Osnovne tehnologije

Cumminsove vodeće tehnologije sistema za prečišćavanje izduvnih gasova izgrađene su na našim dokazanim osnovnim tehnologijama. Gradeći na hiljadama sati stvarnog iskustva i stručnosti oksidacionih katalizatora, filtera za čestice i SCR tehnologije, naši sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova pomažu u optimizaciji vašeg celokupnog sistema motora za efikasniji rad.

 

Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova sa jednim modulom

Single Module™ je ultra-efikasni sistem za prečišćavanje izduvnih gasova. Prethodno su sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova dizajnirani prosto prema zahtevima emisije izduvnih gasova. Sistem je, međutim, razvijen specifično prema zahtevima kupca, u isto vreme odgovarajući na zahteve standarda emisija izduvnih gasova.

Single Module je dizajniran da bude do 60% manji i 40% lakši od prethodnih sistema za prečišćavanje izduvnih gasova, dok u isto vreme poboljšava performanse smanjenja emisija.

Sistem SIngle Module

Modularni sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

Modularni sistem za prečišćavanje izduvnih gasova ispunjava neke od najrigoroznijih svetskih propisa o emisiji štetnih gasova i poboljšava pouzdanost i efikasnost sistema motora. Ovaj sistem kombinuje dokazani Dizel-čestični fliter (DPF) i sistem selektivne katalitičke redukcije (SCR) u fleksibilno, modularno rešenje. Sistem je dostupan u 4 konfiguracije: Vertical SCR, Inline SCR, Switchback and Frame nosač kako bi odgovarao korisničkim aplikacijama.

Modularni sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

Flex modul

Do 50% manji i 30% lakši od završnih sistema nivoa 4, ovaj fleksibilni tehnološki paket omogućava kupcima da uklope ove proizvode u izazovno ograničenje prostora koje se često vidi u upotrebi van autoputa.

Flex modul

 

U modul

U modul koristi naprednu tehnologiju katalizatora za postizanje ciljnih količina emisije i izuzetno visoku efikasnost konverzije NOx. Ima dizajn dvostrukog zida sa izolacijom za visoko efikasno upravljanje toplotom.

Fleksibilna konfiguracija ulaza i izlaza (SIEO, EISO) nudi lakšu, bržu integraciju vozila i upravljanje širenjem proizvoda. Modularni dizajn proizvoda omogućava kupcu pogodnost održavanja.

U modul

 

Tehnologije doziranja uree

Tehnologije doziranja uree su ključne za omogućavanje funkcije redukcije NOx u sistemu selektivne katalitičke redukcije. Nudimo rešenja za doziranje uree koja odgovaraju raznim korisničkim aplikacijama i funkcionišu kao bezvazdušni ili vazdušno potpomognuti sistemi.

UL2 sistem za doziranje uree

Sistem doziranja samo tečnosti fokusira se na mogućnosti redukcije oksida azota (NOx) koje podržavaju primenu u rasponu od niskog do visokog protoka selektivne katalitičke redukcije (SCR).

UL2.2

 

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.