Jak działa układ oczyszczania spalin

Co to układ oczyszczania spalin?

Układ oczyszczania spalin jest metodą lub urządzeniem służącym do redukcji szkodliwych emisji spalin z montowanych silników spalinowych. Innymi słowy, jest to urządzenie, które oczyszcza gazy spalinowe, aby zapewnić zgodność silników z przepisami w zakresie emisji spalin.

Jak działa układ oczyszczania spalin

1 - Silnik

2 - Sterownik silnika

3 - Chłodnica międzystopniowa

4 - Chłodnica układu EGR

5 - Turbosprężarka

6 - Czujnik tlenku azotu na wylocie silnika

7 - Zawór układu EGR

8 - Czujniki temperatury (4)

9 - Podstawa czujnika filtra cząstek stałych

10 - Moduł dozowania UL2

11 - Podstawa czujnika miksera kompaktowego

12 - Moduł podawania UL2

13 - Czujnik tlenku azotu

14 - Czujnik cząstek

15 - Zbiornik na płyn DEF

16 - Katalizator SCR

17 - Filtr cząstek stałych

18 - Katalizator oksydacyjny

 


Jak działa układ oczyszczania spalin?

Szkodliwe gazy spalinowe w strumieniu spalin przemieszczają się do układu oczyszczania spalin od strony spalin turbiny (oznaczone na czerwono).

Filtr cząstek stałych Cummins zawiera filtr cząstek stałych (DPF), który zbiera i utlenia węgiel w celu usunięcia ponad 90% cząstek stałych (PM). Katalizator utlenienia (DOC) pomaga w tym procesie i jest również częścią filtra cząstek stałych Cummins. Spaliny wędrują z turbiny przez katalizator DOC i trafiają do filtra DPF.

Po zebraniu cząstek stałych z gazów w DOC i filtrze DPF, w spalinach pozostają jeszcze tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2). W celu zmniejszenia poziomu NOx, do gorącego strumienia spalin w reaktorze rozkładającym wtryskiwana jest lekka mgiełka mocznika (płyn do układu wydechowego [DEF] lub AdBlue).

Z reaktora rozkładającego spaliny przechodzą do układu SCR, który przekształca toksyczną mieszaninę NOx i mocznika w nieszkodliwy gaz azotowy (N2) i parę wodną (H2O), co w efekcie skutecznie eliminuje szkodliwe emisje, sprawiając, że ich poziom osiąga wartość bliską zeru.
 

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!