Minerały z regionów konfliktu - specjalny raport ujawniający

W sierpniu 2012 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyjęła Rozporządzenie 13p-1 w celu wdrożenia wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji związanych z minerałami z regionów konfliktu zgodnie z ustawą Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów z 2010 r. (ustawa Dodda-Franka). Rozporządzenie nakłada określone obowiązki sprawozdawcze na podmioty zarejestrowane w SEC, których produkty zawierają tzw. minerały z regionów konfliktu, niezbędne do działania lub produkcji ich produktów. „Minerały z regionów konfliktu” to kasyteryt, kolumbit-tantalit, złoto, wolframit i ich pochodne, które ograniczają się do cyny, tantalu, wolframu i złota (3TG). 

Rozporządzenie ma na celu rozwianie obaw, że minerały z regionów konfliktu pochodzące z Demokratycznej Republiki Konga lub sąsiednich krajów (Krajów Objętych Ustawą) mogą być wykorzystane do finansowania grup zbrojnych, które są odpowiedzialne za przemoc i łamanie praw człowieka w regionie. Ujawnienie informacji ma na celu zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw i wzmocnienie nadzoru nad minerałami z regionów ogarniętych konfliktami, a tym samym ograniczenie finansowania grup zbrojnych. Wymogi dotyczące ujawniania informacji mają zastosowanie do rejestrujących niezależnie od geograficznego pochodzenia tych minerałów i od tego, czy te minerały finansują konflikty zbrojne w Krajach Objętych Ustawą, czy też nie.

Firma Cummins powołała interdyscyplinarny zespół, w skład którego weszli przedstawiciele Działu Zakupów, Działu Prawnego oraz Etyki i Przestrzegania Zasad w celu opracowania i wdrożenia programu dotyczącego minerałów z regionów konfliktu. Wdrożyliśmy politykę dotyczącą minerałów z regionów konfliktu oraz powiązane procedury i procesy w celu analizy wykorzystania i źródła pochodzenia minerałów 3TG w naszych produktach. Nasza polityka zakłada wyeliminowanie zamówień, tak szybko jak jest to komercyjnie wykonalne, na produkty zawierające minerały z regionów konfliktu pochodzące ze źródeł, które finansują lub wspierają niehumanitarne traktowanie w Krajach Objętych Ustawą.

Kopia naszego raportu na temat minerałów z regionów konfliktu oraz wszelkich związanych z nimi dokumentów jest dostępna po kliknięciu na poniższy link.

Raport na temat minerałów z obszarów objętych konfliktem

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!