Pristupačnost

Pristupačnost
U kompaniji Cummins imamo duboko ukorenjenu posvećenost raznolikosti i inkluziji i želimo da svaka poseta našim internet stranicama prođe glatko i nagradi posetioca. Cilj nam je da omogućimo korisnicima da u potpunosti nezavisno razumeju, da pronalaze svoj put i komuniciraju sa tehnološkim funkcijama i karakteristikama lako i efikasno.
 
Smernice
Da bi maksimalno iskoristili svoj angažman na internet stranicama kompanije Cummins, molimo sledite smernice u nastavku. Linkovi će vas odvesti do vanjskih internet stranica sa savetima i preporukama kako optimizirati svoju tehnologiju, u zavisnosti od operativnog sistema ili uređaja kojim se služite.

Microsoft korisnici
Apple korisnici
Android korisnici
Ability Net - Moj računar, moj način (za opšti vodič za optimizaciju funkcija pristupačnosti vašeg računara i funkcionalnost)

Zahtevi za smeštaj

Zaposlenik kompanije CumminsCummins je Poslodavac jednakih mogućnosti (EOE) koji će pružiti razuman smeštaj da bi omogućio osobama sa invaliditetom da se prijave i konkurišu za mogućnosti zaposlenja za koje su kvalifikovane. Da bi zatražili smeštaj, pošaljite e-mail Ljudskim resursima na [email protected] za dalju pomoć.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.