ESG | Poziții de politică


 

Pozițiile companiei Cummins cu privire la probleme cheie

Cummins are o lungă tradiție în ceea ce privește susținerea manifestată față de problemele care ne afectează acționarii și activitatea noastră. În continuare, sunt prezentate pozițiile și eforturile noastre cu privire la câteva probleme curente.

 

Schimbările climatice

Schimbările climatice sunt un lucru real. În calitate de lider global în domeniul propulsiei și energiei, ne axăm pe dezvoltarea și furnizarea de tehnologii care sunt mai bune pentru clienții noștri, pentru mediu și comunitățile noastre. Cummins investește masiv în soluții tehnologice care includ motoare diesel avansate și motoare pe gaz natural mai eficiente și mai ecologice, grupuri propulsoare hibride, pe baterii electrice și pe celule de combustibil. Vom continua să colaborăm cu agențiile de reglementare pentru a furniza clienților noștri energie eficientă, fiabilă și rentabilă și să susținem implementarea de regulamente și măsuri complementare de politică necesare pentru a realiza îmbunătățiri în domeniul mediului. Acestea includ reglementări drastice, clare și aplicabile pentru emisiile de NOx, PM și GHG, politici care să abordeze decarbonizarea la nivel de economie, precum un preț al carbonului și investiții în infrastructură decarbonizată, cercetare și dezvoltare și implementarea de tehnologii. Cummins lucrează pentru a alinia activităile sale directe și indirecte cu obiectivele din Acordul Paris cu privire la schimbările climatice
 


Diversitate, echitate și incluziune

Cummins depune eforturi pentru a crea medii incluzive în cadrul comunităților noastre și locuri de muncă unde angajații se simt confortabil să fie ei înșiși. Avem o lungă tradiție în ceea ce privește luarea de atitudine și susținerea eforturilor legate de diversitate, echitate și incluziune. Avem credința că o forță de muncă diversă alimentează inovația și face compania noastră mai puternică iar comunitățile noastre mai vibrante.

Echitate pentru persoanele de culoare
Cummins se angajează să depună eforturi pentru a promova echitatea rasială în cadrul comunităților în care trăim și lucrăm. Inițiativa noastră „Cummins Advocating for Racial Equity (CARE)” se concentrează pe eforturile noastre de susținere față de o schimbare acționabilă în vederea ameliorării situației americanilor de culoare și a altor grupuri minoritare din cadrul comunităților noastre și la nivel de companie.

Global Disability Inclusion
Persoanele cu dizabilități reprezintă aproximativ 15% din populația globală (circa 1 miliarde de oameni) și au o șansă de două până la trei ori mai mică de a fi angajate comparativ cu persoanele fără dizabilități. Inițiativa „Cummins Disability Inclusion” se desfășoară la nivel global și cuprinde toate dimensiunile dizabilităților (vizibile și nevizibile, permanente și temporare, congenitale și dobândite) și se axează în mod intenționat pe angajare, pe munca în cadrul companiei Cummins și în comunitățile noastre.

Reprezentarea și echitatea de gen la nivel global
Cummins Powers Women reprezintă inițiativa companiei de a crea soluții pentru inegalitatea de gen din cadrul comunităților noastre prin încheierea de parteneriate cu organizații non-profit în scopul accelerării emancipării femeilor și fetelor, consolidând astfel angajamentul intern al companiei Cummins față de prosperitatea femeilor din întreaga lume. Aici se include abordarea decalajului salarial dintre bărbați și femei și angajarea mamelor cu copii.

Drepturile LGBTQ+
În 1998, Cummins a adăugat pentru prima dată în politica sa privind tratamentul reciproc la locul de muncă termenul de „orientare sexuală” iar în 2000 a introdus beneficiile pentru partenerii de viață. De la acel moment, compania a continuat să susțină public și să facă lobby pentru comunitatea LGBTQ+ la toate nivelurile de guvernământ. Înființat în 2005, grupul Pride Employee Resource din cadrul Cummins promovează un mediu sigur, egal și incluziv care să susțină și să responsabilizeze persoanele LGBTQ+.


Comerțul
Cummins susține comerțul liber și loial, precum și politici care deschid piețe, consolidează economii și comunități prin asigurarea accesului consumatorilor la bunuri la prețuri corecte în întreaga lume. Cummins are peste 58.000 de angajați la nivel mondial și pentru angajații noștri, comerțul internațional reprezintă cel mai important contributor la creșterea și angajarea în cadrul Cummins de aproape 20 de ani. În momentul în care Cummins se dezvoltă la nivel global, creăm locuri de muncă în Statele Unite.

Siguranţă
Grija pentru angajații noștri înseamnă dedicare pentru a asigura, pe cât posibil, cel mai sigur și mai sănătos loc de muncă. Prin parteneriate cu organizații profesionale, precum Consiliul Național pentru Siguranță și Institutul Campbell, susținem locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase la nivel global. Împreună cu alte organizații globale, împărtășim practici și lucrăm împreună pentru a găsi soluții la provocările legate de sănătate și siguranță.

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.