Przeciwdziałanie przekupstwu i zabronione płatności

Cummins bezwzględnie zabrania łapówkarstwa.

Nie dajemy łapówek osobom prywatnym ani organizacjom. Nasz biznes funkcjonuje dzięki najlepszym produktom, usługom i pracownikom. Dlatego wymagamy od wszystkich pracowników i partnerów biznesowych na świecie przestrzegania polityki firmy Cummins oraz lokalnych regulacji.

Łapówkarstwo to oferowanie lub obiecywanie pewnych korzyści w zamian za przywileje ze strony firmy. W firmie Cummins obecne są:

  • Rozwinięte zasady polityki przeciwdziałania łapówkarstwu i procedury zgłaszania potencjalnych naruszeń tych zasad
  • Kompetentni pracownicy biegli w zakresie przeciwdziałania łapówkarstwu i przestrzegania zasad
  • Szacowanie ryzyka w celu identyfikacji ryzyka wystąpienia łapówkarstwa i korupcji

Zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania zachowań niezgodnych z polityką Cummins lub prawem. Założenie, że "wszyscy tak robią" nie stanowi wytłumaczenia dla zachowań sprzecznych z prawem i polityką Cummins.

W razie pytań lub potrzeby otrzymania informacji o działaniach niezgodnym z polityką firmy Cummins lub przepisami prawa możesz skontaktować się z zespołem ds. etyki i zgodności z zasadami w celu uzyskania pomocy. Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected], a odpowiednia osoba skontaktuje się z Tobą.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!