Komponente turbo punjača

Cummins Turbo Technologies se ističe u razvoju komponenti turbopunjača, ispunjavajući zahteve proizvođača dizel motora, koji traže načine za smanjenje emisije, istovremeno održavajući ili poboljšavajući potrošnju goriva, gustinu snage i pouzdanost. Naša opsežna inženjerska i turbinska stručnost porasla je od naših skromnih Holset početaka.

Više od 60 godina, naši dizajneri i inženjeri komponenti uvode novine u metodologije dizajna. Rezultat za kupca je poboljšana potrošnja goriva, smanjenje ukupnih operativnih troškova, manja veličina turbopunjača i inteligentniji aktuatori. Komponente Cummins Turbo Technologies testiraju se pojedinačno, kao deo podsistema turbopunjača i ponovo na nivou celog turbopunjača.

Vodeće tehnologije komponenti u industriji obuhvataju:

Rotori pumpe mašinski obrađeni iz čvrstog bloka (MFS)

Za visoke temperature potiska i visokociklične primene.

Poklopci kompresora od livenog gvožđa

Za primene pod visokim temperaturama.

Poboljšana širina mape kompresora (MWE)

Omogućava šire mape u odnosu na konkurenciju.

Upravljački rasterentni ventili turbokompresora

Omogućava rad rasteretnog ventila turbokompresora u širem opsegu brzina i opterećenja motora.

Rotirajući ventil i integrisani sistemi za dvofazne sisteme

Koji zajedno rade na optimalnoj efikasnosti turbine.

Vodom hlađena kućišta ležajeva i turbina

Za gasnu, pomorsku i upotrebu pod visokim temperaturama.

Električni aktuatori

Sa povratnim informacijama za brzi odgovor, preciznost i omogućavanje samodijagnostike.

Aksijalne i radijalne turbine za pogonske turbine

Radi prilagođavanja zahtevima pakovanja i optimizacije tehnologije turbokomponenti.

Mlaznice sa promenljivom geometrijom

Omogućava termičko upravljanje izduvnim sistemima za prečišćavanje, pokreću recirkulaciju izduvnih gasova (EGR), pružaju veći potisak pri manjim brzinama turbine, omogućavaju kočenje motorom i povećavaju opseg performansi motora.

Integrisani, nenametljivi senzorski sistemi

Kontrolišite brzinu, performanse i habanje, čak i pri malim brzinama.

 

 

Pronađite distributera

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.