ESG | Social | Responsabilitate corporativă


 

Responsabilitate corporativă

Deși Cummins s-a implicat într-o varietate largă de inițiative comunitare de la fondarea sa în 1919, compania își concentrează resursele pe trei priorități globale esențiale pentru a avea comunități sănătoase.

Educaţie

Educaţie

Promovarea sistemelor educaționale echitabile și medii de învățare de înaltă calitate

Educația de înaltă calitată conduce la rezultate sociale și economice puternice pentru studenți, o forță de muncă talentată pentru angajatori și comunități vibrante, prospere ale companiei Cummins. Compania Cummins se implică în sistemul educațional pentru a se asigura că sistemele educaționale echitabile și împreună cu predarea de înaltă calitate și mediile de învătare pregătesc studenții de astăzi pentru a deveni forța de muncă de mâine. Printre multe inițiative educaționale ale companiei Cummins regăsim și Cummins TEC: Educația Tehnică pentru Comunități, un program strategic la nivel global de a dezvolta abilitățile tehnico-vocaționale prin intermediul școlii, formarea competențelor utilizate în industrie care vor conduce la slujbe cu salarii cu care să poată trăi.

Egalitate

Egalitatea de șanse

Creșterea șanselor și a echității

Compania Cummins are un angajament profund înrădăcinat de a elimina barierele pentru personale care din considerente istorice li s-au refuzat accesul la oportunități, inclusiv minoritățile rasiale și etnice, persoanele de sex feminin, persoanele cu dizabilități, persoanele dezavantajate din punct de vedere economic, imigranții și refugiații și comunitatea LGBTQ. Printre multe programe Cummins pentru a dezvolta oportunitatea este și Cummins Powers Woman, un program strategic global pentru a realiza egalitatea între sexe.

Mediu

Mediu

Crearea de impact net pozitiv și aproape de zero asupra amprentei locale de mediu

Compania Cummins va avea un impact net positiv asupra mediului înconjurător în comunitățile noastre prin intermediul voluntariatului și a parteneriatelor, ceea ce înseamnă că impactul nostru pozitiv va și mai mare decât amprenta noastră locală de mediu. Printre multele programe de a atinge scopurile companiei Cummins referitor la mediul înconjurător regăsim și Cummins Water Works care este un program strategic la nivel global pentru a crea comunități mai puternice prin intermediul apei și de a soluționa criza de apă de la nivel global.

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.