Polityka prywatności i nota prawna

Polityka prywatności strony
Informacje o programie Tarcza Prywatności UE-USA (E.U.-U.S. Privacy Shield)
Informacje o ochronie danych telematycznych
nformacje o ochronie danych w narzędziach cyfrowych
Warunki użytkowania
Informacje dotyczące plików cookies oraz oświadczenie o zgodności
Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów – Informacje o ochronie danych konsumentów

 

Polityka prywatności strony

Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej witryny internetowej, która jest własnością oraz jest prowadzona przez firmę Cummins Inc. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, a także wybory, jakich można dokonać w zakresie sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji. Ma ona ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • Witryny internetowe: korzystanie przez użytkownika z tej lub innych witryn internetowych firmy Cummins, które publikują lub zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności;
 • Produkty i usługi: interakcje użytkownika z firmą Cummins w związku z naszymi produktami i/lub usługami, które odnoszą się lub zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności;
 • Telematics and Connected Solutions®: korzystanie przez użytkownika z pojazdów użytkowych lub sprzętu wyposażonego w aktywowane urządzenia telematyczne, które przesyłają dane do firmy Cummins w celach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją pojazdów lub sprzętu i/lub korzystaniem z naszego narzędzia online Connected Solutions, które umożliwia klientom zapisanie się do usług telematycznych; oraz
 • Narzędzia cyfrowe: korzystanie przez użytkownika z różnych narzędzi cyfrowych (w tym aplikacji) oferowanych przez firmę Cummins w związku z naszymi usługami diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów użytkowych i sprzętu, takich jak Guidanz®, INSITE™, INLINE™, QuickServe® Online itp.

Gromadzone przez nas dane osobowe
Możesz odwiedzać naszą stronę bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednak w celu świadczenia Państwu pewnych usług internetowych lub umożliwienia przejścia do niektórych sekcji na naszej stronie internetowej, wymagamy podania niewielkiej ilości danych osobowych związanych z rodzajem interakcji lub usługi: na przykład przy rejestracji produktu, wysłaniu zapytania, kupnie przedmiotu, aplikacji o pracę czy udziale w ankiecie.

Gromadzone przez nas informacje mogą obejmować:

 • Twoją tożsamość (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres, inne dane kontaktowe)
 • Twoje relacje biznesowe z nami (np. klient, sprzedawca, dostawca, kandydat do pracy, itp.)
 • Zainteresowanie naszymi produktami lub usługami wraz z preferencjami (np. nazwa firmy, stanowisko, zakupy, interakcje z usługami, interakcje sprzedażowe, zainteresowanie naszymi konkretnymi produktami lub usługami)
 • Rejestrację w dowolnym z naszych programów (np. zapisanie się do newslettera, subskrypcja wiadomości e-mail, udział w ankiecie lub inne podobne oferowane przez nas usługi)
 • Twoje zainteresowanie i kwalifikacje, aby dołączyć do zespołu Cummins (podanie o pracę, kwalifikacje, referencje, stosowne certyfikaty lub licencje, historia zatrudnienia i studiów itp.)
 • Interakcje online lub offline z nami (np. polubienia i opinie za pośrednictwem serwisów społecznościowych, interakcje z naszymi call center itp.).
 • Korzystanie przez użytkownika z pojazdów użytkowych lub sprzętu posiadającego aktywowane urządzenia telematyczne, które przesyłają informacje do firmy Cummins w związku z prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją pojazdu/sprzętu, na którym są zainstalowane (np. identyfikatory pojazdu lub sprzętu, kody usterek i podobne informacje dotyczące funkcjonowania, obowiązujące daty i godziny, dane o lokalizacji (do oceny warunków drogowych i podobnych czynników wpływających na wydajność), informacje o hamowaniu i prędkości itp. (Patrz Informacje o ochronie danych telematycznych).
 • Ograniczone wykorzystanie danych osobowych z naszych narzędzi cyfrowych i aplikacji oferowanych przez firmę Cummins w związku z naszymi usługami diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów użytkowych i sprzętu (np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, narzędzia i/lub aplikacje, z których użytkownik zdecyduje się korzystać online i/lub za pośrednictwem aplikacji, identyfikatory pojazdu i/lub sprzętu, dane o lokalizacji (w celu uzyskania naprawy, pomocy technicznej i harmonogramowania), szczegółów płatności itp. (Patrz nformacje o ochronie danych w narzędziach cyfrowych).

Zapoznaj się również z Informacją o plikach cookie firmy Cummins, aby poznać szczegóły na temat gromadzenia informacji związanych z przeglądaniem i korzystaniem z witryny internetowej, a także możliwości skorzystania ze sprzeciwu w odniesieniu do tych zanonimizowanych mechanizmów.

Cele gromadzenia danych osobowych
Firma Cummins gromadzi dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa i zarządzanie interakcjami użytkownika z nami, np. odpowiadanie na pytania dotyczące naszych produktów lub usług, przetwarzanie zamówień lub zwrotów, rejestracja do programów na żądanie użytkownika, przyjmowanie i przeglądanie podań o pracę bądź podobne działania w odpowiedzi na wnioski użytkownika lub dotyczące naszej działalności biznesowej;
 • Zarządzanie i ulepszanie jakości naszych produktów, usług, witryn internetowych, interakcji w mediach społecznościowych i naszej oferty
 • Zarządzanie i ulepszanie świadczonych usług telematycznych
 • Zarządzanie i ulepszanie świadczonych usług związanych z naszymi narzędziami cyfrowymi
 • Wspieranie i ulepszanie naszych relacji z klientami, na przykład poprzez gromadzenie informacji i interakcję z użytkownikiem w związku z innymi produktami i usługami, które w oparciu o jego preferencje mogą być dla niego interesujące;
 • Zarządzanie i wypełnianie obowiązujących zobowiązań prawnych, zobowiązań dot. zgodności, eksportu oraz wykonywanie obowiązków regulacyjnych.

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować subskrypcję dowolnych programów lub usług Cummins, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem care.cummins.com lub z naszym zespołem ds. ochrony danych pod adresem [email protected] bądź postępując zgodnie z informacjami o anulowaniu subskrypcji podanymi w poszczególnym programie lub usłudze.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest różna w zależności od celu (celów) gromadzenia danych. Może to być:

 • Zgoda (np. zarządzanie naszymi usługami, otrzymywanie podań o pracę, odpowiadanie na zapytania użytkowników strony internetowej, itp.)
 • Realizacja umowy (np. zarządzanie dostępem użytkownika do konta klienta lub dostawcy, przetwarzanie i śledzenie wniosków i zamówień dotyczących usług);
 • Wypełnianie zobowiązań biznesowych lub prawnych, np. gdy przetwarzanie jest wymagane przez prawo (np. przechowywanie faktur zakupu lub usług); lub
 • Nasze uzasadnione interesy (ulepszanie naszych produktów, usług lub strony internetowej; zapobieganie nadużyciom lub oszustwom; zabezpieczanie naszej strony internetowej lub innego oprogramowania lub własności Cummins, lub dostosowywanie naszej komunikacji).

Dostęo i udostępnianie danych osobowych
Ograniczamy dostęp do gromadzonych przez nas danych osobowych do osób, które muszą je znać w związku ze swoimi obowiązkami wobec firmy Cummins. Gdy jest to właściwe w związku z ułatwianiem interakcji z użytkownikiem lub świadczeniem przez nas usług na jego rzecz, firma Cummins może udostępniać dane osobowe użytkownika naszym spółkom należącym do grupy, spółkom joint venture, autoryzowanym dystrybutorom oraz innym partnerom biznesowym. Możemy również przechowywać dane użytkownika w centrach danych lub u dostawców usług w chmurze, którzy nie należą do grupy Cummins. W rzadkich sytuacjach możemy być również zobowiązani do udostępnienia pewnych informacji organom rządowym lub organom ścigania. W takich sytuacjach firma Cummins podejmuje uzasadnione kroki w celu zminimalizowania zakresu przekazywanych informacji oraz, w uzasadnionych i możliwych przypadkach, z wyprzedzeniem powiadamia osobę fizyczną i pomaga jej w uzyskaniu prawa do sprzeciwienia się takiemu dostępowi.

Cummis nie sprzedaje ani nie przekazuje udostępnionych danych osobowych stronom trzecim na ich własny, odrębny użytek (np. na ich własne cele handlowe). W razie udostępniania informacji spółkom z naszej grupy lub partnerom zewnętrznym, wymagamy od nich (jak również od ich podwykonawców) utrzymania zasadniczo równoważnego poziomu ochrony tych danych.

Dokładność danych osobowych
Podejmujemy rozsądne działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika są dokładne i aktualne. Zachęcamy również osoby, które powierzyły nam swoje dane, do ich aktualizacji (np. w przypadku zmiany adresu e-mail, adresu lub numeru telefonu), a także do aktualizacji preferencji kontaktowych (np. w odniesieniu do naszych produktów lub usług oraz częstotliwości kontaktów), tak abyśmy mieli w bazie poprawne informacje o użytkowniku i abyśmy mogli dostosować nasze usługi do jego oczekiwań i potrzeb. Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem care.cummins.com w celu aktualizacji informacji lub preferencji.

Ochrona i przestrzeganie praw jednostki
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Cummins stosuje procesy mające na celu ochronę praw osób fizycznych w odniesieniu do gromadzonych na ich temat danych osobowych. Obejmuje to na przykład prawo do uzyskania informacji o danych, które przechowujemy na temat użytkownika lub uzyskania ich kopii, a także ograniczone prawa do zmiany danych, żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto oferujemy osobom fizycznym prawo do wycofania zgody na udział w naszych programach marketingowych i handlowych oraz ofertach w dowolnym momencie. W tym celu lub w celu skorzystania z któregokolwiek z tych innych praw można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub pisząc do nas na adres Cummins Inc. Global Headquarters, 500 Jackson Street, Columbus, IN USA 47201. Cummins może poprosić użytkownika o dodatkową weryfikację, jak również o bardziej opisowe informacje dotyczące interakcji użytkownika z firmą, w celu przetworzenia i odpowiedzi na wniosek użytkownika bez przekazywania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Zapoznaj się z sekcją Dodatkowa ochrona dla mieszkańców niektórych regionów niniejszej Polityki internetowej w celu uzyskania dodatkowych praw, które mogą mieć zastosowanie w zależności od regionu lub kraju użytkownika witryny.

Ochrona danych użytkownika
Firma Cummins wdrożyła odpowiednie praktyki fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które pomagają chronić i zabezpieczać gromadzone przez nas informacje online przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą. Obejmuje to odpowiednie zabezpieczenia dla klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem naszych stron internetowych, a także osób, które rejestrują się w naszych programach. Przyjęte przez nas zabezpieczenia są współmierne do wrażliwości informacji i są aktualizowane w miarę potrzeb w celu uwzględnienia zmieniających się zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.​​​​​​​

Transgraniczne transfery danych osobowych
Jako organizacja globalna, Cummins przekazuje i przechowuje niektóre z gromadzonych przez siebie danych osobowych poza krajem ich pochodzenia. Może to obejmować przekazywanie danych osobom trzecim wspierającym nas w innych krajach, jak również przechowywanie danych w chmurze. Osoby mieszkające poza granicami Stanów Zjednoczonych powinny mieć świadomość, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych różnią się w poszczególnych krajach i nie zawsze zapewniają taki sam poziom ochrony, jak przepisy obowiązujące w ich kraju. Niemniej jednak firma Cummins przyjęła środki mające na celu, iż transgraniczne przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Środki te obejmują oceny podmiotu odbierającego dane, a także obowiązujących przepisów kraju przyjmującego je, aby upewnić się, że odbiorca jest w stanie zapewnić adekwatny poziom ochrony danych oraz także zawarcie odpowiednich umów pisemnych z odbierającym dane potwierdzających to zobowiązanie. Firma Cummins opiera się na Standardowych klauzulach umownych UE lub równoważnym mechanizmie przekazywania danych w odniesieniu do tych transferów, a także wprowadziła podobne mechanizmy w odniesieniu do transferów między spółkami należącymi do naszej grupy.

Dodatkowa ochrona dla mieszkańców niektórych regionów
Jako organizacja globalna, Cummins wdrożyła dodatkowe środki ochrony danych i stoi na straży dodatkowych praw osób fizycznych zgodnie z wymogami regionalnymi i lokalnymi. Na przykład w przypadku mieszkańców Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego firma Cummins przestrzega Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (GDPR) 2016/679. Podobnie w Stanach Zjednoczonych firma Cummins przestrzega kalifornijskiej Ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 (AB 375, California Civil Code Title 1.81.5, Section 1798.100 et seq), w odniesieniu do mieszkańców Kalifornii, jak również innych podobnych ustaw o ochronie konsumentów, które zostały uchwalone w innych stanach. W stosownych przypadkach firma Cummins przestrzega również innych lokalnych wymogów w zakresie ochrony danych w krajach, w których prowadzi działalność, takich jak kraje Ameryki Północnej i Południowej, region Azji i Pacyfiku, Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka i inne.

Dla mieszkańców Kalifornii, patrz California Consumer Privacy Act - Consumer Data Privacy Notice.

W przypadku mieszkańców Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego GDPR zapewnia następujące prawa (z pewnymi wyjątkami):

 • Prawo do informacji: użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o tym, jak wykorzystujemy jego dane osobowe i jakie ma prawa;
 • Prawo dostępu: użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, które Cummins przechowuje na jego temat;
 • Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne i / lub uzupełnienia, jeśli są one niekompletne;
 • Prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym: użytkownik ma prawo do usunięcia lub wykasowania swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że nie jest to prawo bezwzględne, ponieważ możemy mieć prawne lub uzasadnione powody do zatrzymania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: w każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub z naszej bezpośredniej komunikacji marketingowej. Użytkownik może to zrobić poprzez kliknięcie linku „unsubscribe"”w każdej wiadomości e-mail lub komunikacji, którą wysyłamy do użytkownika. Użytkownik może również poprosić o otrzymywanie niespersonalizowanych informacji o naszych produktach i usługach;
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody: Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych, gdy takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; oraz
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do przenoszenia, kopiowania lub przekazywania danych z naszej bazy danych do innej. Dotyczy to wyłącznie przekazanych przez użytkownika danych, których przetwarzanie opiera się na umowie lub jego zgodzie, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma również prawo do skontaktowania się z organem ochrony danych w swoim kraju w celu złożenia skargi na praktyki firmy Cummins w zakresie ochrony danych i prywatności.

Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], aby skorzystać z tych praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności UE-USA (E.U.-U.S. Privacy Shield)
Cummins Inc. przestrzega zasad zawartych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie zasobów ludzkich i danych osobowych klientów. Jednak, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 311/18 („Schrems II”), firma Cummins przestała polegać na ramach Tarczy Prywatności jako podstawie prawnej w sprawie przekazywania danych osobowych. Niemniej jednak Cummins nadal zachowuje certyfikat zgodności z tymi ramami w ramach ogólnego zobowiązania firmy do zapewniania zgodnych i odpowiedzialnych praktyk ochrony danych w krajach, w których działa. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć nasz certyfikat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list lub zapoznania się z naszą Informacją o Tarczy Prywatności.

Pliki cookie i inne techniki anonimowego śledzenia aktywności osób odwiedzających witryny internetowe
Podobnie jak większość witryn internetowych, nasza firma również może gromadzić informacje online za pomocą plików „cookie”, czyli informacji przechowywanych bezpośrednio na komputerze użytkownika. Pliki cookie mogą zawierać różne informacje, na przykład zliczanie liczby odwiedzin naszej witryny lub informacje umożliwiające dostosowanie naszej witryny do potrzeb użytkownika. Używamy plików cookie w celu skuteczniejszego wyświetlania informacji i gromadzenia danych dotyczących korzystania z naszej witryny. Użytkownik zawsze może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała, kiedy dany plik cookie jest do niego wysyłany. Zapewni to większą kontrolę nad akceptowaniem plików cookie na komputerze. Możliwe jest jednak, że niektóre części tej witryny nie będą działać prawidłowo lub mogą działać wolniej, jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie.

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności dzieci
Ta strona internetowa nie jest przeznaczona do zbierania lub utrzymywania jakichkolwiek informacji od dzieci, zgodnie z definicją lokalnego prawa w krajach, w których działamy. Zasadniczo nasze strony internetowe nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że omyłkowo zebraliśmy jakiekolwiek informacje od osób poniżej 13 roku życia lub wieku granicznego w kraju, w którym przebywa dziecko, natychmiast je usuniemy, z wyjątkiem odpowiedzi na pytania lub zapytania zadane jednorazowo przez daną osobę, jej rodzica lub opiekuna prawnego.

Łącza do innych witryn internetowych
Na naszej witrynie internetowej mogą znajdować się łącza do innych witryn internetowych, które nie są własnością firmy Cummins ani nie są przez nią obsługiwane. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z polityką prywatności i praktykami innych witryn internetowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki witryn internetowych stron trzecich, które nie są nasze.

Przechowywanie danych osobowych
Firma Cummins przechowuje dane osobowe zgodnie z wymogami prawnymi i potrzebami biznesowymi, a następnie bezpiecznie je niszczy.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
W związku z tym, że kontynuujemy świadczenie dodatkowych usług, a przepisy i regulacje dotyczące prywatności ewoluują, może zaistnieć konieczność zmiany lub aktualizacji naszej Polityki prywatności. Jeśli postanowimy zmienić naszą politykę, wprowadzone zmiany opublikujemy na naszej stronie głównej, aby nasi użytkownicy byli zawsze świadomi, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy je. Jeśli w którymkolwiek momencie będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe w sposób, który różni się od sposobu określonego w naszych zasadach w momencie ich gromadzenia, poinformujemy o tym użytkowników z wyprzedzeniem i uzyskamy ich zgodę, zgodnie z wymogami prawa. Użytkownicy będą mogli zadecydować, czy ich dane będą mogły być wykorzystywane w ten inny sposób.

Zawsze będziemy wykorzystywać informacje zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zostały one zgromadzone.

Kontakt
Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące procedur lub praktyk firmy Cummins w zakresie ochrony prywatności lub uważa, że jego informacje są niewłaściwie zarządzane, może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [e-mail chroniony] lub pisząc do nas na adres Cummins Inc. Global Headquarters, 500 Jackson Street, Columbus, IN 47201. Firma Cummins wdrożyła proces rozstrzygania sporów dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa i nie podejmuje działań odwetowych wobec osób, które kontaktują się z nami w związku ze sporem uważanym przez nich za uzasadniony. Osoby, które uważają, że ich spór nie został rozstrzygnięty w sposób satysfakcjonujący dla nich przez firmę, mają również prawo do wniesienia roszczeń do odpowiednich organów nadzorujących ochronę danych.

© 6 października 2021 r. Cummins Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Informacje o ochronie danych telematycznych

Cel zbierania danych: urządzenia telematyczne mają zdolność identyfikowania usterek związanych z kluczowymi częściami sprzętu lub pojazdów użytkowych, a także mogą identyfikować, kiedy konserwacja i/lub naprawy są uzasadnione. Pomaga to zapewnić odpowiednią wydajność pracy, a także zminimalizować prawdopodobieństwo nieoczekiwanych lub katastrofalnych napraw oraz potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Zbierane dane osobowe: Po aktywacji urządzenia telematycznego w sprzęcie lub pojeździe użytkowym, będzie ono rejestrować i analizować pewne dane dotyczące prawidłowego działania. Gromadzone dane szczegółowe są ograniczone do tych określonych w uznanych międzynarodowych normach branżowych dotyczących pojazdów użytkowych i sprzętu. Mogą one obejmować między innymi prędkość silnika i pojazdu, temperaturę na wlocie, temperaturę spalin, ciśnienie otoczenia, ciśnienie i temperaturę opon, kody błędów różnych elementów, takich jak hamulce, skrzynia biegów i silnik, stan akumulatora i wszelkie nieprawidłowości zidentyfikowane za pomocą tych kodów (takie jak niski poziom oleju, wymagana regulacja, niski poziom oleju przekładniowego itp.).

W celu powiązania danych telematycznych z konkretnym sprzętem lub pojazdem użytkowym firma Cummins gromadzi również pewne inne informacje, takie jak numer identyfikacyjny sprzętu lub pojazdu komercyjnego, numer identyfikacyjny silnika, marka, model i rok produkcji pojazdu lub sprzętu oraz bardzo ograniczone dane dotyczące podróży (tj. lokalizacja GPS, godzina i data podróży, kierunek, prędkość, wskaźniki przyspieszenia/zwalniania, schematy hamowania itp.). Gromadzone dane mogą również obejmować informacje dotyczące jazdy, które mogą być powiązane z osiągami lub bezpieczeństwem sprzętu lub pojazdu użytkowego (takie jak gwałtowne przyspieszanie, gwałtowne hamowanie lub gwałtowne wchodzenie w zakręty) w zakresie powiązanym z osiągami lub bezpieczeństwem pojazdu

Firma Cummins ogranicza wykorzystanie danych GPS (lokalizacji) do tych, które są istotne dla celów wydajności, konserwacji i ulepszeń, takich jak identyfikacja warunków zewnętrznych (np. pogody, warunków drogowych, wysokości i prędkości), które mogą mieć wpływ na pojazd użytkowy lub sprzęt, w tym w odniesieniu do usterek i napraw). Dane GPS nigdy nie są wykorzystywane ani udostępniane w związku z jakimkolwiek osobistym śledzeniem podróży lub profilowaniem kierowców.

Przetwarzanie danych telematycznych: firma Cummins przetwarza zebrane dane telematyczne, aby pomóc w identyfikacji usterek i problemów z konserwacją dotyczących pojazdu użytkowego lub sprzętu. Obejmuje to dostarczanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym partnerom telematycznym, którzy angażują firmę Cummins w tę usługę i/lub właścicielowi/wydzierżawiającemu pojazd użytkowy lub sprzęt. Dane mogą być również wykorzystywane do celów towarzyszących, takich jak ulepszanie produktów i jakości, ułatwianie napraw, obsługa klienta oraz towarzyszące cele regulacyjne, prawne i związane z zapewnieniem zgodności.

Inne informacje: aby uzyskać dodatkowe informacje na temat praktyk firmy Cummins w zakresie danych osobowych w związku z usługami telematycznymi (i innymi), dotyczących bezpieczeństwa, transferów transgranicznych, szczegółowych informacji dla niektórych regionów, praw indywidualnych, przechowywania danych i wszelkich sporów, należy zapoznać się z innymi sekcjami niniejszej Polityki prywatności.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gromadzenia danych telematycznych przez firmę Cummins można również skontaktować się z nami pod adresem [email chroniony] w celu uzyskania dalszej pomocy.

nformacje o ochronie danych w narzędziach cyfrowych

Cel zbierania danych: nasze narzędzia cyfrowe obejmują narzędzia i aplikacje online, które mają na celu pomóc klientom w zdarzeniach serwisowych związanych z pojazdami i sprzętem. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności i straty czasu związanej z przestojami i konserwacją, dlatego staramy się minimalizować je za pomocą tych narzędzi. Narzędzia te pomagają między innymi w szybkim zlokalizowaniu najbliższego serwisu (lub dostarczeniu usługi do klienta), usprawnieniu procesu diagnostycznego w celu zidentyfikowania przyczyny usterki lub nieprawidłowego działania oraz w jak najszybszym powrocie do działalności.

Zbierane dane osobowe: określone elementy danych gromadzone za pomocą narzędzi cyfrowych firmy Cummins różnią się w zależności od narzędzia i konkretnych potrzeb klienta. Obejmują one między innymi imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, informacje dotyczące pojazdu użytkowego lub sprzętu, dane o lokalizacji (w odniesieniu do lokalizacji pobliskiego centrum napraw lub dostarczenia usługi), oceny diagnostyczne dotyczące kodów usterek lub naprawy, w tym pierwotną przyczynę i potencjalne czynniki wpływające na awarię, informacje o płatnościach za wszelkie naprawy lub subskrypcje tych usług oraz opinie klientów zbierane za pośrednictwem ankiet (jeśli dotyczy).

Przetwarzanie zebranych informacji: firma Cummins przetwarza dane zebrane w związku z konkretnym narzędziem cyfrowym lub aplikacją, w której użytkownik dokonuje rejestracji, oraz w związku z konkretnymi potrzebami użytkownika. Obejmuje to przeprowadzanie niezbędnej diagnostyki w pojeździe użytkowym lub sprzęcie użytkownika, realizację zleceń napraw i serwisowania, dostarczanie informacji o pobliskich punktach serwisowych, harmonogramowanie wizyt oraz przybycie do lokalizacji użytkownika w celu przeprowadzenia diagnostyki i naprawy. Dane mogą być również wykorzystywane do celów towarzyszących, takich jak ulepszanie produktów i jakości, opinie klientów i wsparcie oraz towarzyszące cele regulacyjne, prawne i związane z zapewnieniem zgodności.

Inne informacje: aby uzyskać dodatkowe informacje na temat praktyk firmy Cummins w zakresie danych osobowych w związku z narzędziami cyfrowymi (i innymi), dotyczących bezpieczeństwa, transferów transgranicznych, szczegółowych informacji dla niektórych regionów, praw indywidualnych, przechowywania danych i wszelkich sporów, należy zapoznać się z innymi sekcjami niniejszej Polityki prywatności.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gromadzenia danych telematycznych przez firmę Cummins można również skontaktować się z nami pod adresem [email chroniony] w celu uzyskania dalszej pomocy.

© 6 października 2021 r. Cummins Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o programie Tarcza Prywatności UE-USA (E.U.-U.S. Privacy Shield)

Niniejsze informacje na temat Tarczy Prywatności zawarte na tej stronie mają na celu poinformowanie użytkownika o przestrzeganiu przez firmę Cummins Inc. przepisów oraz o zgodności z przepisami Tarczy Prywatności UE-USA określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Zakres: Firma Cummins uzyskała certyfikat i potwierdziła zgodość z ramami przepisów Tarczy Prywatności UE-USA dotyczących zasobów ludzkich i danych osobowych klientów, które dotyczą mieszkańców Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA, European Economic Area) oraz Wielkiej Brytanii. Jednak, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 311/18 („Schrems II”), firma Cummins przestała polegać na ramach Tarczy Prywatności jako podstawie prawnej w sprawie przekazywania danych osobowych. Niemniej jednak Cummins nadal zachowuje certyfikat zgodności z tymi ramami w ramach ogólnego zobowiązania firmy do zapewniania zgodnych i odpowiedzialnych praktyk ochrony danych w krajach, w których działa.

Zasadami Tarczy Prywatności, których Cummins przestrzega w związku z ich Certyfikacją w zakresie ochrony prywatności są: powiadomienie, wybór (zgoda), odpowiedzialność za przekazywanie, bezpieczeństwo, integralność danych i ograniczenie celów, dostęp oraz odwołanie, egzekwowanie oraz odpowiedzialność. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć nasz certyfikat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list.

Konflikty: W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między warunkami Informacji o ochronie prywatności a zasadami Tarczy Prywatności obowiązują zasady Tarczy Prywatności zmienione decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II.

Spory: Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma Cummins zobowiązała się do współpracy z organami nadzorczymi UE w przypadku nierozwiązanych skarg dotyczących Tarczy Prywatności dotyczących zasobów ludzkich firmy lub danych osobowych klientów. Osoby, które uważają, że firma Cummins niewłaściwie zarządzała ich danymi w związku z zobowiązaniami spółki w zakresie Tarczy Prywatności, mają prawo bezpłatnie skontaktować się z organami nadzorczymi UE i uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Osoby z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii, które mają pytania lub skargi dotyczące praktyk, lub zasad Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z Cummins za pomocą:

Email: [email protected]
Adres korespondencyjny: Cummins Inc., Law Department - Privacy Shield Team, 301 East Market Street, 5th Floor, Indianapolis, Indiana 46204 Stany Zjedoczone

Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, Cummins odpowie w przeciągu czterdziestu pięciu (45) dni od jej otrzymania.

Nadzór regulacyjny oraz egzekwowanie prawa: W związku z certyfikacją w ramach Tarczy Prywatności Cummins podlega organom śledczym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych oraz odpowiednim europejskim organom nadzorczym.

Prawo do wiążącego arbitrażu: W ograniczonych sytuacjach i zgodnie z ramami Tarczy Prywatności mieszkańcy Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii mogą wystąpić o arbitraż wiążący przed panelem Tarczy Prywatności.

Prawo osób fizycznych do dostępu do ich danych: Osoby z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii mają prawo do dostępu do dotyczących ich danych osobowych, oraz do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania ich danych osobowych. W niektórych przypadkach, np. gdy dane są nieprawidłowe lub zostały zebrane w sposób niewłaściwy, przysługuje także prawo żądania zmiany lub usunięcia danych. Cummins zobowiązuje się do poszanowania i przestrzegania tych praw. Jeżeli chcesz skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres 301 East Market Street, 5th floor, Indianapolis, Indiana 46204 Stany Zjednoczone lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [e-mail chroniony]. Należy pamiętać o istnieniu pewnych ograniczeń tych praw, zgodnie z opisem w ramach Tarczy Prywatności. Należy pamiętać o istnieniu pewnych ograniczeń tych praw, zgodnie z opisem w ramach Tarczy Prywatności.

Wnioski z zakresu egzekwowania prawa : Firma Cummins może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych włączając w to przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Robiąc tak w dozwolonym zakresie w danej sytuacji, firma Cummins podejmuje rozsądne kroki w celu zrównoważenia praw osób fizycznych z prawami wnioskujących agencji.

Aktualizacje: Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu aktualizowana, na przykład w przypadku zmian w ramach Tarczy Prywatności, wymogów regulacyjnych lub zmian w Cummins. Zmiany te nie będą miały negatywnego wpływu na wprowadzone przez firmę Cummins zabezpieczenia w ramach Tarczy Prywatności.

Wprowadzone z dniem: 6 października 2020 r. Prawa autorskie wrzesień 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Warunki użytkowania

Uwaga:  Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej przeczytaj uważnie ten dokument. Nie korzystaj z tej strony internetowej, jeśli nie zgadzasz się z warunkami zawartymi w tym dokumencie. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.
 
Użytkowanie strony
Firma Cummins Inc. (jej zależne spółki, spółki typu joint venture i podmioty stowarzyszone oraz autoryzowani dystrybutorzy) upoważnia do przeglądania i pobierania przeznaczonych do tego informacji elektronicznych na tej stronie internetowej („Strona”). Tymi elektronicznymi informacjami („Informacje Cummins”) może być oprogramowanie, informacje techniczne, publikacje dotyczące produktów oraz inne materiały. Należy zachować wszystkie informacje dotyczące praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji dotyczących praw własności obecne w oryginalnych Informacjach Cummins oraz na wszelkich kopiach Informacji Cummins. Nie należy w żaden sposób modyfikować pozyskanych na Stronie Informacji Cummins, powielać ich, wyświetlać publicznie, przesyłać, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób Informacji Cummins do jakichkolwiek celów komercyjnych. Dla celów niniejszych Warunków jakiekolwiek wykorzystanie Informacji Cummins na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku komputerowym (w tym między innymi publikowanie Informacji Cummins w lokalnym intranecie lub extranecie) w jakimkolwiek celu bez wyraźnej, pisemnej zgody Cummins jest zabronione. Informacje Cummins zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim, a jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Informacji Cummins znajdujących się na Stronie może naruszać prawa autorskie, prawa znaków towarowych i inne prawa. W przypadku niedostosowania się do tych Warunków upoważnienie do korzystania z tej Strony automatycznie wygasa i należy natychmiast zniszczyć wszelkie Informacje Cummins uzyskane na tej Stronie.
 
Użytkowanie właściwe, etyczne oraz zgodne z prawem
Korzystanie z tej Strony oznacza zgodę na niezakłócanie oraz nieingerowanie w bezpieczeństwo, oraz nienadużywanie Strony ani żadnych usług, zasobów systemowych, kont, serwerów ani sieci połączonych, ani dostępnych za pośrednictwem Strony lub powiązanych z nią stron; (b) niezakłócanie ani nieprzeszkadzanie innym użytkownikom w korzystaniu ze Strony lub powiązanych z nią stron internetowych; (c) nieprzesyłanie, niepublikowanie ani nieprzesyłanie za pośrednictwem tej Strony lub na tej Stronie żadnych wirusów i innych szkodliwych, lub niszczących plików; (d) nieużywanie ani niepróbowanie używania kont, usług lub systemów innej osoby bez upoważnienia ze strony Cummins oraz nietworzenie ani niekorzystanie z fałszywej tożsamości na tej Stronie; (e) nieprzesyłanie za pośrednictwem tej Strony oraz na tej Stronie spamu, łańcuszków, niechcianej poczty i innego rodzaju niechcianych masowych wiadomości e-mail do osób lub podmiotów, które nie zgodziły się uczestniczyć w podobnych mailingach; (f) nieujawnianie swojej nazwy użytkownika i hasła innym na Stronie i poza nią; (g) niepodejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony lub jej części, do których jest ograniczony dostęp; oraz (h) przestrzeganie wszystkich praw oraz wymagań dotyczących korzystania z tej Strony, w tym tych, które dotyczą zawartych w niej danych.
 
Informacje katalogowe
Informacje zawarte w katalogu są przesyłane dla wygody klientów i są możliwie najbardziej dokładne. Jednakże producent nie może dać żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych co do dokładności katalogu, ani co do dostępności zawartych w nim produktów. Źródłem wszystkich innych specyfikacji oraz informacji dotyczących zastosowania są wiarygodne, oficjalne informacje. Dołożono wszelkich starań, aby dostarczyć oryginalne informacje dotyczące fabrycznej instalacji. Wielu producentów oferuje różne opcje silników/filtrów dla określonych modeli, producenci mogą dokonywać zmian linii produkcyjnej modelu, właściciele mogą modyfikować sprzęt. Firma Cummins nie jest odpowiedzialna za przypadki niewłaściwego zastosowania urządzeń.
 
Własność intelektualna
Nazwy, obrazy i logo identyfikujące firmę Cummins lub ich strony trzecie oraz ich produkty oraz usługi podlegają prawom autorskim, prawom do wzorów i znaków towarowych firmy Cummins i stron trzecich. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako dające przez domniemanie, estopel lub w inny sposób jakąkolwiek licencję prawa do używania znaku towarowego, patentu, prawa do wzoru lub praw autorskich firmy Cummins lub jakiejkolwiek trzeciej strony.
 
Materiały użytkownika
Wszelkie materiały, informacje i pomysły wysyłane lub publikowane na Stronie przez użytkownika w jakikolwiek sposób (w tym, lecz nie wyłącznie, wysyłane z użyciem linków podanych na tej Stronie wiadomości e-mail do Cummins) będą uznawane za niepoufne, niezastrzeżone oraz będą mogły być wykorzystane przez firmę Cummins lub jej podmioty stowarzyszone w jakimkolwiek celu, między innymi do opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów. Zabronione jest wysyłanie i przesyłanie do lub z tej Strony jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych i bluźnierczych oraz jakichkolwiek innych materiałów, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Użytkownik nie może zamieszczać żadnych materiałów, które naruszają prawa autorskie, prawa znaków towarowych lub inne prawa własności (w tym prawa do reklamy i prywatności). Użytkownik zwolni Cummins z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działań lub postów, które naruszają którąkolwiek z tych zasad. Z powodu naruszenia tych standardów Cummins zastrzega sobie prawo do zakazania dowolnemu użytkownikowi publikowania dalszych wpisów.
 
Linki do innych stron internetowych
Linki do stron internetowych osób trzecich z tej Strony muszą być uprzednio specjalnie zatwierdzone przez firmę Cummins. Użytkownik nie jest uprawniony do wstawiania linków do żadnej innej strony bez naszej zgody. Wszystkie zatwierdzone linki do stron nieprowadzonych przez Cummins są udostępniane wyłącznie dla wygody naszych klientów i gości. Korzystanie z linku wiąże się z opuszczeniem Strony. Cummins nie ma kontroli i nie jest odpowiedzialny za żadną z tych stron ani za ich zawartość. Cummins nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, ani na temat żadnych informacji, oprogramowania, innych produktów i materiałów tam znalezionych, ani żadnych wyników strony jakie można otrzymać w wyniku ich używania. Wchodzenie na którąkolwiek ze stron osób trzecich, do których linki znajdują się na tej Stronie, jest wykonywane wyłącznie na własne ryzyko.
 
Klauzula
Materiały udostępniane na tej Stronie są dostarczone w formie „tak jak jest” (ang. „as it is”) bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym gwarancji wartości handlowej, przydatności do konkretnego zastosowania oraz nienaruszania własności intelektualnej. Dodatkowo firma Cummins nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów na tej Stronie. Cummins może wprowadzać zmiany w materiałach na tej Stronie lub w opisanych na niej produktach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały na tej Stronie mogą być nieaktualne, a Cummins nie zobowiązuje się aktualizacji ich na tej Stronie. Informacje opublikowane na tej Stronie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju lub okolicy użytkownika. Skontaktuj się bezpośrednio z Cummins, aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych dla Ciebie produktów, programów i usług. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika.
 
Ograniczenie odpowiedzialności
FIRMA CUMMINS, JEJ DOSTAWCY ANI INNE STRONY TRZECIE WYMIENIONE NA TEJ STRONIE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY (W TYM TAKŻE, LECZ NIE TYLKO, ZA SZKODY WYNIKOWE ORAZ WYNIKAJĄCE ZE STRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH LUB USZKODZENIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, NIEUMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA LUB W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY ZWIĄZANEJ Z TĄ STRONĄ LUB MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA KTÓREJKOLWIEK Z TYCH STRON NA PODSTAWIE GWARANCJI, KONTRAKTU, DELIKTU LUB INNEJ TEORII PRAWA NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. JEŻELI KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI Z TEJ STRONY POSKUTKUJE POTRZEBĄ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB KOREKCJI SPRZĘTU, LUB DANYCH, WSZYSTKIE Z TYCH KOSZTÓW PONOSI UŻYTKOWNIK. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH I WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE. DANE I INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA TEJ STRONIE SĄ UWAŻANE ZA DOKŁADNE, ALE UŻYTKOWNIK W ŻADNYM PRZYPADKU NIE POWINIEN NA NICH POLEGAĆ. JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI LUB POMINIĘCIA NA TEJ STRONIE, W TYM NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI DANYCH LUB INFORMACJI, JEST WYRAŹNIE WYKLUCZONA. CUMMINS NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STOSOWANIE PRODUKTÓW FIRMY W INNYCH ZASTOSOWANIACH NIŻ TE, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE.
 
Obowiązujące przepisy prawa
Strona ta jest administrowana przez firmę Cummins z siedzibą w Columbus w stanie Indiana. Cummins nie może zagwarantować, że materiały na tej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do nich z terytoriów, na których zawartość tych materiałów jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownik nie może eksportować ani ponownie eksportować materiałów, żadnych kopii, ani adaptacji z tej Strony z naruszeniem obowiązujących praw lub przepisów, w tym, lecz nie tylko praw i przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do tej Strony spoza Stanów Zjednoczonych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi lokalnymi prawami. Niniejsze Warunki będą kontrolowane i regulowane zgodnie z prawami stanu Indiana z wyłączeniem jakichkolwiek zasad norm kolizyjnych.
 
Założenia ogólne
Cummins rezerwuje sobie prawo do modyfikowania tych Warunków w dowolnej chwili. Warunki na tej Stronie są wiążące dla Użytkownika, dlatego to on powinien je przeglądać. Terminy podane w tym dokumencie mogą zostać zastąpione specyficznymi terminami w innym miejscu Strony.
 
Formularze zamówień, formularze rejestracyjne i poczta elektroniczna
Ta Strona korzysta z formularzy do generowania e-maili, które następnie są wykorzystywane do przesyłania pytań dotyczących zamówień, przesyłania informacji rejestracyjnych oraz innych czynności biznesowych. Firma Cummins wyraźnie zaznacza, że te formularze nie stanowią żadnej umowy między Cummins a osobą je przesyłającą. Cummins wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z dostarczaniem i przetwarzaniem tych formularzy. Jeżeli Twoja sprawa jest pilna, zadzwoń bezpośrednio do Cummins. Wiadomości e-mail są przesyłane do Cummins przez Internet. Firma Cummins nie jest odpowiedzialna za opóźnienia związane z problemami z dostarczaniem, przetwarzaniem lub bezpieczeństwem i prywatnością poczty elektronicznej.
 
Polityka prywatności
Cummins ceni Twoją prywatność. Nie będziemy odsprzedawać żadnych Twoich informacji. Możemy używać plików cookies, aby określić Twój sposób korzystania ze Strony. Przekazane nam w ten sposób informacje wykorzystamy, aby dostarczać lepsze produkty i usługi. Możemy ujawnić, przetwarzać, przekazywać lub ponownie wykorzystywać informacje w obrębie naszej grupy firm Cummins oraz naszych dystrybutorów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta. Co jakiś czas możemy się z Tobą skontaktować w sprawie ofert specjalnych, promocji oraz w sprawie informacji o nowych produktach i usługach.
Korzystanie z tej Strony, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na Politykę Prywatności Cummins. Jeżeli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszej polityki w dowolnym momencie i według naszego uznania. Prosimy o sprawdzanie tej strony pod kątem wprowadzanych zmian. Dalsze korzystanie ze Strony Cummins po opublikowaniu tych zmian, będzie oznaczało wyrażenie zgody na te zmiany.

Zaktualizowano w styczniu 2017 r.


Informacje dotyczące plików cookies oraz oświadczenie o zgodności

Informacje na Stronie oraz oświadczenie o zgodności Strony dotyczą stron internetowych należących do Cummins Inc. lub stron, które są przez Cummins obsługiwane oraz filii firmy, spółek joint venture, podmiotów stowarzyszonych i wszelkich autoryzowanych dystrybutorów. Ich celem jest poinformowanie użytkownika o korzystaniu przez firmę z plików cookies, narzędzi analitycznych i innych internetowych technologii na należących do niej stronach internetowych, a także o możliwości odmowy korzystania z ich.
 
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to małe fragmenty danych, wysyłane ze stron internetowych i przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. Jeżeli użytkownik będzie ponownie przeglądać tę samą stronę, pliki cookie powiadomią ją o wcześniejszej jego aktywności. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego komputera, a niektóre z nich są po pewnym czasie automatycznie usuwane – na przykład po sześciu miesiącach.
 
Czy Cummins używa plików cookies na swoich stronach?
Tak. Jak praktycznie wszystkie strony internetowe używamy na naszych stronach pewnych rodzajów plików cookies. Pozwala to nam na gromadzenie nieosobowych danych za pomocą różnych technologii. Umożliwia to nam identyfikowanie powracających na naszą stronę odwiedzających i informuje nas na przykład o tym, ilu użytkowników odwiedziło naszą stronę, strony, które zostały odwiedzone oraz czy podczas ładowania strony lub podczas nawigacji po niej nie wystąpiły żadne problemy techniczne. Dzięki gromadzeniu tych informacji dowiadujemy się, które części naszych stron są najciekawsze i najbardziej wartościowe dla naszych użytkowników i możemy obserwować ogólne zainteresowanie naszymi stronami internetowymi. Pozwala to nam także wykrywać problemy techniczne na naszej stronie, więc możemy je natychmiast naprawić. To z kolei umożliwia nam ulepszanie naszych stron i ulepszanie oferty dla naszych gości.
 
Czy aby korzystać ze stron Cummins, muszę zaakceptować pliki cookies?
Nie. Możesz wyłączyć obsługę plików cookies na stronach, w tym na naszej, wyłączając pliki cookies w swojej przeglądarce. Jednak jeśli zdecydujesz się to zrobić, niektóre części naszej strony, a także większość innych stron, nie będzie działać poprawnie. Jeżeli na przykład zdecydujesz się kupić coś za pośrednictwem naszej strony lub wpiszesz hasło do ograniczonej części strony, nie będziesz w stanie tego zrobić bez uwierzytelnienia za pomocą plików cookies.
 
Jakiego typu informacje otrzymujemy o użytkownikach za pośrednictwem plików cookies?
Są cztery główne kategorie plików cookies, które są używane na stronach internetowych:

 • ​​​​​​​Niezbędne pliki cookies. Te pliki są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak żądane usługi. Bez plików cookies te usługi nie byłyby dostępne. Wlicza się w to na przykład przeglądanie strony jako zarejestrowany użytkownik, dostęp do zabezpieczonych części strony oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony. Tak jak wszystkie publiczne strony internetowe, nasza strona korzysta wyłącznie z niezbędnych plików cookies.
 • Pliki cookies związane z wydajnością.​​​​​​. Te pliki zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, na przykład które strony najczęściej odwiedzają i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron. Te pliki cookies nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są sumowane, więc są anonimowe. Służą one wyłącznie ulepszeniu działania strony. Jak praktycznie wszystkie strony internetowe używamy na naszych stronach plików cookies związanych z wydajnością.
 • Pliki związanez funkcjonalnością. Te pliki cookies pozwalają witrynie na zapamiętywanie dokonywanych przez Ciebie wyborów (jak np. nazwa użytkownika, język i region, w którym się znajdujesz) i zapewniają ulepszone i lepiej spersonalizowane funkcje. Poprawia to Twój komfort korzystania z witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą one śledzić aktywności użytkownika w innych witrynach. Jak praktycznie wszystkie strony internetowe używamy na naszych stronach plików cookies związanych z funkcjonalnością.
 • Pliki ukierunkowane oraz związane z reklamami . Te pliki cookies zbierają informacje o Twoich nawykach przeglądania stron, aby dopasować reklamy do Ciebie i Twoich preferencji. Ograniczają również liczbę wyświetleń reklam i pomagają badać skuteczność kampanii reklamowych. Zazwyczaj są umieszczane za zgodą operatora serwisu przez sieci reklamowe. Zapamiętują, że wcześniej odwiedziłeś/odwiedziłaś stronę internetową, a zebrane informacje są dalej udostępniane np. reklamodawcom. Często te pliki ukierunkowania oraz związane z reklamami są powiązane z zapewnianymi przez inne organizacje funkcjami. Cummis nie korzysta z reklamowych plików cookies na swoich stronach i nie pozwala stronom trzecim na korzystanie z tego typu plików cookies na swoich stronach.

 
Co się stanie, jeśli zdecyduję się na niewyłączenie plików cookies na moim komputerze?
Jeśli nie wyłączysz takich technologii podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług online, wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nas tego typu plików cookies i powiązanych technologii na Twoim urządzeniu.
 
Czym są sygnalizatory web?
Niektóre rodzaje plików cookies zbierają informacje zbiorcze, które pomagają ulepszać nasze strony, dostarczają na przykład informacji o błędach ładowania oraz najczęściej odwiedzanych stronach. Niektóre z naszych stron mogą zawierać sygnalizatory web (zwane także jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe oraz „czyste” gify). Korzystamy z sygnalizatorów web, aby wyświetlać treści odwiedzającym i generować statystyki dotyczące ruchu na stronie i trendów. Sygnalizatory web nie mogą Cię zidentyfikować.
 
Czym są reklamowe pliki cookies?
Reklamowe cookies to pliki, których celem jest zakup określonych produktów przez osobę na podstawie jej wcześniejszych praktyk przeglądania stron internetowych. Przykładowo, jeśli przeglądasz w Internecie kije golfowe a strony, z których korzystasz (lub wyszukiwarka) korzystają z reklamowych plików cookies, możesz zobaczyć reklamy pop-up sprzedające sprzęt golfowy lub zawierające treści związane z golfem. Cummis nie korzysta z reklamowych plików cookies na swoich stronach i nie pozwala stronom trzecim na korzystanie z tego typu plików cookies na swoich stronach.
 
Jak odwołać zgodę na korzystanie przez Ciebie z plików cookies i podobnych technologii internetowych?
Możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies w następujący sposób:
Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby zablokować możliwość korzystania z plików cookies. Jeśli tak zrobisz, nadal będziesz mógł/mogła przeglądać naszą stronę, ale nie będziesz mógł/mogła korzystać z wielu jej funkcji i robić na niej zakupów.
 
Czy Cummins pozwala stronom trzecim na instalowanie plików cookies lub podobnych technologii internetowych na swoich stronach internetowych?
Co do zasady nie pozwalamy stronom trzecim (jak np. reklamodawcom) instalować plików cookies na naszej stronie ani inicjować reklamy behawioralnej. Jednak na części z naszych stron jak np. na naszych stronach na portalach społecznościowych, istnieje możliwość, że zostały na nie wysłane treści ze stron trzecich, takie jak filmy z portalu YouTube lub innych oraz wbudowane treści i narzędzia udostępniające ze stron innych firm. Z racji, że mamy kontroli nad rozpowszechnianiem przez strony, których Cummins nie jest właścicielem, użytkownik powinien sprawdzić witryny stron trzecich, aby otrzymać więcej informacji na temat plików cookies oraz tego, czy i w jaki sposób można z nich zrezygnować. Mówiąc ogólnie, możesz wyłączyć pliki cookies stron trzecich zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Instrukcje możesz znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.


Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów – Informacje o ochronie danych konsumentów

  Ta informacja o ochronie danych tłumaczy, jak Cummins Inc. i powiązani partnerzy („Cummins”) przestrzegają kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 roku (CCPA, California Consumer Privacy Act) w odniesieniu do mieszkańców Kalifornii („konsumenci”).

Przegląd CCPA
CCPA to kalifornijskie prawo, stworzone do przyznania mieszkańcom stanu dodatkowych praw w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ich danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie dla większości biznesów o charakterze zarobkowym, które zbierają i przetwarzają informacje o mieszkańcach Kalifornii, nawet jeśli biznesy te nie mają siedziby głównej lub innych lokalizacji w Kalifornii.

Metody kontaktu
Firma Cummins wprowadziła poniższe metody umożliwiające mieszkańcom Kalifornii egzekwowanie ich praw wynikających z CCPA. W odniesieniu prawa do rezygnacji, prawa do informacji/dostępu i prawa do żądania usunięcia danych zamieściliśmy bezpośrednie linki w odpowiednich sekcjach niniejszej informacji o ochronie danych (poniżej), aby egzekwować wymienione prawa.

 • Adres strony internetowej: www.Cummins.com
 • Bezpłatny numer: 1-800-286-6467
 • Adres e-mail: [e-mail chroniony]
 • Link do obsługi klienta: https://www.cummins.com/customer-assistance
 • Adres korespondencyjny: CCPA Rights, Cummins Legal Department, Cummins Inc., 500 Jackson Street, Columbus, IN 47201, Stany Zjednoczone

Osoby niepełnosprawne i te, które wymagają tłumaczeń językowych, prosimy o sprawdzenie odpowiednich sekcji tej informacji o ochronie danych.

Zbieranie danych osobowych
Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane przez Cummins dotyczące mieszkańców Kaliforni są ograniczone do tych części danych, które są istotne i stosowne do konkretnego celu/celów ich zbierania. Może to być:

 

 • Imię
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres korespondencyjny
 • Nazwa użytkownika i hasło (dla niektórych zastrzeżonych części naszych stron)
 • Historia zakupów
 • Historia płatności i fakturowania
 • Warunki gwarancji
 • Historia serwisowa
 • Zainteresowanie produktami/usługami
 • Numery VIN zakupionych silników/agregatów prądotwórczych
 • Dane identyfikujące Twojego dealera lub centra serwisowe
 • Dane o osiągach silników z systemem telematycznym (tylko dla użytkowników systemów telematycznych)
 • Informacje potrzebne do odpowiedzi na Twoje pytania
 • Pliki cookies strony oraz adres IP jeśli Twoja przeglądarka zezwala na pliki cookies 1
 • Zbierane przez Google Analytics informacje dotyczące przeglądania stron internetowych, zbierane po odwiedzeniu naszych stron 2
 • Informacje, jakie opublikujesz na portalach naszych mediów społecznościowych lub na innych publicznych platformach związane z produktami, usługami lub działalnością Cummins

Dla dodatkowych informacji sprawdź nasze oświadczenie o prywatności strony oraz naszą informację o plikach cookies, do której link jest podany na tej stronie.

Korzystanie z danych osobowych
Cummins ogranicza wykorzystywanie danych osobowych dotyczących mieszkańców Kalifornii do celów, dla jakich dane są gromadzone, takich jak odpowiedzi na Twoją prośbę, przetworzenie Twojego zamówienia lub udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania. Możemy również wykorzystać te dane do wszelkich związanych z nimi zobowiązań prawnych i wykonawczych. Jak wyjaśniono w dalszej części dotyczącej rezygnacji, Cummins nie „sprzedaje” i nie będzie „sprzedawać” danych osobowych mieszkańców Kalifornii (zgodnie z definicją tego terminu w CCPA) ani nie pozwoli innym organizacjom, którym powierzono dane (np. usługodawcom) tego robić.

Dla dodatkowych informacji sprawdź nasze oświadczenie o prywatności strony.

Udostępnianie danych osobowych
Twoje dane osobowe możemy udostępnić (1) naszym spółkom zależnym, spółkom joint venture, podmiotom stowarzyszonym i autoryzowanym dystrybutorom; (2) innym, zewnętrznym „dostawcom usług” pomagającym nam w świadczeniu usług związanych z biznesem; lub (3) gdy prawo wymaga od nas ujawnienia danych innym stronom trzecim, w tym organom rządowym lub organom ścigania, na przykład w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawnych lub obowiązujących regulacji.

Gdy chodzi o ujawnianie danych osobom trzecim, nasi usługodawcy pomagają w różnych biznesowych działaniach takich jak nasze strony internetowe, bezpieczeństwo IT, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, partnerzy, którzy współpracują z nami w zakresie naszych usług i produktów jak np. dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe oraz partnerzy telematyczni, a także ci, którzy wspierają nas w innych usługach. Cummins z wyprzedzeniem ocenia tych usługodawców, aby upewnić się, że są w stanie utrzymać podobny poziom ochrony danych oraz wymaga od nich zawarcia pisemnej umowy potwierdzającej, że sprzedaż oraz wykorzystywanie danych osobowych do jakichkolwiek niepowiązanych celów jest im wyraźnie zabronione.

Kiedy powierzamy Twoje dane naszym zależnym i stowarzyszonym podmiotom, firmy te również podlegają pod CCPA w odniesieniu do tych danych i są zobowiązane do utrzymania podobnego poziomu ochrony. Tak jak w przypadku usługodawców, nasi powiązani partnerzy mogą wykorzystywać te dane wyłącznie do celów autoryzowanych oraz nie mogą „sprzedawać” Twoich danych ani udostępniać ich innym stronom trzecim w niepowiązanych celach w tym w celu ich „sprzedaży”.

W niecodziennych przypadkach, w których firma Cummins jest zobowiązana do powierzenia ograniczonych danych osobowych należących do mieszkańców Kalifornii osobom trzecim takim jak agencje regulacyjne i rządowe lub organy ścigania, podejmujemy rozsądne kroki w celu upewnienia się, że ​​strony te uznają poufny i niepubliczny charakter danych oraz odpowiednio je ochroni. Dodatkowo większość tych organizacji jest zobowiązana do przestrzegania innych stanowych oraz federalnych przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, co znaczy, że one także mają obowiązek odpowiedniej ich ochrony.

Dla dodatkowych informacji sprawdź nasze oświadczenie o prywatności strony.

Upoważnieni przedstawiciele
Zgodnie z CCPA, Cummins pozwala mieszkańcom Kalifornii na egzekwowanie ich praw związanych z CCPA z pomocą upoważnionego przedstawiciela. Konsumenci z Kalifornii muszą być świadomi, że w takich sytuacjach Cummins wymaga uwierzytelnienia/weryfikacji upoważnionego przedstawiciela, a także osoby, której dotyczą dane i żądanie może zostać odrzucone, jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedniego uwierzytelnienia/weryfikacji na żadnym z poziomów. Wymagania dotyczące uwierzytelniania/weryfikacji przyjęte przez firmę Cummins różnią się w zależności od prawa i uwzględniają potencjalne ryzyko dla osoby fizycznej związane z udostępnianiem danych osobowych osobie nieupoważnionej. Przeczytaj określone prawa (poniżej) i informacje ogólne o obowiązkach dotyczących uwierzytelniania/weryfikacji związanych z nimi.

Prawo do rezygnacji (Nie sprzedawaj moich danych)
Jak wspomniano powyżej firma Cummins nie „sprzedaje” i nie będzie „sprzedawać” danych osobowych zgodnie z definicją tego terminu w CCPA. W ramach dodatkowego zabezpieczenia mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z Cummins i poprosić o dodanie ich do rejestru „Nie sprzedawaj moich danych”, aby ich dane nie były (nieumyślnie) przedmiotem „sprzedaży” w przyszłości. Mieszkańcy Kalifornii mogą zrobić to tutaj lub egzekwując prawa do rezygnacji za pośrednictwem jednej z innych opcji wymienionych w sekcji Metody kontaktu w tej informacji.

Osoby fizyczne, które egzekwują prawo do rezygnacji lub korzystają z usług upoważnionego przedstawiciela, aby zrobił to w ich imieniu, podlegają procesowi uwierzytelniania, który jest w pełni zgodny z wymogami CCPA. W przypadku, gdy Cummins nie będzie w stanie zweryfikować osoby fizycznej lub upoważnionego przedstawiciela składającego wniosek, lub ma uzasadnione i udokumentowane przekonanie, że wniosek o rezygnację jest nieuczciwy (lub bezpodstawny), Cummins odrzuci taki wniosek. W takich sytuacjach Cummins poinformuje stronę składającą wniosek, że nie spełni żądania i przedstawi wyjaśnienie, dlaczego uważa, że wniosek jest bezpodstawny (lub nieuczciwy).

Jeżeli Cummins jest w stanie zweryfikować osobę, której dotyczą dane osobowe oraz, w stosownych przypadkach, upoważnionego przedstawiciela, Cummins potwierdzi mieszkańcowi Kalifornii (lub upoważnionemu przedstawicielowi) tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku, że mieszkaniec Kalifornii zrezygnował ze sprzedaży swoich danych osobowych przechowywanych przez Cummins i został dodany do rejestru „Nie sprzedawaj moich danych”.

Prawo do informacji/dostępu
Zgodnie z CCPA mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z firmą Cummins w sprawie uzyskania informacji o kategoriach lub konkretnych rodzajach danych osobowych, które są przechowywane na ich temat, a także o sposobie wykorzystania danych, osobach trzecich, którym udostępniono dane oraz celu/celach udostępnienia informacji. Mogą zrobić to tutaj lub egzekwować swoje prawa poprzez jedną z innych opcji określonych w sekcji Metody kontaktu w niniejszej Informacji.

Cummins potwierdzi prawo do informacji/dostępu w ciągu 10 dni od otrzymania i zażąda odpowiednich informacji weryfikujących. Mieszkańcy Kalifornii, którzy egzekwują te prawa lub korzystają z pomocy upoważnionego przedstawiciela, podlegają wszechstronnej weryfikacji z użyciem różnych metod uwierzytelniania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka nieuprawnionego udostępnienia informacji. Firma może odrzucić wniosek, jeśli nie jest w stanie zweryfikować wnioskodawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela i w takim przypadku poinformuje osobę fizyczną/upoważnionego przedstawiciela w ciągu 45 dni od otrzymania ich wniosku. Cummins może także odrzucić wniosek, jeżeli nie posiada żadnych informacji na temat danej osoby, które wchodziłyby w zakres CCPA.

Zweryfikowani mieszkańcy Kalifornii i ich upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do otrzymania informacji (lub ich kopii) na temat danych osobowych zgromadzonych przez firmę Cummins w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Firma Cummins dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądania w ciągu 45 dni, ale w razie konieczności może wymagać dodatkowego czasu (łącznie do 90 dni). W takich sytuacjach wnioskodawca będzie powiadomiony o opóźnieniu i jego przyczynach w terminie 45 dni.

Mieszkańcy Kalifornii są upoważnieni do dwóch takich wniosków o informacje/dostęp do swoich danych w dowolnym 12-miesięcznym okresie (zarówno bezpośrednio, jak i z pomocą upoważnionego przedstawiciela).
 

Prawo do żądania usunięcia danych
Z wyjątkiem pewnych opisanych poniżej sytuacji, mieszkańcy Kalifornii mają prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych i mogą o to wnioskować bezpośrednio lub z pomocą upoważnionego przedstawiciela. Mogą zrobić to tutaj lub egzekwować swoje prawa poprzez jedną z innych opcji określonych w sekcji Metody kontaktu w niniejszej Informacji.

Firma Cummins nie jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych, jeżeli muszą one zostać zachowane do jednego z wymienionych celów:

 • Dokończenia transakcji, do której dane osobowe zostały zebrane.
 • Spełnienia warunków pisemnej gwarancji lub wycofania produktu z rynku, przeprowadzonego zgodnie z prawem federalnym.
 • Dostarczenia towaru lub usługi na żądanie konsumenta (rezydenta Kalifornii) oraz w sposób uzasadniony przewidywanego towaru lub usługi w kontekście bieżącej relacji biznesowej firmy z konsumentem.
 • Realizacji innych kontraktów między firmą a konsumentem.
 • Wykrycia incydentów dotyczących bezpieczeństwa.
 • Ochrony przed szkodliwą, zwodniczą, fałszywą lub nielegalną działalnością oraz ściganie osób odpowiedzialnych za taką działalność.
 • Usuwania błędów w celu identyfikacji i naprawy błędów, które zaburzają istniejącą już i zamierzoną funkcjonalność.
 • Korzystania z wolności słowa, zapewniania innym konsumentom możliwości z korzystania z prawa do wolności słowa lub korzystania z innego prawa przewidzianego przez prawo.
 • Udziału w publicznych lub recenzowanych naukowych, historycznych, lub statystycznych badaniach wykonywanych w interesie publicznym, które zgodne są ze wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, jeśli usunięcie informacji przez przedsiębiorstwa miałoby skutkować uniemożliwieniem lub poważnym utrudnieniem takich badań, a konsument wyraził na nie świadomą zgodę.
 • Umożliwienie wyłącznie wewnętrznego wykorzystywania danych, które jest zgodne z oczekiwaniami konsumenckimi wynikającymi ze stosunku konsumenta z firmą.
 • Działań zgodnych z zobowiązaniami prawnymi.
 • Innego, wewnętrznego wykorzystywania danych osobowych konsumenta, w sposób zgodny z prawem i z kontekstem, w którym konsument przekazał dane.

Osoby, które skorzystają z prawa do żądania usunięcia danych lub wyznaczą do tego upoważnionego przedstawiciela, który zrobi to w ich imieniu, zostaną poddane szczegółowej weryfikacji zgodnej z wymogami CCPA.

Cummins potwierdzi prośbę o usunięcie danych w ciągu 10 dni od jej otrzymania i podejmie starania w celu spełnienia tej prośby w przeciągu 45 dni. Jeżeli okaże się, że Cummins nie jest w stanie w ciągu 45 dni usunąć wszystkich danych rezydenta Kalifornii, firma w tym czasie poinformuje osobę fizyczną lub jej upoważnionego przedstawiciela i może potrzebować dodatkowych 45 dni na spełnienie życzenia (łącznie 90 dni).

W każdym przypadku rozpatrywania przez Cummins wniosku o usunięcie danych rezydenta Kalifornii (który został wcześniej odpowiednio zweryfikowany), Cummins usunie dane osobowe ze swoich systemów w sposób bezpieczny i nieodwracalny, tak aby przywrócenie ich nie było możliwe. Równocześnie, zgodnie z CCPA, Cummins może powstrzymać się od usunięcia kopii danych przechowywanych w zapasowych systemach, jeśli nie jest w stanie zrobić tego w momencie usuwania pozostałych danych w zakresie objętym żądaniem. W takich sytuacjach Cummins oznaczy te dane do usunięcia w przyszłości, gdy będzie można je usunąć. Ponadto po oznaczeniu danych do usunięcia, Cummins nie będzie ich wykorzystywać do żadnych niepowiązanych celów.

W zakresie, w jakim firma Cummins wcześniej powierzyła usługodawcy dane osobowe rezydenta Kalifornii, skontaktuje się ona także z tym usługodawcą w celu rozpatrzenia wniosku o usunięcie danych oraz potwierdzi rezydentowi Kalifornii (lub jego/jej upoważnionemu przedstawicielowi), że tak zrobiono.

Prawa niepełnoletnich
Cummins chroni prawa nieletnich rezydentów Kalifornii, w tym tych dotyczących nieletnich w wieku poniżej 13 lat oraz tych, które dotyczą nieletnich w wieku od 13 do 16 lat. Firma Cummins wdrożyła również działania mające na celu przestrzeganie powiązanych zobowiązań przez rodziców oraz opiekunów prawnych tych nieletnich.

Rodzice oraz prawni opiekunowie, którzy starają się egzekwować prawa CCPA swoich dzieci, także będą podlegać uwierzytelnianiu, aby zapobiec ujawnianiu osobom nieupoważnionym jakichkolwiek danych nieletnich.

Prawo do braku dyskryminacji
Zgodnie z ustawą CCPA firma Cummins nie dyskryminuje osób, także tych, które zdecydują się skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA. Zapoznaj się z oświadczeniem o prywatności strony na stronie www.CumminsDiagnostics.com, aby dowiedzieć się więcej o antydyskryminacyjnych praktykach firmy, odnoszących się do przepisów stanowych i federalnych dotyczących praw obywatelskich.

Prawa osób niepełnosprawnych
Cummins zapewnia wiele sposobów komunikacji w celu zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz umożliwienia wszystkim skutecznej komunikacji. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na www.cummins.com/cummins-care.

Pytania i obawy
Mieszkańcy Kalifornii, którzy mają pytania lub którzy uważają, że Cummins niewłaściwie zarządza ich danymi osobowymi, lub w inny sposób naruszyła ich prawa, mogą się z nami skontaktować, korzystając z wymienionych w tej informacji sposobów kontaktu.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe dane na temat związanych z CCPA praktyk stosowanych przez Cummins można znaleźć na www.Cummins.com lub skontaktować się z nami korzystając z jednej z opcji podanych w sekcji Metody kontaktu.

Aktualizacje tej informacji
Cummins będzie dokonywać przeglądu swoich uwag i praktyk związanych z CCPA co najmniej raz w roku, a także może dokonywać aktualizacji niniejszej informacji w innych odstępach czasu, np. w związku z nowymi informacjami wydanymi przez kalifornijskie organy regulacyjne lub w związku ze zmianami w swojej działalności biznesowej. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej informacji, aby być świadomym zmian. Wszelkie zmiany będą służyć do poprawy lub umocnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa, dotyczących danych osobowych mieszkańców Kalifornii, a nie pogarszania ich.


1 Pliki cookies to małe fragmenty danych, wysyłane ze stron internetowych i przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. Jeżeli użytkownik będzie ponownie przeglądać tę samą stronę, pliki cookie powiadomią ją o wcześniejszej jego aktywności. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego komputera, a niektóre z nich są po pewnym czasie automatycznie usuwane – na przykład po sześciu miesiącach. Pliki cookie identyfikują adres IP osoby odwiedzającej stronę internetową, ale nie identyfikują one samej osoby odwiedzającej. Prosimy o sprawdzenie informacji o plikach cookies na stronie Cummins oraz dodatkowych informacji zawartych w naszym oświadczeniu o prywatności strony znajdującym się na www.cummins.com.

2 Google Analytics to oferowana przez Google usługa analityki internetowej, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej ich właścicielom. Jest ona używana na ponad jednej trzeciej wszystkich stron internetowych, dzięki niej operatorzy stron mogą oceniać korzystanie ze strony, wprowadzać ulepszenia oraz oferować treści interesujące odwiedzających. Narzędzie to nie identyfikuje konkretnych odwiedzających stronę, ale zapisuje adresy IP, jeśli przeglądający zezwoli swojej przeglądarce na korzystanie z plików cookies.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!