Usklađenost sa emisijama u svetu

Propisi o emisiji gasova iz brodskih motora uključuju:

EPA - Američka agencija za zaštitu životne sredine (EPA) reguliše emisije izduvnih gasova iz dizel motora ugrađenih na morska plovila pod zastavom SAD-a. Motori ≥ 600kW (805hp) moraju da budu EPA Tier 4, dok su motori manje snage EPA Tier 3.

EU - Direktiva o Vandrumskoj Pokretnoj Mehanizaciji reguliše emisije izduvnih gasova iz brodskih pogonskih i pomoćnih motora koji se koriste na plovilima koja saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima u Evropskoj Uniji. Ovi motori moraju biti sertifikovani u skladu sa EU Stage V. Direktiva o Rekreativnim Plovilima (RCD) reguliše emisiju izduvnih gasova iz pogonskih motora koji se koriste na plovilima za rekreaciju. Ovi motori moraju da budu sertifikovani za RCD2.

IMO - Međunarodna Pomorska Organizacija (IMO) reguliše emisije izduvnih gasova kod dizel motora iznad 130 kW (174ks); izuzeti su motori koji se koriste isključivo u hitnim slučajevima. Trenutno na IMO Tier II, međutim IMO Tier III se primenjuje za određena plovila kada saobraćaju unutar Zone sa Kontrolisanom Emisijom (ECA) azotnih oksida. Ona uključuju severnoameričku ECA i ECA Karipskog mora SAD (na snazi od 1. januara 2016). i ECA Severnog mora i Baltičkog mora (na snazi od 1. januara 2021).

Kina - Kinesko Ministarstvo za ekologiju i životnu sredinu (MEE) reguliše ispuštanje izduvnih gasova iz dizel motora na pomorskim plovilima pod zastavom / registrovanim u Kini koja sobraćaju u unutrašnjosti i/ili u obalskim područjima. Brodski motori su trenutno na nivou emisija China Stage II.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.