Wolny handel

Firma Cummins wspiera politykę wolnego handlu, ponieważ przynosi ona korzyści naszej firmie, pracownikom i akcjonariuszom, a także małym i dużym przedsiębiorstwom oraz amerykańskim pracownikom i rolnikom.

Kwestia handlu jest jasna. 95% konsumentów na świecie nie żyje w USA, natomiast jedno na pięć amerykańskich miejsc pracy jest w zakresie handlu międzynarodowego. Wzrost zatrudnienia w USA w latach 2004-2013 był trzykrotnie wyższy w przypadku zawodów związanych z handlem w porównaniu ze średnim wzrostem zatrudnienia. Płace w zawodach związanych z handlem są o 13 do 18% wyższe niż średnia płaca w USA.

Od ponad dekady handel międzynarodowy napędza biznes i kształtuje zatrudnienie firmy Cummins. Firma eksportuje rocznie produkty o wartości około 3 miliarda USD, obsługując klientów w 3 krajach na całym świecie.

Ale firma Cummins nie jest w tym biznesie sama. Podobnie jak większość dużych producentów w kraju, firma Cummins polega na wielu mniejszych, amerykańskich dostawcach. Posiadamy 2 500 bezpośrednich dostawców z USA, na których wydajemy około 2,{[3]} miliarda USD rocznie, przy czym jednocześnie wspieramy amerykańskie miejsca pracy i napędzamy lokalne gospodarki w całym kraju.

Kiedy firma Cummins dobrze prosperuje, dobrze prosperują także nasi dostawcy i dostawcy naszych dostawców. Efekt fali handlu oznacza miliardy dolarów przychodów w Stanach Zjednoczonych i ma wpływa na tysięce firm w tysiącach społeczności w całym kraju.

Dodatkowe źródła informacji na temat handlu

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!