Proizvodi za upotrebu van auto puta > 750 Hp

PODRŽANI SEGMENTI:

  • Za industriju
  • Pomorska upotreba
  • Železnica
  • Nafta i gas

Dizajniran za izdržljivost pri radu u robusnim uslovima, sistem selektivne katalitičke redukcije (HHP SCR) visokih konjskih snaga nudi optimizirane katalizatore, kontrole i mogućnosti doziranja radi lakše integracije opreme. Njegov modularni dizajn uklapa se u većinu mobilnih HHP aplikacija, pomažući kupcima u mobilnim primenama van autoputa, u lokomotivama, za proizvodnju električne energije, u železnici i brodovima da zadovolje završne propise nivoa 4.

Prednosti:

  • Omogućava višestruke orijentacije ugradnje, pružajući jednostavnost integracije i montaže proizvođačima opreme
  • Nudi fleksibilne opcije montaže koje se sastoje iz vodoravnog, vertikalnog i uspravnog postavljanja
  • Uporedivo sa prethodnim zahtevima za prigušivač nivoa 2, smanjujući tako troškove integracije kupaca.
  • Koristi stručnost Cummins tehnologije katalizatora i dokazano iskustvo u primenama na komercijalna vozila u stvarnom svetu da bi pružio optimizovani SCR paket za tržište visokih konjskih snaga

Plan HHP SCR proizvoda - Finalni nivo 4

Plan HHP SCR proizvoda - Finalni nivo 4.JPG

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.