Kako rade sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova

Šta je sistem za prečišćavanje izduvnih gasova?

Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova je metoda ili uređaj za smanjenje štetnih emisija izduvnih gasova motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Drugim rečima, to je uređaj koji čisti izduvne gasove da bi motori ispunili regulative emisija.

Kako rade sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova

1 - Motor

2 - ECM

3 - Hlađenje usisanim vazduhom

4 - EGR hlađenje

5 - Turbo punjač

6 - Vanjski senzor emisija NOx motora

7 - EGR ventil

8 - Senzori temperature (4)

9 - DPF senzor tabla

10 - UL2 Modul za doziranje

11 - Kompaktna mešana senzor tabla

12 - UL2 Modul za snabdevanje

13 - NOx senzor

14 - PM senzor

15 - DEF rezervoar

16 - SCR katalizator

17 - DPF (filter za čestice sagorevanja dizel goriva)

18 - DOC

 


Kako radi sistem za prečišćavanje izduvnih gasova?

Štetne emisije gasova u izduvnom toku prelaze sa izduvne strane turbo sistema na sistem za prečišćavanje izduvnih gasova (označen crvenom bojom).

Cumminsov filter za čestice sadrži Filter za dizel čestice (DPF) koji sakuplja i oksidira ugljenik da bi uklonio materijal čestica (PM) za više od 90%; Dizel oksidacioni katalizator (DOC) pomaže u ovom procesu i takođe se nalazi u Cumminsovom filteru za čestice. Izduvni gasovi prelaze iz turbo sistema kroz DOC i ulaze u DPF.

Nakon sakupljanja čestica iz gasova u DOC i DPF, u izduvnim gasovima i dalje ostaje azotni oksid (NO) i azot dioksid (NO2). Da bi se smanjio nivo NOx, lagana izmaglica uree (tečnost za izduvne gasove dizel goriva (DEF) ili AdBlue) ubrizgava se u vrući izduvni tok u reaktoru za razlaganje.

Izduvni gasovi prelaze iz reaktora za razlaganje u SCR sistem koji pretvara toksične mešavine NOx i uree u neškodljivi gas azota (N2) i vodenu paru (H2O), što efikasno eliminiše štetne emisije koje rezultiraju gotovo nultim emisijama iz izduvnih gasova.
 

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.