Ochrona danych

Firma Cummins zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Cummins dopilnowuje, że dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prywatność danych dotyczy prawa jednostki do ochrony informacji lub danych o sobie przed innymi osobami lub organizacjami, jak również prawa do wymagania od organizacji zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem lub zmianą. Ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich obszarów działalności firmy Cummins, w tym: pracowników i osób ubiegających się o pracę, danych klientów, danych dostawców, danych dystrybutorów i partnerów biznesowych oraz udziałowców.

Wszyscy pracownicy firmy Cummins, w tym pracownicy tymczasowi, kontrahenci i partnerzy biznesowi przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu, są zobowiązani do przestrzegania wymogów w zakresie ochrony danych zawartych w przepisach i procedurach firmy Cummins.

W razie pytań lub uzyskania informacji o jakimkolwiek działaniu niezgodnym z polityką firmy Cummins lub przepisami prawa, możesz skontaktować się z Zespołem ds. Etyki i Przestrzegania Zasad w celu uzyskania pomocy. Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected], a odpowiednia osoba skontaktuje się z Tobą.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!