Strategia podatkowa

Każdego roku pobieramy i płacimy znaczne kwoty podatków i uznajemy wkład, jaki wnoszą one do społeczeństw i gospodarek, w których działamy. Podatki te obejmują podatki dochodowe od osób prawnych, podatki od zatrudnienia (w tym, w niektórych miejscach, pobieranie podatków od zatrudnienia pracowników), podatki od sprzedaży, podatki od nieruchomości i podatki od kapitału.

10 Zasad etycznych zawartych w naszym Kodeksie postępowania w biznesie określają sposób, w jaki staramy się działać jako firma. Nasza strategia podatkowa jest w pełni zgodna z naszym Kodeksem postępowania w biznesie.

We wszystkich przypadkach staramy się obliczyć właściwą kwotę podatku, przestrzegając wszystkich zasad i przepisów odnoszących się do tego podatku, i we właściwym czasie przekazać ją do właściwego organu podatkowego.

Kopia naszej strategii podatkowej jest dostępna po kliknięciu poniższego łącza.

Strategia podatkowa

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!