Konserwacja awaryjnych agregatów prądotwórczych dla małych firm

Okresowa konserwacja jest niezbędna dla uzyskania najwyższej wydajności i długiej żywotności agregatu prądotwórczego. Szczegóły dotyczące normalnej konserwacji okresowej można znaleźć w instrukcji obsługi.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące części i obsługi, odwiedź stronę QuickServe Online. Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do tych dokumentów, należy posiadać konto QuickServe Online.

W gorących lub zapylonych warunkach pracy niektóre czynności konserwacyjne powinny być wykonywane częściej. Należy prowadzić rejestr wykonanych czynności konserwacyjnych i przepracowanych godzin. Rejestrowanie czynności konserwacyjnych pomaga zoptymalizować okres eksploatacji i stanowi podstawę do uzasadnienia roszczeń gwarancyjnych.

Obsługa techniczna, wymiana lub naprawa urządzeń i systemów kontroli emisji może być wykonywana przez dowolny zakład naprawy silników lub osobę fizyczną. Jednakże prace gwarancyjne muszą być wykonywane przez autoryzowanego dealera lub dystrybutora firmy Cummins. W każdym przypadku należy zwrócić się o poradę do dealera Cummins i/lub certyfikowanego technika.

Inspekcja ogólna

Należy zlecać przeglądy agregatu prądotwórczego zgodnie z Harmonogramem konserwacji okresowej zawartym w instrukcji obsługi. Poniżej podano ogólne wytyczne dotyczące regularnych kontroli.

OSTRZEŻENIE: Automatyczne uruchomienie agregatu prądotwórczego podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, serwisowych lub kontrolnych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przesuń przełącznik sterowania do pozycji Off i odłącz ujemny (-) przewód akumulatora od akumulatora, aby nie dopuścić do uruchomienia agregatu prądotwórczego podczas pracy przy nim.

  • Poziom oleju - Przed sprawdzeniem poziomu oleju silnikowego należy ustawić sterowanie agregatu w pozycji wyłączonej (Off).
  • Układ wydechowy - Podczas pracy agregatu należy sprawdzić i posłuchać, czy nie występują wycieki z układu wydechowego. W przypadku stwierdzenia wycieku wyłączyć agregat i zlecić jego naprawę przed ponownym uruchomieniem.
  • Układ paliwowy - Sprawdź szczelność przewodu doprowadzającego paliwo i złączy podczas pracy agregatu. Sprawdź elastyczne odcinki węży paliwowych pod kątem przecięć, pęknięć i przetarć. Upewnij się, że przewód paliwowy nie ociera się o inne części. Wymienić zużyte lub uszkodzone części przewodu paliwowego przed wystąpieniem wycieków.
  • Połączenia akumulatora - Sprawdź, czy zaciski akumulatora są czyste i szczelne. Luźne lub skorodowane połączenia mają wysoką oporność elektryczną, co utrudnia rozruch. Wyłącz agregat i odłącz skorodowane lub poluzowane przewody akumulatora (najpierw przewód ujemny [-]) oraz oczyść i ponownie podłącz je zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Pielęgnacja akumulatora w instrukcji obsługi.
  • Mechaniczne - Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Uruchom agregat i sprawdź (poszukaj, posłuchaj i poczuj), czy nie występują żadne nietypowe odgłosy lub wibracje. Sprawdź, czy otwory wlotu i wylotu powietrza agregatu nie są zablokowane lub zatkane osadami. Oczyścić agregat z nagromadzonego kurzu i brudu. Nie należy czyścić agregatu, gdy jest on uruchomiony lub jeszcze gorący. Chroń generator, oczyszczacz powietrza, panel sterowania i połączenia elektryczne przed wodą, mydłem i rozpuszczalnikami czyszczącymi.
  • Po zakończeniu prac konserwacyjnych ustaw sterowanie agregatu w pozycji Auto.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!