Zespół agregatu prądotwórczego qsk38

C1250D6E / C1500D6E Centum Series

Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat EPA Tier 2
Typ paliwa Diesel
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 1250–1500 1563–1875
Podstawowe 1136–1364 1420–1705
Nominacja czasopismu „Consulting Specifying Engineer” do tytułu 2023 Produkt Roku
Subskrybenci „Qualified Consulting-Specifying Engineer” mogą głosować na Produkt Roku .

Agregaty prądotwórcze z serii Centum™ reprezentują znaczącą zmianę w podejściu firmy Cummins do projektowania systemów zasilania, oferując wyższy poziom elastyczności, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Model Centum C1250D6E / C1500D6E w wydajny sposób zapewnia moc, której potrzebujesz w mniejszej obudowie, co obniża koszty instalacji i paliwa.

 

Zastosowania

Zasilanie awaryjne Ochrona zdrowia Centra danych Uzdatnianie wody Rolnictwo

W skrócie:

 


Branże

Obiekty o krytycznym znaczeniu Komercyjne i infrastruktura Przemysłowe
Ochrona zdrowia Nieruchomości komercyjne, sklepy detaliczne i hotelarstwo Przemysł przetwórczy
Centra danych Infrastruktura drogowa Rolnictwo
Oczyszczalnie ścieków (WWTPs) Infrastruktura publiczna i rządowa Inne


Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, zawsze możesz liczyć na specjalistów Cummins

Firma Cummins oferuje klientom najwyższą jakość obsługi w zakresie serwisowania i konserwacji serii Centum C1250D6E.C1500D6E. Inżynierowie Cummins udzielą wsparcia na każdym etapie - od początku do końca. Otrzymujesz najlepsze w swojej klasie możliwości na rynku wtórnym dzięki dedykowanemu kontaktowi lokalnemu, wspieranemu przez globalny system techników serwisowych, inżynierów, 8,000 punktów dealerskich oraz 500 ośrodków dystrybucji części w ponad 190 krajach rozmieszczonych na 6 kontynentach.
 

Kompletny pakiet zasilania

Nie bez powodu systemy zasilania Cummins są wykorzystywane dla kluczowych zastosowań w wielu największych i najbardziej znanych firmach i instytucjach na świecie. Tylko Cummins produkuje i składa wszystkie kluczowe komponenty naszych systemów zasilania. Dlatego możemy sprawować pełną kontrolę nad projektowaniem i wydajnością w najwyższym stopniu - tworząc o wiele bardziej niezawodny i zintegrowany system niż inni dostawcy w branży. Takie podejście zmniejsza złożoność systemu i skraca czas montażu, zapewniając maksymalną niezawodność.

Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania Cummins wykraczają poza generowanie zasilania. Nasze zintegrowane systemy zasilania oferują płynne przełączenie źródeł zasilania oraz zdalne monitorowanie z dowolnego miejsca.

 • Gęstość i elastyczność mocy System zasilania można skonfigurować odpowiednio dla twojego zastosowania, gwarantując ci, że dostaniesz dokładną moc, której potrzebujesz.
 • Doskonała wydajność w warunkach przejściowych - Radź sobie z dużymi wahaniami obciążenia, dążąc do ograniczenia zakłóceń zasilania oraz bardziej stabilnego zasilania, by twoja działalność była spójna i przewidywalna.
 • Silnik Cummins „heavy-duty” – Wytrzymały, czterocyklowy, przemysłowy silnik wysokoprężny zapewnia niezawodną moc, niskie emisje i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
 • Alternator — Kilka rozmiarów alternatorów daje możliwość wyboru rozruchu silnika z uzwojeniami o niskiej reaktancji, niskie zniekształcenia falowe przy obciążeniach nieliniowych oraz zdolność usuwania usterek w przypadku zwarć.
 • Zgodność z normami EPA Tier 2/Tier 4 i opcje certyfikacji - Może spełniać normy dla Tier 2 do Tier 4. Cummins jest jedynym producentem zespołów agregatów prądotwórczych, który może dostarczać kompletne rozwiązanie zgodne z Normą Tier 4 bezpośrednio z fabryki.
 • Możliwość stosowania alternatywnych, zrównoważonych paliw W ramach zobowiązania Cummins do zmniejszenia dekarbonizacji oraz redukcji emisji spalin, Seria Centum C1250D6E/C1500D6E została dopuszczona do użytku z paliwami parafinowymi (EN15940), w tym z hydrorafinowanym olejem roślinnym (HVO0, który ma potencjał redukowania emisji gazu cieplarnianego (GHG) o 40-90% w całym cyklu życia zespołu agregatu prądotwórczego bez utraty wydajności.
 • System sterowania - Sterowanie cyfrowe PowerCommand® jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację zespołu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne, zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie komunikatów alarmowych i statusu, przekaźnik przepływowy AmpSentry™, pomiar mocy wyjściowej oraz automatyczne wyłączanie.
 • Układ chłodzenia - Zamiast chłodnicy końcowej, w modelu C1250D6E /C1500D6E zastosowano chłodzony powietrzem kolektor dolotowy, który wymaga krótszego czasu naprawy (SRT). Standardowy i ulepszony, zintegrowany system chłodzenia zamontowany na zespole, zaprojektowany i przetestowany pod kątem znamionowej temperatury otoczenia, upraszcza wymagania projektowe obiektu w zakresie odrzucanego ciepła.
 • Gwarancja i serwis –Wsparcie przez kompleksową, 3letnią gwarancję i ogólnoświatową sieć dystrybutorów.
 • Łatwy dostęp do części - Wszystkie centra dystrybucji części Cummins (DCs) są połączone w pełni zintegrowanym systemem, co umożliwia wyszukiwanie części nie tylko lokalnie, ale w dowolnym miejscu na świecie.
 • NFPA – Zespół agregatu prądotwórczego przyjmuje pełne obciążenie znamionowe w jednym kroku zgodnie z systemami NFPA 110 Poziom 1.
 • Zgodność z normami dotyczącymi czasu sprawności – Spełnia wymagania stawiane centrom danych przez normy Tier III i IV dzięki przystosowaniu do pracy przez nieograniczoną liczbę godzin przy obciążeniu na poziomie „N” zapotrzebowania dla zespołu agregatu prądotwóczego.
 • Ciągłe zasilanie centrum danych (DCC) – Ma zastosowanie do ciągłego dostarczania stałego lub zmiennego obciążenia elektrycznego przez nieograniczoną liczbę godzin do centrum danych.
 • Agregat prądotwórczy z magnesem (PMG) - Układ wzbudzania oferuje zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania zwarć.
 • Opcjonalne zaawansowane funkcje - Obejmują i-Relay, rezystory czujnika temperatury (RTDs), czujnik temperatury cieczy oraz wskaźniki ograniczenia elektrycznego, które aktywnie informują o stanie kluczowych komponentów głównego panelu kontrolnego.
Model agregatu prądotwórczego Hz Ciągłe dla centrum danych (DCC) kVA/kW Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Typ paliwa Dokumentacja techniczna Tytuł
Model C1250D6E 60 1420 / 1136 1420 / 1136 1563 / 1250 Olej napędowy Karta specyfikacji C1250D6E / C1500D6E Centum Series
Model C1500D6E 60 1705 / 1364 1705 / 1364 1875 / 1500 Olej napędowy Karta specyfikacji C1250D6E / C1500D6E Centum Series


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!