) @ o/min
QSK19 755 ks (565 kW) @ 1800
QSK23 900 (670) – 950 (710) @ 1800
QST30 1000 (746) – 1200 (895) @ 1800
QSK38 1350 (1005) – 1500 (1340) @ 1800
QSK50 1800 (1340) – 2000 (1490) @ 1800
QSK60 2290 (1710) – 2700 (2015) @ 1800
QSK95 4000 (2983) - 4200 (3132) @ 1800

*Podaci o emisiji za sve navedene motore dostupni su na zahtev

Motori za lokomotive*

450-3300 ks / 335-2460 kW

Motor Deklarisane KS (kW) @ o/min
KTA19 485 (360) – 600 (450) @ 2100
QSK19 450 (335) – 755 (565) @ 1800
QSK23 860 (640) – 950 (710) @ 1800
QST30 950 (710) – 1200 (895) @ 1800
KTA38 1050 (785) – 1260 (940) @ 1800
QSK45 1500 (1120)  - 1800 (1340) @ 1800
KTA50 1500 (1120) @ 1800 / 1800 (1340) @ 1900
QSK60 2200 (1640) – 2700 (2015) @ 1800
QSK78 3300 (2460) @ 1800

*Podaci o emisiji za sve navedene motore dostupni su na zahtev

Šinski set

Motori za Šinske setove / Motorne vozove*

Motor Deklarisane KS (kW) @ o/min Emisija
QSK19-R 760 (567) @ 1800 rpm Tier 4F / Stage IIIB
760 (567) @ 2000 rpm
650 (485) - 755 (563) @ 2100 o/min UIC II
QSN14-R / N14-R 350 (260) - 450 (335) @ 2100 o/min Tier 2 / Neregulisan

*Podaci o emisiji za sve navedene motore dostupni su na zahtev

Šinska vozila

Motori za šinska vozila: EPA Tier 1 i 2 / EU Stage IIIA, IIIB i IV*

Motor Snaga KS (kW)
QSF2.8 49 – 74 (37 – 55)
B3.3 60 – 85 (45 – 63)
QSB3.3 75 – 120 (56 – 90)
QSF3.8 74 – 130 (55 – 97)
QSB4.5 121 – 173 (90 – 129)
QSB6.7 146 – 310 (109 – 231)
C8.3 185 – 260 ( 138 – 194)
QSC8.3 215 – 315 (160 – 235)
QSL9 250 - 400 (186 - 298)
QSM11 250 – 400 (187 – 298)
QSX11.9 300 – 500 (224 – 373)
QSG12 335 - 512 (250 - 382)
QSX15 450 - 675 (336 - 503)
QSK19 450 – 760 (336 - 567)
QST30 1000 – 1500 (746 – 1119)
K38 820 – 1200 (611 – 895)
QSK38 1080 – 1260 (805 – 940)
QSK45 1200 – 200 (895 – 1491)
K50 1250 – 1800 (932 – 1342)
QSK50 1400 – 2500 (1044 – 1864)
QSK60 HPI 1800 – 2850 (1342 – 2125)
QSK60 MCRS 1875 – 2700 (1398 – 2013)

*Podaci o emisiji za sve navedene motore dostupni su na zahtev

Pomoćna železnička snaga

Motori za pomoćni železnički pogon*

Motor Snaga 50Hz (kVA)
B3.3 / QSB3.3 32 - 50
B Serija / QSB Serija 65 - 200
C8.3 182 – 200
QSL 200 - 300
NTA855 320 - 365
QSX15 364 - 500
KTA19 450 - 500
QSK19 500 - 650
QST23 650 - 810
QST30 800 - 1000

*Podaci o emisiji za sve navedene motore dostupni su na zahtev

Prilagođena rešenja

Prilagođena rešenja

Prilagođavajući mogućnosti vozova, Cummins je godinama sticao iskustvo u primenama za motorne vozove. Cummins prepoznaje da kompletan šinski set treba da bude dizajniran tako da ispuni standarde visokih performansi, kao i specifične zahteve svake ugradnje. Cummins sarađuje sa svojim klijentima kako bi isporučio prilagođeno šinsko rešenje sa Cummins pogonom koje može uključivati:

 • Šasija i montaža
 • Alternator / menjač
 • Sistem za hlađenje
 • Filtriranje vazduha
 • Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

Blisko sarađujući sa kupcima, Cummins-ova rešenja za vozove su osvojila višestruke nagrade i spadaju u neka od najbolje projektovanih rešenja na svetu.

Pokreće Cummins

CECX1919 - Lokomotiva koju pokreće Cummins QSK95 pogon

Lokomotiva, koja je u vlasništvu Cumminsa, završila je svoju prvu punu godinu rada marta 2017. godine, beležeći oko 3.800 sati dok je vukla ugalj i mešoviti teret 500 milja dugom železničkom prugom Indijane južno i jugozapadno od Indijanapolisa, Indijana (SAD).

95-litarski, 16-cilindrični motor je jedan od najmoćnijih dizel motora za velike brzine koji se ugrađuje u lokomotive. Cummins je kupio lokomotivu staru 40 godina i obnovio joj pogon da bi pokazao da QSK95 može efikasno da vuče teret.

Jedna od prvih stvari koje je Cummins-ova lokomotiva pokazala je da QSK95 sa Cummins-ovim SCR sistemom za prečišćavanje izduvnih gasova može lako da stane u stariju lokomotivu. SCR sistem uklanja emisije oksida azota dok sagorevanje motora uklanja čestice, dva kritična zagađivača vazduha.

(Izvor - http://social.cummins.com/cummins-locomotive-demonstrates-its-great-freight/)

Pogledajte lokomotivu koju pokreće Cummins QSK95 na delu

Motori za zamenu

Motori za zamenu

Kada motor dostigne kraj svog radnog veka, Cummins nudi različite opcije da železnička primena sa Cummins pogonom nastavi rad. Jedna od opcija je da zamenite motor koristeći:

 • Novi Cummins Motor:koji je u skladu sa najnovijim propisima o emisiji, što nadograđuje vašu šinsku primenu Cummins motorom koji uključuje najnoviju dostupnu tehnologiju.
 • Remontovan Cummins Motor (ReCon®): Cummins nudi čitav niz remontovanih (ReCon) motora do 19L zapremine.

Cummins ReCon motori

Cummins ReCon motor je prepravljen prema novim specifikacijama motora. Cummins ReCon motor je vrhunski proizvod, pažljivo prepravljen u fabričkim uslovima u Cummins Diesel ReCon pogonu u Cumbernauldu, UK.

Veliki remont motora sastoji se od sledeće tri faze:

 1. Rastavljanje, čišćenje, procena i inspekcija komponenti
 2. Podsklop komponenti i sklop motora
 3. Dino testiranje, završno 'oblačenje' i farbanje, zajedno sa završnom inspekcijom

Remontovani motori za železnicu:

Motor Deklarisane KS (kW) @ o/min
N14 350 (260) – 450 (335) @ 2100
NTA855 400 (294) @ 1900 rpm
QSK19 450 (335) – 755 (565) @ 1800
QSK19-R 755 (565) @ 1800
650 (485) – 755 (563) @ 2100
Postprodaja

Postprodaja

Obnova pogona želeničkih primena

Remonti pogona nude odličnu priliku za železničke operatere i vlasnike voznih parkova da zamene postojeće ili zastarele motore, ali da zadrže vagone ili šinsku opremu. Cummins nudi kompletnu liniju motora sa obnovljenim pogonom, posebno za razne primene u železnici. Cummins-ovi iskusni timovi za postprodaju i inženjering mogu da pruže železničkim operaterima i vlasnicima voznih parkova kompletan i sveobuhvatan paket za remont koji maksimizira životni ciklus opreme dok ispunjava sadašnje i buduće propise o emisijama.

Remont motora za železnicu

Cummins nudi različite opcije remonta prilagođene zahtevima kupaca. Obučeni i kvalifikovani tehničari, koristeći najnovije alate i prateći Cummins definisan radni proces, izvode remont i popravke. Nakon ponovnog sastavljanja, motori su u potpunosti testirani, potvrđujući performanse specifične za tržište železnice.

Remont na polovini životnog veka je prilagođen zahtevima korisnika, na primer, uvođenje neplaniranog održavanja u planirani program održavanja što smanjuje troškove životnog ciklusa i produžuje vreme ispravnog rada korisnika.

Remont motora uključuje:

 1. Rastavljanje, čišćenje, procena i inspekcija komponenti
 2. Podsklop komponenti
 3. Dino testiranje, završno 'oblačenje' i farbanje, zajedno sa završnom inspekcijom

Delovi i potrošni materijal

Cummins-ovi delovi ne ispunjavaju samo vaše originalne specifikacije motora. Cummins ugrađuje najnovija dostignuća u materijalima, dizajnu komponenti i proizvodnim tehnikama. Cummins-ovi delovi prevazilaze originalne specifikacije, da bi pružili performanse koje prevazilaze očekivanja. To je prednost koju dobijate samo sa Cummins-om.

Dostupnost delova za železnicu je važna koliko i njihov kvalitet. Pored obimnih zaliha kompanije Cummins Evropa, Cummins distrubuciju u Evropi podržava jedan od najvećih distributivnih centara za delove (PDC) Cummins-ova Globalna Logistika (CGL). Smešten u Belgiji, CGL ima pristup praktično svakom delu za preko 8 miliona Cummins motora.

Cummins-ove brošure za železnicu

Kontaktirajte Cummins


Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.