SCR Tier 4 Final (>751 KM) 

Aby spełnić normy emisji spalin EPA Tier 4 Final z dnia ​​​​​​ 1 stycznia 2015 r., silniki Cummins o mocy >751 KM wykorzystują system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) składający się z opatentowanego przez Cummins zintegrowanego dozownika i komory dekompozycji.

ilustracja tier 4 final scr Zaprojektowany przez Cummins Emission Solutions, SCR (rysunek poniżej) jest całkowicie pasywnym systemem przepływowym, ze sterowaniem w pełni zintegrowanym z zarządzaniem silnikiem.

Oto, na czym to polega:

  1. Gorące spaliny przedostają się do układu SCR, gdzie wtryskiwany jest płyn DEF (Diesel Exhaust Fluid), który następnie rozpyla się w spalinach.
  2. Z DEF uwalnia się amoniak i para wodna, powodując redukcję NOx i DEF.
  3. W wyniku reakcji chemicznej powstaje azot, dwutlenek węgla i para wodna, które wydostają się poprzez układ wydechowy.

Zintegrowana konstrukcja SCR znacznie zmniejsza rozmiar katalizatora, umożliwiając SCR dopasowanie się do układu wydechowego w miejsce większości tłumików. Połączenie tego układu z ulepszeniami wprowadzonymi do wysokociśnieniowego układu paliwowego Common Rail (HPCR), umożliwia operatorom odniesienie znacznych korzyści w zakresie zużycia paliwa.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!