Wodór
Technologia

Pierwszy pierwiastek w układzie okresowym, wodór, jest najstarszym i najobficiej występującym we wszechświecie pierwiastkiem.

Ale czysty wodór nie istnieje sam. Występuje w cząsteczkach takich jak H₂O, w której jest jednym z podstawowych składników wody. Wodór z wody może być pozyskany za pomocą elektrolizy , aby przechowywać energię elektryczną.

Wodór może być potem przechowywany i podawany ogniwom paliwowym, które kontrolują reakcję z tlenem w powietrzu w celu ponownego wytworzenia energii elektrycznej. Podczas zasilania energią odnawialną jedynym produktem ubocznym tego procesu jest woda, co sprawia, że jest to technologia znacznie czystsza.

Gospodarka wodorowa

Kiedy wyodrębniony wodór łączy się z tlenem w ogniwie paliwowym, powstaje strumień elektronów, w wyniku czego powstaje energia elektryczna, która może być wykorzystywana do wielu zastosowań - w tym do zasilania pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Wodór może być także przechowywany i wykorzystywany jako energia odnawialna przez sekundy, minuty, tygodnie, a nawet miesiące jako bardziej ekologiczne źródło energii.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!