Naruszenia etyki, dochodzenia i zgłoszenia

Każdy skuteczny program w zakresie zarządzania i etyki musi mieć mechanizm zapewniający egzekwowanie kodeksów etycznych.

Przypomina się pracownikom wszystkich szczebli firmy Cummins, że mają obowiązek zgłaszania domniemanych naruszeń Kodeksu postępowania w biznesie firmy Cummins. Mogą to zrobić na wiele sposobów, w tym poinformować przełożonego, zgłosić naruszenie online na stronie ethics.cummins.com lub dzwoniąc na Infolinię ds. Etyki firmy Cummins. Wszystkie zgłoszenia są badane, a naruszenia na każdym szczeblu firmy są rozpatrywane szybko i właściwie. Firma zapewnia również, że zgłoszenie domniemanych naruszeń kodeksu dokonanych w dobrej wierze nigdy nie wpłynie negatywnie na karierę pracownika. Tam, gdzie jest to dozwolone przez lokalne prawo, pracownicy mogą zgłaszać potencjalne naruszenia anonimowo.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!