Etyka i przestrzeganie zasad dla Dostawców i Dystrybutorów

Firma Cummins promuje etyczne zachowanie wśród swoich dostawców i dystrybutorów.

 

Kodeks postępowania dostawców

Firma Cummins wymaga od dostawców spełnienia wyższych standardów niż tylko zgodność z lokalnymi przepisami prawa. Nasz Kodeks postępowania dostawcy ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, które dostarczają produkty lub usługi firmie Cummins oraz jej spółkom zależnym, joint venture, oddziałom lub podmiotom stowarzyszonym. Kodeks dostawcy, dostępny w 15 językach, opiera się na siedmiu zasadach i pomaga firmie Cummins upewnić się, że prowadzi interesy z innymi firmami na całym świecie, które podzielają jej wartości w zakresie zrównoważonych praktyk. Kodeks zawiera przepisy zakazujące pracy dzieci i pracy przymusowej, zobowiązujące do respektowania praw pracowniczych i zapewniające pracownikom bezpieczne miejsce pracy.

Wszyscy nowi dostawcy otrzymują egzemplarz Kodeksu postępowania dostawców firmy Cummins i firma zachęca do jego przyjęcia. Najważniejsi dostawcy firmy Cummins są zobowiązani do poświadczenia zamiaru przestrzegania Kodeksu postępowania dostawców firmy Cummins. Jeśli jesteś dostawcą firmy Cummins lub chciałbyś uzyskać informacje na temat tego, jak nim zostać, zapraszamy do odwiedzenia Portalu Dostawców.

DYSTRYBUTORZY

Dystrybutorzy stanowią kluczową część działalności biznesowej i umożliwiają firmie Cummins zwiększenie obecności na rynkach na całym świecie. Firma podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dystrybutorzy podzielają  wartości firmy Cummins niezależnie od tego, czy dystrybutor jest dystrybutorem niezależnym, czy uznanym partnerem sieciowym. Wielu naszych dystrybutorów przechodzi szkolenia z zakresu przestrzegania zasad i ma dostęp do materiałów dotyczących inicjatyw i zasad etyki i zgodności.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!