Wsparcie społeczności

Fundacja Cummins

Fundacja Cummins została utworzona w 1954 roku, 35 lat po założeniu firmy Cummins. Była to jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych i jest organizacją charytatywną firmy. Zapewnia ona dofinansowanie dla partnerów non-profit na całym świecie, aby wspierać społeczności, w których żyją i pracują nasi pracownicy. Fundacja Cummins jest zarejestrowaną organizacją charytatywną 501(c)(3), która działa niezależnie od Cummins Inc.

Fundacja Cummins wspiera działania pracowników w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej głównie poprzez dotacje na rozwój społeczności (CDG), które zapewniają wsparcie finansowe dla projektów i partnerów, po nawiązaniu współpracy z partnerem społecznym. Po nawiązaniu kontaktu z partnerem społecznym pracownicy mogą opracowywać pomysły na dotacje we współpracy z liderem ds. odpowiedzialności korporacyjnej, a następnie składać wnioski o dotacje do Fundacji Cummins.

Wnioski CDG pozwalają pracownikom dowiedzieć się więcej o swoich społecznościach, wykorzystać swoje umiejętności biznesowe do budowania potencjału organizacji i stworzyć głębsze zrozumienie krytycznych potrzeb społeczności. Dotacje CDG zapewniają również, że zasoby Fundacji Cummins są wykorzystywane do osiągnięcia najlepszych rezultatów na całym świecie.

Fundacja Cummins rozważy wnioski składane na rzecz kwalifikujących się partnerów społeczności charytatywnej. W Stanach Zjednoczonych Fundacja przekazuje dotacje wyłącznie organizacjom zwolnionym od podatku, zgodnie z definicją zawartą w art. 501(c)3 Internal Revenue Code. Poza Stanami Zjednoczonymi, partnerzy charytatywni muszą przejść proces weryfikacji prowadzony przez partnera Fundacji w dziedzinie dotacji międzynarodowych, firmę GlobalGiving.

Fundacja nie przyjmuje spontanicznych, zewnętrznych wniosków o finansowanie. Fundacja będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski organizacji charytatywnych, które w swojej polityce i praktykach nie stosują dyskryminacji w odniesieniu do zdolności fizycznych lub psychicznych, płci, tożsamości i/lub ekspresji płciowej, rasy, wieku, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego i/lub wyznania. Fundacja Cummins nie finansuje organizacji związanych z medycyną lub chorobami, kampanii kapitałowych, osób fizycznych lub rozpoczynających działalność gospodarczą, darowizn produktów, działalności religijnej, w całości lub w części, w celu wspierania doktryny religijnej (organizacje oparte na wierze muszą świadczyć usługi wszystkim klientom bez względu na wyznanie), ani projektów lub usług, które można by uznać za przynoszące korzyści firmie.

Fundacja Cummins
500 Jackson Street
M.C. 60633
Columbus, IN 47201
Fax: (812) 377-7897
Email: [email protected]

Zespół Globalny

Zespół ds. odpowiedzialności korporacyjnej firmy Cummins świadczy usługi na rzecz globalnych liderów i pracowników firmy, którzy angażują się w życie swoich społeczności. Oprócz zespołu korporacyjnego, liderzy ds. odpowiedzialności korporacyjnej na całym świecie zapewniają podobne wsparcie regionalnym organizacjom biznesowym (ABO) i lokalnym oddziałom firmy. Ich wkład w odpowiedzialność korporacyjną pomaga w zwiększeniu zaangażowania, ukierunkowania i wpływu na globalne społeczności Cummins.

Skontaktuj się z zespołem ds. odpowiedzialności korporacyjnej

Sprawozdania Fundacji:

2020 Rozliczenie podatkowe fundacji

2019 Rozliczenie podatkowe fundacji

2018 Rozliczenie podatkowe fundacji

2017 Rozliczenie podatkowe fundacji

2016 Rozliczenie podatkowe fundacji

2015 Rozliczenie podatkowe fundacji

2014 Rozliczenie podatkowe fundacji

2013 Rozliczenie podatkowe fundacji

2012 Rozliczenie podatkowe fundacji

2011 Rozliczenie podatkowe fundacji

2010 Rozliczenie podatkowe fundacji

2009 Rozliczenie podatkowe fundacji

2008 Rozliczenie podatkowe fundacji

IRS Determination Letter:

IRS Determination Letter

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!