Wpływ społeczny

Globalne inicjatywy strategiczne

Firma Cummins zainicjowała dwie globalne inicjatywy strategiczne, które są zgodne z celami biznesowymi, pomagają usunąć potencjalne bariery dla rozwoju firmy i obiecują ogromne zmiany w naszych społecznościach.

Cummins TEC: Technical Education for Communities to pierwszy strategiczny program dla społeczności zbudowany przez firmę Cummins od podstaw. Utworzony w 2012 roku, jego misją jest szkolenie młodzieży o niskich dochodach w umiejętnościach technicznych, które zwiększają szanse na rynku pracy i zapewnienie im dobrych miejsc pracy w ich społecznościach. Cummins TEC dostarcza znormalizowany program edukacyjny i zestaw narzędzi, aby pomóc partnerom edukacyjnym w opracowaniu programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku, szkoleniu nauczycieli, doradztwie zawodowym i praktycznym doświadczeniu potrzebnym uczniom.

Cummins Powers Women to najambitniejsza jak dotąd inicjatywa społeczna firmy, stanowiąca wielomilionową inwestycję mającą na celu wprowadzenie na szeroką skalę zmian w życiu kobiet i dziewcząt na całym świecie. Program poszukuje rozwiązań na skalę globalną, gdzie tylko jest to możliwe, poprzez współpracę z siecią globalnych organizacji non-profit, które posiadają istniejące, oparte na wynikach programy skupione na równości płci. Inwestycja firmy Cummins wspiera szereg skutecznych programów, w tym inicjatywy promujące oddolne nauczanie i doradztwo, stabilność finansową dzięki przedsiębiorczości, szkolenia dla liderów i strategiczne wytyczne dla liderów non-profit.

Dotacje na rzecz rozwoju społeczności

Dotacje na rzecz rozwoju społeczności (Community Development Grants, CDGs) Fundacji Cummins opierają się na zaangażowaniu pracowników i pomagają zwiększyć wpływ ich pracy na społeczności. Wnioski o CDG są składane przez pracowników Cummins w porozumieniu z lokalnymi partnerami. Wnioski CDG pozwalają pracownikom dowiedzieć się więcej o swoich społecznościach, wykorzystać swoje umiejętności biznesowe do budowania potencjału organizacji i stworzyć głębsze zrozumienie krytycznych potrzeb społeczności.

Fundacja Cummins będzie brała pod uwagę tylko te organizacje, które w swojej polityce i praktykach nie stosują dyskryminacji w odniesieniu do zdolności fizycznych lub umysłowych, płci, rasy, wieku, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego i/lub wyznania.

ABO a strategie regionalne

Liderzy Cummins z każdej Area Business Organization (ABO), we współpracy z lokalnymi zespołami ds. zaangażowania społecznego (Community Involvement Teams) oraz zespołami ds. odpowiedzialności korporacyjnej (Corporate Responsibility Teams), opracowali strategie w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej (Corporate Responsibility Strategies) wraz z jasnymi wskaźnikami, które odwołują się do umiejętności naszych pracowników i są zgodne z potrzebami regionalnymi. Strategie te opierają się na wynikach oceny potrzeb społeczności, informacjach od partnerów non-profit oraz mocnych stronach jednostek biznesowych, funkcji i pracowników firmy Cummins, aby pomóc w ustaleniu priorytetów dla działań związanych z zaangażowaniem pracowników.

Zespoły ds. zaangażowania społeczności lokalnej na całym świecie podejmują w swoich społecznościach projekty zgodne ze strategiami regionalnymi i mieszczące się w trzech globalnych obszarach priorytetowych firmy Cummins. Takie ukierunkowanie pomaga zapewnić większy wpływ na społeczności poprzez podążanie w kierunku wyznaczonym przez strategie.

W celu dalszego wspierania wpływu na społeczność i dostosowania się do niej, ABO utworzyło Rady odpowiedzialności korporacyjnej składające się z liderów regionalnych. Rady te analizują i zatwierdzają dotacje związane z zaangażowaniem pracowników i ich strategiami regionalnymi.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!