Różnorodność, równość i integracja w praktyce

Grupy pracownicze

Posiadając ponad 150 grup pracowniczych (ERG) na całym świecie, firma Cummins nieustannie poszukuje nowych sposobów, aby zapewnić szerokie możliwości szkolenia liderów, rozwijania zdolności międzykulturych i rozwoju zawodowego. Utworzone na całym świecie grupy pracownicze są otwarte dla wszystkich pracowników i organizowane na podstawie różnych aspektów różnorodności, takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna/tożsamość płciowa, wielokulturowość i status wojskowy.

Grupy pracownicze w firmie Cummins to dobrowolne, kierowane przez pracowników grupy, które stanowią zasoby dla członków i firmy, pomagając w tworzeniu zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy zgodnego z misją, wizją i wartościami firmy Cummins.

W celu ściślejszego powiązania szeregu globalnych grup pracowniczych, wzmocnić głosy, które reprezentują i wykorzystać ich zbiorową siłę do wprowadzania pozytywnych zmian w firmie, utworzono radę Cummins Global Inclusion Leadership Council (GILC, Globalna Rada Przywództwa na rzecz Integracji). Dzięki tej globalnej radzie każdy wymiar różnorodności ma swojego globalnego sponsora wykonawczego i przewodniczącego, którzy pomagają grupom pracowniczym w ich pracy w różnych regionach, tworząc bezprecedensowy, pozytywny wpływ w firmie Cummins.

Następujące kategorie różnorodności są reprezentowane w grupach pracowniczych i GILC:

 • Wiek
 • Integracja osób niepełnosprawnych
 • Płeć
 • Status wojskowy
 • Wielokulturowość (rasa/przynależność etniczna)
 • Orientacja seksualna/tożsamość płciowa

Kształcenie i rozwój

Liderzy firmy Cummins zdają sobie sprawę ze znaczenie różnorodności, równości i integracji dla naszej globalnej firmy. Firma Cummins nieustannie dąży do zwiększania świadomość i rozwijania umiejętności w zakresie różnorodności i integracji poprzez edukowanie wszystkich pracowników, podnosząc ich kompetencje kulturowe, docenianie różnic i wspieranie środowiska, które sprzyja integracji. Zachęcamy każdego pracownika do wzięcia poszerzania świadomości i wiedzy w zakresie różnorodności i integracji. Oferujemy szeroki wachlarz możliwości nauki i rozwoju. Oto niektóre z naszych programów rozwoju, które koncentrują się na aspirujących liderach:

 • Globalny Program Rozwoju Przywództwa został wdrożony po raz pierwszy w roku 2010 w celu lepszego wykorzystania naszego kluczowego atutu na całym świecie. Program ten koncentruje się na rozwoju na szczeblu indywidualnym i zespołowym.
 • Reprezentacja Globalnego Przywództwa została po raz pierwszy ustanowiona w roku 2010 celem zapewnienia ukierunkowanego mentoringu i widzialności dla naszego wschodzących utalentowanych liderów na całym świecie. Program ten wspiera również nasze globalne cele w zakresie różnorodności i integracji, polegające na wspieraniu rozwoju kobiet i pracowników przynależących do mniejszości.

Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych szkoleń oferowanych dla wszystkich pracowników:

 • Komunikacja międzykulturowa
 • Kultura i jej wpływ na komunikację
 • Szkolenie LGBTQ i bezpiecznego lidera
 • Zapobieganie molestowaniu seksualnemu
 • Spektrum różnorodności i integracji

Firma Cummins ma silne powiązania z organizacjami zewnętrznymi, takimi jak Conference Board, Mercer, Bersin i Catalyst, które regularnie współpracują z nami w zakresie szkoleń dla pracowników dotyczących różnorodności, równości i integracji.


Różnorodność dostawców

Cummins wierzy, że różnorodność dostawców ma kluczowe znaczenie dla wysiłków firmy podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Korzystanie z usług różnych dostawców pozwala firmie Cummins wykorzystanie siły zróżnicowanych myśli i podejść, zwiększa konkurencję dla działalności firmy Cummins i rozprzestrzenia korzyści, jakie niesie za sobą wzrost gospodarczy, na większą liczbę społeczności.

Program Cummins' Supplier Diversity (Różnorodność dostawców firmy Cummins) ma na celu zwiększenie liczby różnych dostawców, świadczących usługi firmie Cummins, w tym firm należących do mniejszości, kobiet, weteranów i osób ze środowisk LGBT.


„Charakter, zdolności i inteligencja nie są domeną wyłącznie jednej płci, ani osób mówiących z jakimś konkretnym akcentem, ani konkrentnych ras, ani osób posiadających stopnie naukowe z pewnych konkretnych uniwersytetów, a nie innych. Kiedy wierzymy w takie irracjonalne uprzedzenia, szkodzimy przede wszystkim sobie i ostatecznie zapewniamy sobie porażkę w starciu z konkurencją, która jest bardziej otwarta i nie posiada uprzedzeń.”

- J. Irwin Miller, były Prezes i Dyrektor generalny firmy Cummins

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!