Konserwacja morskich agregatów prądotwórczych Onan 

Wielu właścicieli jednostek pływających pyta o to, jak dbać o posiadany generator Cummins Onan Marine. Nie warto się jednak przejmować, firma Cummins ułatwia obsługę serwisową generatorów Onan dzięki dedykowanym zestawom naprawczym Cruise Kit.

Łatwa konserwacja

Oprócz wygody użytkowania zestawu naprawczego Cummins Onan Cruise Kit wytrzymały pojemnik, w którym się on znajduje, może również służyć do przechowywania dodatkowych części zamiennych do układu elektrycznego/mechanicznego łodzi. Numery części każdego z elementów zestawu można znaleźć na etykiecie serwisowej na module generatora.

Procedury konserwacji generatora podobne są do czynności konserwacyjnych w samochodzie, które są niezbędne, aby uzyskać najwyższą wydajność i trwałość. Tak jak w przypadku samochodu, użytkownicy mają do dyspozycji instrukcję obsługi agregatu prądotwórczego z bardzo konkretnymi wskazówkami i określonymi przeglądami okresowymi. Znajdują się w niej informacje na temat konserwacji agregatu oraz miejsce na zapisywanie roboczogodzin i wykonanych prac serwisowych. Dzięki temu wymiana oleju, kontrola stanu akumulatora/połączeń, wymiana filtra powietrza lub oleju oraz wizualna inspekcja komponentów urządzenia to standardowe czynności serwisowe. Przeglądy gwarancyjne muszą być jednak wykonywane przez autoryzowanego dealera/dystrybutora firmy Cummins lub autoryzowanego technika.

Wybór harmonogramu konserwacji

Podręczny harmonogram konserwacji dostępny poniżej można również zamówić u swojego Dealera/Dystrybutora Cummins. Wszystkie harmonogramy konserwacji są specjalnie zalaminowane w celu zwiększenia ich trwałości oraz mają przelotki, które umożliwiają ich przymocowanie do agregatu. Znajdują się na nich terminy przeglądów okresowych dla danego modelu oraz lista części zamiennych. Aby zamówić części do innych modeli, należy skontaktować się z dealerem/dystrybutorem Cummins Onan.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kompleksowych napraw lub w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Dealerem/Dystrybutorem agregatów Cummins Onan.

Jakich inspekcji lub procedur dotyczących agregatów prądotwórczych należy przestrzegać przed wyjazdem wakacyjnym?

Zalecane czynności:

 • Przynajmniej na tydzień przed rejsem lub przyjęciem gości na pokład należy sprawdzić łódź, przeczytać instrukcję obsługi Cummins Onan Marine i wykonać wszystkie niezbędne czynności serwisowe (filtry, cynk, paski itp.). W przypadku konieczności przeprowadzenia okresowej konserwacji, w zależności od pory roku, w lokalnych centrach serwisowych okres oczekiwania na technika może wynosić kilka dni. Jeśli niezbędna jest wizyta autoryzowanego technika serwisu Cummins Onan, zalecamy skontaktować się z wszystkimi lokalnymi Centrami serwisowymi Cummins w celu dobrania najlepszego terminu wizyty.
 • Należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany.
 • Należy sprawdzić i dokręcić wszystkie zaciski i złącza węży, a w szczególności połączenia przewodów odprowadzania spalin.
 • Należy sprawdzić poziomy wszystkich płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby dodać lub wymienić te płyny, aby zapewnić oczekiwane temperatury robocze agregatu.
 • Należy sprawdzić wszystkie elementy przed uruchomieniem zgodnie z instrukcją obsługi oraz sprawdzić, czy wszystkie zawory kadłubowe są otwarte zależnie od potrzeb.
 • Należy uruchomić agregat prądotwórczy w celu dokonania wizualnej inspekcji pod kątem wycieków lub nietypowych odgłosów.
 • Należy wykonać kilka prób uruchomienia i zatrzymania ze wszystkich stanowisk.
 • Należy włączyć wszystkie odbiorniki energii, które mają być obsługiwane podczas pracy, pamiętając o tym, aby nie przeciążać agregatu prądotwórczego. Agregat prądotwórczy powinien pracować pod obciążeniem przez co najmniej 30 minut.
 • Należy zanotować liczbę przepracowanych motogodzin i dodać do nich liczbę motogodzin oczekiwanych w trakcie zbliżającego się rejsu. Po ich zsumowaniu należy określić części zamienne, które należałoby wymienić w ramach prac serwisowych, opierając się na harmonogramie konserwacji wskazanym w Instrukcji obsługi. Należy zakupić niezbędne części zamienne lub rejsowy zestaw naprawczy Cummins u lokalnego Dealera/Dystrybutora agregatów Onan.
 • Prosimy zanotować numery telefonów centrów serwisowych znajdujących się w miejscu docelowym podróży lub w jego pobliżu na wypadek nieoczekiwanych awarii lub w przypadku konieczności skorzystania z ich usługi.

Jakie codzienne czynności konserwacyjno-eksploatacyjne zalecane są dla agregatów prądotwórczych do zastosowań morskich Cummins Onan?

Oto kilka przydatnych wskazówek ogólnych. Dodatkowe pomocne informacje opublikowane zostały w Podręczniku operatora, który można przeglądać przez Internet lub zamówić u lokalnego Dealera/Dystrybutora firmy Cummins, jeżeli nie został on dostarczony wraz agregatem.

 • Należy sprawdzić i oczyścić filtry wody morskiej z zanieczyszczeń, nie wolno zwlekać, aż staną się niedrożne. Zaniedbanie kontroli może prowadzić do uszkodzenia wirnika pompy wody morskiej.
 • Należy sprawdzić obszar wokół zespołu agregatu, aby upewnić się, że nic się nie przesunęło lub nie zostało poluzowane ( ścierki, sprzęt do czyszczenia, narzędzia, części zamienne itp.) w trakcie eksploatacji, co mogłoby zablokować wlot lub wylot powietrza lub uszkodzić przewody lub węże.
 • Należy sprawdzić zespół agregatu prądotwórczego pod kątem poziomu płynów eksploatacyjnych, nieszczelności i prac serwisowych przewidzianych w harmonogramie konserwacji, uwzględniając motogodziny urządzenia i w razie potrzeby przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności konserwacyjne.

Jak przygotować zespół agregatu prądotwórczego Cummins Onan do długotrwałego przechowywania?

Zalecane czynności:

 • Prosimy zapoznać się z treścią Podręcznika operatora Cummins Onan.
 • Uruchomić agregat prądotwórczy z poziomu wszystkich stanowisk i pozostawić go włączony.
 • Pozwolić, aby agregat prądotwórczy pracował po podłączeniu wszystkich odbiorników na określonym poziomie obciążenia aż do poziomu mocy znamionowej.
 • W miarę możliwości przeprowadzić symulację usterek, aby sprawdzić działanie układu kontrolnego.
 • Odłączyć i przechowywać akumulator zgodnie z wytycznymi producenta - prosimy odnieść się do publikacji BCI (Battery Council International, Chicago IL, USA).
 • Spuścić olej i wymienić na nowy - odnotować klasę lepkości.
 • Sprawdzić, czy płyn chłodzący jest odpowiedni do temperatury przechowywania i w razie potrzeby wymienić. Jeżeli płyn chłodzący ma dwa lata lub więcej, należy go spuścić i zastąpić mieszaniną dobraną odpowiednio do temperatury przechowywania agregatu. Maksymalny stosunek glikolu etylenowego do wody destylowanej wynosi 50/50, zalecany jest 40/60.
 • Zdjąć wirnik pompy do wody surowej i złożyć do przechowywania w suchym, chłodnym miejscu lub wyrzucić w razie potrzeby.
 • Spuścić i oczyścić tę część wymiennika ciepła, która ma kontakt z wodą morską. Usunąć wszelkie porosty morskie lub zanieczyszczenia w przypadku zauważenia nadmiernego osadzania się kamienia. W tym celu konieczne może się okazać profesjonalne czyszczenie przez lokalne centrum serwisowe Cummins Onan.
 • Usunąć wodę z tłumika
 • Wytrzeć, oczyścić i lekko naoliwić wszelkie elementy, które mogłyby zardzewieć.
 • Naprawić drobne odpryski farby lub zadrapania.
 • Udokumentować wszystkie wykonane prace, w tym próby obciążeniowe i kontrolne. Przed oddaniem agregatu do eksploatacji należy przeprowadzić wszelkie niezbędne naprawy lub odnotować awarie, które muszą zostać usunięte.

Przy ponownym oddaniu agregatu do eksploatacji:

 • Przeanalizować dokument dotyczący przechowywania i w razie potrzeby dokonać napraw w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek awarii lub nieprawidłowości.
 • Należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany.
 • Należy sprawdzić i dokręcić wszystkie zaciski i złącza węży, a w szczególności połączenia przewodów odprowadzania spalin.
 • Należy sprawdzić poziomy wszystkich płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby dodać lub wymienić te płyny, aby zapewnić oczekiwane temperatury robocze agregatu.
 • Sprawdzić obecność i szczelność korka spustowego tłumika lub zamontować korek, jeśli został zdjęty na okres przechowywania.
 • Sprawdzić obecność i szczelność korka spustowego wymiennika ciepła lub zamontować go, jeśli został wyjęty na okres przechowywania.
 • Zainstalować zdemontowany wirnik wody morskiej lub nowy wirnik w przypadku jego wyschnięcia, uszkodzenia lub wyrzucenia podczas przechowywania.
 • Wymienić filtry paliwa pierwotnego i wtórnego.
 • Wyczyścić lub wymienić wszystkie zardzewiałe i skorodowane zaciski i połączenia kablowe.
 • Wyczyścić i sprawdzić szczotki silnika i pierścienie ślizgowe, jeśli agregat jest w nie wyposażony.
 • Podłączyć w pełni naładowany akumulator.
 • Należy sprawdzić wszystkie elementy przed ponownym uruchomieniem zgodnie z instrukcją obsługi agregatu Cummins Onan oraz sprawdzić, czy wszystkie zawory kadłubowe są otwarte, w zależności od potrzeb.
 • Należy uruchomić agregat prądotwórczy w celu dokonania wizualnej inspekcji pod kątem wycieków lub nietypowych odgłosów.
 • Należy wykonać kilka prób uruchomienia i zatrzymania ze wszystkich stanowisk.
 • Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować częstotliwość.Wykorzystaj w pełni możliwości swojej łodzi!

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości z branży morskiej, informacje o nowych produktach, technologiach i nie tylko.

Zapisz się

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!