Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie firmy Cummins opiera się na 10 zasadach etycznych, które stanowią podstawę etycznego zachowania w firmie Cummins. Zasady te są wspierane przez Polityki Korporacyjne i inne kluczowe dokumenty, które zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące różnych zagadnień.

Kodeks dotyczy różnych kwestii, począwszy od naszego zaangażowania w różnorodność i sposobu traktowania się nawzajem, aż po uczciwe konkurowanie o zlecenia na całym świecie. Przypomina nam również o naszym kluczowym obowiązku jako pracowników Cummins, aby zawsze zachowywać się etycznie i zgłaszać zachowania, które nie spełniają naszych standardów.

Kodeks został niedawno zaktualizowany i jego nowa wersja jest właśnie tłumaczona na 16 różnych języków. Kodeks stanowi dla naszych pracowników na całym świecie praktyczny przewodnik właściwego postępowania oraz umacnia wartości, które sprawiają, że Cummins jest wspaniałym miejscem pracy od ponad 100 lat.

Każdego roku pracownicy poświadczają przestrzeganie Kodeksu postępowania w biznesie firmy oraz zasad leżących u jego podstaw, a także zgłaszają wszelkie przypadki nieprzestrzegania polityki firmy Cummins w ramach procesu certyfikacji etycznej. Audyt Wewnętrzny, Dział Etyki i Przestrzegania Zasad oraz Dział Prawny dokonują przeglądu wszystkich incydentów w celu zapewnienia, że zostały one właściwie obsłużone i udokumentowane.

Kodeks postępowania w biznesie firmy Cummins

 

 

Pytania lub komentarze dotyczące Kodeksu można kierować do Schuyli Jeanniton, dyrektorki wykonawczej ds. etyki i zgodności na adres [email chroniony].

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!