ESG | Vođstvo | Etika i Saglasnost


 

Etika i usaglašenost

Cummins je ponosan na dugogodišnju posvećenost integritetu i najvišim etičkim standardima.

 

Svi članovi porodice Cummins - od naših direktora, službenika i zaposlenih, preko naših distributera, podružnica i povezanih kompanija - kontinuirano rade na razvijanju i zaštiti ove posvećenosti etičkom poslovanju. Predanost kompanije tim standardima i vrednostima definisana je u našem Kodeksu poslovnog ponašanja.

Cummins veruje da je održiva kompanija izgrađena na temeljima dobrog upravljanja koje promoviše etičko ponašanje na svim nivoima. Odeljenje za etiku i usaglašenost kompanije fokusira se na pomaganje kompaniji Cummins da održi svoju tradiciju etičke kompanije tokom globalnog rasta.


Naših 10 etičkih principa

Cumminsove inicijative za etiku i upravljanje izgrađene su oko 10 Izjava o etičkim principima u Kodeksu poslovnog ponašanja:

  1. Pridržavaćemo se zakona - svuda.
  2. Prihvatićemo različite perspektive i pozadine i postupati sa svim ljudima dostojanstveno i sa poštovanjem.
  3. Takmičićemo se fer i pošteno.
  4. Izbegavaćemo sukobe interesa.
  5. Zahtevaćemo da sve što radimo vodi ka čistijem, zdravijem i sigurnijem okruženju.
  6. Zaštitićemo svoju tehnologiju, informacije i intelektualno vlasništvo.
  7. Zahtevaćemo da naša finansijska evidencija i procesi budu jasni i razumljivi.
  8. Težićemo ka poboljšanju naših zajednica.
  9. Komuniciraćemo sa iskrenošću i integritetom.
  10. Stvorićemo kulturu u kojoj svi zaposleni preuzimaju odgovornost za etičko ponašanje.

Cummins primenjuje ove principe u praksi kroz sveobuhvatan program obuke za saglasnost usmeren na odgovarajuće grupe zaposlenih kako bi promovisao etičko ponašanje.


Etika i saglasnost za dobavljače i distributere

Cummins promoviše etičko ponašanje među svojim dobavljačima i distributerima.
Kodeks ponašanja dobavljača

Cummins održava viši standard za dobavljače od pukog poštovanja lokalnih zakona. Naš kodeks ponašanja dobavljača primenjuje se na sva preduzeća koja pružaju proizvode ili usluge kompaniji Cummins i njenim podružnicama, zajedničkim ulaganjima, odeljenjima ili povezanim kompanijama. Dostupan na 15 jezika, kodeks dobavljača je izgrađen na sedam principa i pomaže kompaniji Cummins da osigura poslovanje u drugim kompanijama širom sveta koje dele naše vrednosti za održivu praksu. Kodeks uključuje odredbe o zabrani dečijeg ili prisilnog rada, poštovanju prava zaposlenih i obezbeđivanju sigurnog radnog mesta za zaposlene.
Svi novi dobavljači dobijaju kopiju Cumminsovog Kodeksa ponašanja dobavljača i Kompanija ih podstiče da ga usvoje. Vrhunski dobavljači Cumminsa moraju da potvrde svoju nameru da se pridržavaju Cumminsovog kodeksa ponašanja dobavljača. Ako ste dobavljač kompanije Cummins ili želite informacije o tome kako to postati, posetite portal dobavljača.


Distributeri
Distributeri su kritični deo našeg poslovanja i omogućavaju Cumminsu da poveća prodor na tržište širom sveta. Kompanija preduzima odgovarajuće korake kako bi osigurala udeo naših distributera. Cummins ih vrednuje bez obzira na to da li je distributer neovisan ili partner na upostavljenom kanalu. Mnogi naši distributeri prolaze obuku o saglasnosti i imaju pristup materijalima u kojima mogu da nauče o etici i inicijativama i politikama o saglasnosti.


Privatnost podataka

Cummins je posvećen poštovanju propisa o privatnosti i zaštiti podataka. Cummins osigurava da se lični podaci čuvaju i obrađuju u skladu sa relevantnim propisima.

Privatnost podataka tiče se prava pojedinca da zaštiti informacije ili podatke o sebi od drugih osoba ili organizacija, kao i pravo da zahteva od organizacija da zaštite podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, uništavanja ili promene. Privatnost podataka utiče na sva područja poslovanja kompanije Cummins, uključujući: zaposlene i kandidate za posao; podatke o kupcima; podatke o dobavljaču; podatke o distributeru i poslovnom partneru i deoničare.

Svo osoblje kompanije Cummins, uključujući privremene zaposlene, dobavljače i poslovne partnere koji u naše ime obrađuju lične podatke, dužno je da poštuje zahteve zaštite podataka sadržane u Cumminsovim propisima i procedurama.

Ako imate pitanja ili saznate za bilo koju radnju koja nije u skladu sa Cumminsovim propisima ili zakonom, možete zatražiti pomoć od tima za Etiku i Saglasnost. Pošaljite e-poštu na [zaštićena e-pošta] i odgovarajuća osoba će vas kontaktirati.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.