ESG | Društvo | Korporativna odgovornost


 

Korporativna odgovornost

Dok Cummins radi na širokom spektru inicijativa u zajednici od svog osnivanja 1919. godine, kompanija svoje resurse fokusira na tri globalna prioriteta od presudnog značaja za zdrave zajednice.

Obrazovanje

Obrazovanje

Zalaganje za pravedne obrazovne sisteme i visokokvalitetna okruženja za učenje.

Rezultat visokokvalitetnog obrazovanja su snažni društveni i ekonomski rezultati studenata, kvalifikova radna snaga za poslodavce i dinamične, prosperitetne Cummins zajednice. Cummins se bavi obrazovanjem kako bi osigurao da pravedni obrazovni sistemi i visokokvalitetna okruženja za nastavu i učenje pripreme današnje studente da postanu sutrašnja radna snaga. Među mnogim Cummins-ovim obrazovnim inicijativama je Cummins TEC: Tehničko obrazovanje za zajednice, globalni strateški program za razvijanje tehničkih stručnih veština kroz obuku u školi koju podržava industrija, koja vodi do poslova koji omogućuju primanja za život.

Jednakost

Jednakost šansi

Povećanje šansi i jednakosti

Cummins ima duboko ukorenjenu posvećenost uklanjanju barijera za one kojima je istorijski bio uskraćen pristup šansama, uključujući rasne i etničke manjine, žene, osobe sa invaliditetom, ekonomski ugrožene, imigrante, izbeglice i LGBTQ zajednicu. Među mnogim Cummins-ovim programima za stvaranje šansi je Cummins Osnažuje Žene, globalni strateški program za postizanje rodne ravnopravnosti.

Okolina

Okolina

Stvaranje neto pozitivnog uticaja i skoro nulti uticaj na lokalnu životnu sredinu.

Cummins će ostvariti neto pozitivan uticaj na životnu sredinu u našim zajednicama kroz volonterizam i partnerstva, što znači da će naš pozitivan uticaj biti veći od našeg uticaja na lokalnu životnu sredinu. Jedan od mnogih programa za postizanje Cummins-ovih ekoloških ciljeva, Cummins Water Works je globalni strateški program za jačanje zajednica kroz održivo snabdevanje vodom i rešavanje problema globalne nestašice vode.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.