Elektronika

Cummins ima preko 25 godina iskustva u elektronici, sa ciljem da podstakne uspeh Cumminsa i naših korisnika komponentama i rešenjima koja su vodeća na tržištu. Naša rešenja obuhvataju primarne oblasti koje su prikladne za podršku motorima 2,8-95 l: Elektronske kontrolne jedinice (ECU), senzori i kontrole generisanja pogonske snage.

Cummins elektronske mogućnosti

Hardver

 • Dizajn i razvoj elektronike za motor, naknadna obrada pomoćnih kontrolera
 • Senzori (uključujući pametne senzore)

Softver

 • Ugrađeni softver (softver niskog nivoa, razmena podataka)
 • Softver za primenu (Razvoj korisničkih funkcionalnosti, OBD interfejs i usaglašenost)

Elektronski alati

 • Razvoj i pružanje smernica u pogledu interfejsa industrijski standardnih alata
 • Razvoj internih alata za inženjering, servis i proizvodnju

Integracija sa sistemima

 • Poboljšavanje i osiguravanje besprekornih performansi različitih podsistema
 • Sistemske interakcije

Kontrole primene

 • Prilagođavanje funkcionalnosti
 • Optimizacija performansi prema primeni

Testiranje i analiza

 • Oprema za interno testiranje, zapisnici podataka
 • Sposobnost analize i izvođenja studija mogućnosti za podatke o terenskim ispitivanjima
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.