Holset turbo punjači

Holset VGT™

holset-vgt-turbocharger_0.png

Razvojem Holset VGT™ turbo punjača 1998., Cummins Turbo tehnologije su započele upotrebu tehnologije promenljive geometrije turbo punjenja (VG) u komercijalne svrhe za tržišta motornih vozila.  Koristeći patentirani klizni prsten mlaznice, Holset VGT pruža širok opseg protoka što omogućava veći pritisak pojačanja na manjim brzinama motora.  VG tehnologija obezbeđuje najefikasniju potrošnju goriva tokom "kratke" recirkulacije izduvnih gasova (EGR), koja se koristi za smanjivanje emisije NOx. 

Holset VGT ima jedinstven dizajn jer se krilca kreću uzdužno tako da je broj pokretnih delova manji, a manje je i mesta za habanje.  Ovim se poboljšava izdržljivost i pouzdanost ove tehnologije, što su ključne karakteristike za uspešnu komercijalnu primenu dizel motora danas.  Cummins Turbo tehnologije nastavljaju sa svojim svetski kvalitetnim istraživanjem i razvojem usavršavajući i dalje sadašnji uspešni dizajn Holset VGT sa ciljem smanjivanja ukupnih operativnih troškova i poboljšanja ekonomičnosti goriva.

Primene

  • Može se koristiti za lake, umereno zahtevne, i veoma zahtevne primene. 

Veličina

  • 200/300/400/500

 

Fiksna geometrija

fixed-geometry-turbocharger_0.pngRazvoj Holset turbo punjača je počeo sa tehnologijom fiksne geometrije, kojom turbo punjač usmerava sav izduvni gas prema turbini radi pojačavanja snage motora.  Sa preko 60 godina iskustva u zadovoljavanju potreba kupaca za snagom, Cummins Turbo tehnologije su na delu dokazale svoju stručnost u razvoju ove tehnologije, i danas proizvode jedan od najoptimizovanijih, najefikasnijih i najpouzdanijih turbo punjača na svetu. 

Iako je koncept fiksne geometrije nepromenjen već decenijama, Cummins Turbo tehnologije stalno unapređuju njegove performanse i pouzdanost, koristeći isti svetski kvalitet inženjeringa koji se koristi svuda u Cumminsu.  Holset turbo punjači sa fiksnom geometrijom pružaju izvrsne tehničke performanse, i ekonomičan su metod pojačanja snage, sa direktnim efektom na ekonomičnost potrošnje goriva motora.  Ove prednosti u ekonomičnosti goriva povećavaju značaj turbo punjača sa fiksnom geometrijom za kupca, u uslovima kada propisi o emisijama postaju sve strožiji.

Primene

  • Može se koristiti za lake, srednje zahtevne i veoma zahtevne primene

Veličina

  • 150/200/300/500/600/800/900/1000

 

Wastegate ventil

wastegate-turbocharger_0.pngCummins Turbo tehnologije su optimizovale upotrebu wastegate (rasteretnog) ventila, koji kontroliše količinu i tajming ispuštanja viška izduvnog gasa, i koji može biti pneumatski ili elektronski upravljan. Holset turbo punjači nude ekonomično, pouzdano i izdržljivo rešenje za niže do srednjih opsega snaga motora.  Ovom potpuno novom tehnologijom se preusmerava neiskorišteni izduvni gas, radi prilagođavanja većini uslova rada. 

Wastegate tehnologija pomaže sprečavanju suviše brzog okretanja turbo punjača, kao i prekomernog pojačanja snage motora. Dobro osmišljeni Holset wastegate turbo punjači koriste tehnike dizajna koje su vodeće u industriji i koje se koriste svuda u Cumminsu.  Wastegate turbo punjači poboljšavaju rad punjača sa fiksnom geometrijom sa ukupnim porastom efikasnosti od 3% i mogu biti optimizovani za različite sisteme prečišćavanja izduvnih gasova.

Primene

  • Može se koristiti za lake, srednje zahtevne i veoma zahtevne primene

Veličina

  • Električni: 200/500
  • Pneumatski: 150/200/250/300/450/500/600

 

 

Pronađite distributera

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.