Program Cummins Water Works

Wzmacnianie społeczności poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną.

Cummins Water Works to nasze wielomilionowe zobowiązanie do wzmacniania społeczności poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną i rozwiązywanie globalnego kryzysu wodnego.

Program skupia się na byciu częścią zbiorowego działania wymaganego do rozwiązania rosnącego globalnego kryzysu wodnego dotykającego społeczności z bezpośrednim negatywnym wpływem na zdrowie, edukację, równość płci i wzrost całych gospodarek. Obecnie około 785 milionów ludzi nie ma dostępu do podstawowej wody pitnej, a do 2050 co najmniej jedna na cztery osoby będzie prawdopodobnie mieszkać w kraju dotkniętym chronicznym lub powtarzającym się niedoborem wody. Tak duży problem wymaga skoordynowanych działań w celu wprowadzenia zrównoważonych, innowacyjnych i lokalnych rozwiązań. Cumming Water Works ma na celu dostarczenie świeżej wody do 20 milionów ludzi, którzy w przeciwnym razie nie będą mieli do niej dostępu.

Woda jest podstawowym medium, za pośrednictwem którego odczuwamy skutki zmian klimatu – od suszy po powodzie. PLANET 2050 to strategia zrównoważonego rozwoju firmy Cummins oparta na metrykach, koncentrująca się na naszych działaniach, klientach i łańcuchu dostaw. Cummins Water Works rozszerza nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska, koncentrując się na zapewnieniu dostępności i zrównoważonej gospodarki wodnej w naszych społecznościach.

W Cummins Water Works współpracujemy z czołowymi ekspertami w dziedzinie wody i wykorzystujemy nasze wyjątkowe doświadczenia, umiejętności i możliwości, aby wywierać wpływ na dużą skalę. Firma Cummins dołączyła do Water Resilience Coalition, usankcjonowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych grupy roboczej składającej się z organizacji non-profit zajmujących się wodą oraz ponad tuzina największych firm globalnych, które skupiają się na analizowaniu, ustalaniu priorytetów, wdrażaniu i zarządzaniu projektami wodnymi o dużym wpływie w głównych regionach świata dotkniętych problemami wodnymi.

Inicjatywa skupi się najpierw na pięciu krajach najbardziej dotkniętych problemami wodnymi: Meksyku, Brazylii, Indiach, RPA i USA. Pracownicy Cummins wprowadzili już innowacje w zakresie skutecznych lokalnych rozwiązań wodnych. Ambitny projekt Monsoon Resilient Maharashtra w Indiach ma pomóc lokalnym społecznościom wiejskim w opracowaniu naukowych i praktycznych metod, dzięki którym będą mniej podatne na związane z klimatem zmiany w dostępności wody. Dzięki takim projektom jak ten, projekty wodne Cummins przyniosły społecznościom ponad cztery miliardy galonów wody rocznie.

Cummins Water Works jednoczy się z Cummins Powers Women, Cummins TEC: Technical Education for Communities oraz Cummins CARE, naszym amerykańskim zobowiązaniem na rzecz równości rasowej, w pracy nad rozwiązywaniem istotnych problemów społeczności za pomocą globalnych rozwiązań strategicznych z wykorzystaniem umiejętności i pomysłowości pracowników Cummins. Firma Cummins jest zaangażowana w rozwiązywanie najpilniejszych sytuacji kryzysowych, których doświadczają nasze globalne społeczności, oraz w realizację naszej misji, którą jest poprawa jakości życia ludzi poprzez tworzenie bardziej prosperującego świata.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!