Zakaz odwetu

Firma Cummins zabrania wszelkich form działań odwetowych.

Działania odwetowe to wszelkie negatywne działania podejmowane przez pracodawcę wobec pracownika, który dostarczył informacje o potencjalnym naruszeniu prawa, przepisów lub polityki firmy, które to informacje uważał za dokładne i zgodne z prawdą. Firma Cummins zabrania podejmowania działań odwetowych wobec pracowników zgłaszających wątpliwości lub naruszenia Kodeksu postępowania w biznesie, zasad firmy lub przepisów prawa.

Firma Cummins jest zobowiązana do zapewnienia miejsca pracy sprzyjającego otwartej dyskusji na temat praktyk biznesowych, w którym pracownicy są zachęcani do zgłaszania problemów i podnoszenia kwestii.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!