Ujawnienia obowiązkowe w danym kraju

 

Przepisy dot. firm brytyjskich (sprawozdawczość różna) 2018


Przepisy dot. firm brytyjskich (sprawozdawczość różna) 2018 weszły w życie w Wielkiej Brytanii 1, 2019 stycznia.

Przepisy te wprowadziły obowiązkowe wymogi sprawozdawczości dla spółek brytyjskich o znaczącej wielkości w następujących obszarach:

  1. sposób, w jaki dyrektorzy danej spółki brytyjskiej uwzględnili określone kwestie przy wykonywaniu swojego obowiązku dbania o sukces spółki (tzw. "oświadczenie w części 172");
  2. sposób, w jaki brytyjska spółka kontaktuje się ze swoimi pracownikami, klientami, dostawcami i innymi interesariuszami; oraz
  3. ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego.

W przypadku kwalifikujących się spółek brytyjskich każda z nich musi zawrzeć oświadczenie na powyższe tematy w swoim sprawozdaniu rocznym i sprawozdaniu finansowym (które są swobodnie dostępne w brytyjskiej Izbie Spółek) oraz musi opublikować na stronie internetowej oświadczenie zawarte w części 172 i własny raport dotyczący ustaleń w zakresie ładu korporacyjnego.

Cummins Limited i Cummins Generator Technologies Limited to dwie spółki Cummins, od których wymaga się corocznego składania następujących raportów:

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!