Zaangażowanie społeczności

Koncentrujemy nasze zaangażowanie społeczności na trzech globalnych obszarach priorytetowych:

  • Edukacja: Działanie na rzecz sprawiedliwych systemów edukacyjnych i wysokiej jakości środowisk edukacyjnych.
  • Środowisko: Tworzenie pozytywnego wpływu netto i niemal zerowego lokalnego śladu środowiskowego.
  • Równość szans: Zwiększanie szans i równości.

Każdy pracownik, każda społeczność

Zaangażowanie jest podstawą naszej odpowiedzialności wobec społeczności – pracownicy na całym świecie wykorzystują swoje umiejętności, aby uczynić ich społeczności lepszymi miejscami do życia i pracy. Program „Każdy pracownik, każda spłeczność (EEEC)” firmy Cummins umożliwia każdemu pracownikowi wykorzystanie co najmniej czterech godzin pracy na rzecz pracy dla lokalnych społeczności. Za pośrednictwem EEEC Cummins inwestuje tysiące godzin pracy w projekty poprawy społeczności na całym świecie.

Zespoły ds. Zaangażowania w społeczność 

Pracownicy współpracują za pośrednictwem globalnej sieci ponad 200 Zespołów ds. Zaangażowania w Społeczność (CIT). Zespoły te pełnią rolę łączników ze swoimi społecznościami i są głównymi lokalnymi koordynatorami w zakresie inicjatyw zaangażowania społecznego. CIT współpracuje z liderami, pracownikami i partnerami w społecznościach – organizacjami non-profit, organami rządowymi, szkołami i przedsiębiorstwami. Korzystając z narzędzi, takich jak ocena potrzeb społeczności, CIT określa, w jaki sposób wykorzystać umiejętności i talenty pracowników do rozwiązywania największych problemów konkretnych społeczności.

Zaangażowanie kierownictwa

Doszliśmy do wniosku, że bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa w projekty społeczne często powoduje ich uruchomienie, a brak zaangażowania kierownictwa często powoduje ich załamanie się. Aby wyznaczyć właściwy kierunek, dyrektor generalny Tom Linebarger poprosił wszystkich liderów o formalne zaangażowanie się w odpowiedzialność korporacyjną poprzez wezwanie do działania oznaczające, że „Liderzy nie delegują zadań związanych z odpowiedzialnościa korporacyjną”.

Nasi liderzy starają się zrozumieć problemy, z jakimi borykają się nasze społeczności, odwiedzając, oglądając i słuchając o wyzwaniach, które istnieją tuż za rogiem naszych zakładów, biur i domów. Liderzy:

  • Prowadzą i planują strategie projektów społecznościowych
  • Bezpośrednio angażują się w projekty
  • Sponsorują swój lokalny zespół ds. Zaangażowania w społeczność
  • Na spotkaniach pracowników i konferencjach regularnie nagradzają pracowników i zespoły za pracę na rzecz społeczności
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!