+

Różnorodność, równość i integracja

Musi zacząć się od każdego z nas i musi zacząć się teraz.

Przeczytaj otwarte

Biznesowe uzasadnienie różnorodności

Firma Cummins jest synonimem uczciwości, różnorodności, równości i integracja, troski, doskonałości i pracy zespołowej. Wartości te są podstawą naszej firmy. Wiemy, że różnorodność, równość i integracja są naszą kluczową strategiczną przewagą. Ma to kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do tworzenia innowacji, wygrywania na rynku i tworzenia trwałego sukcesu dla nas.

Nasi liderzy tworzą wyjątkowe miejsce pracy, które inspiruje i zachęca wszystkich pracowników do osiągania pełni swojego potencjału. Poszukują oni różnych perspektyw, stylów i mocnych stron, aby zapewnić zrównoważoną, wysoką wydajność i stworzyć lepsze wyniki dla naszych klientów i firmy. Pracownicy firmy Cummins pochodzą z różnych środowisk, mają różne doświadczenia i każdy z nich jest wyjątkowy pod kątem swoich perspektyw i pasji. Wnoszą oni do naszej firmy bogatą różnorodność języków, wglądów i umiejętności. Jako firma jesteśmy zjednoczeni w naszym niesłabnącym pragnieniu tworzenia świata, miejsca pracy i zespołu, w którym wszyscy ludzie są doceniani za to, kim są i do czego dążą.

Nasza wspólna wizja to tworzenie innowacji dla naszych klientów, aby „zasilać” ich sukcesy. Dążąc do realizacji tej wizji podlegamy zewnętrznym czynnikom, takim jak zmieniająca się demografia, wzrost udziału pracy zdalnej, napięcie między globalizacją a odradzaniem się interesów i granic państwowych, oczekiwania klientów oraz regulacje rządowe, które mogą mieć znaczący wpływ na to, w jaki sposób prowadzimy naszą działalność teraz i jak będzie ona wyglądała w przyszłości. Nasi globalni klienci mają różne potrzeby i wymagają innowacyjnych produktów i rozwiązań biznesowych, natomiast my podlegamy wielu regulacjom prawnym, które mają wpływ na wybór technologii.

Jako organizacja o zasięgu globalnym, działająca na różnych obszarach geograficznych, nasz sukces w sprostaniu tym wyzwaniom jest zależny od zróżnicowanej i zintegrowanej siły roboczej. Wiemy, że integracyjna kultura pracy daje wiele korzyści z naszego zróżnicowanego personelu, a pracownikom umożliwia realizację najlepszej wersji samych siebie i pełni ich potencjału w miejscu pracy. Integracyjna kultura pracy pozwala nam wykorzystać mocne strony naszych zróżnicowanej siły roboczej, aby lepiej reagować na złożoność działania w skali globalnej i przewidywać jej wymiar. Nasze różnice, gdy dobre wykorzystane, mają potencjał napędzania innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów i umożliwia spełnienie naszej misji, którą jest tworzenie jeszcze bardziej dostatniego świata.

Sprostanie wyzwaniom przyszłości wymaga od każdego z nas celowej i ciężkiej pracy. Aby im sprostać i czerpać jak największe korzyści z różnorodności i integracji, musimy działać następująco:

  • Stworzyć populację pracowników o takiej strukturze, jak struktura populacji rynków, na których działamy.
  • Domagać się, aby miejsce pracy było bezpieczne i przyjazne dla wszystkich, umożliwiając tym samym pracownikom pełne zaangażowanie się w pracę.
  • Stworzyć odpowiednie środowisko, które zachęci wszystkich pracowników do jak najlepszego wykorzystywania ich potencjałów i talentów do wprowadzania innowacji dla naszych klientów.
  • Wykorzystywać nasze wpływy w celu promowania różnorodności i integracji w społecznościach, w których działamy.

„Wszyscy mamy do odegrania pewną rolę w domaganiu się większej odpowiedzialności od naszego rządu, organów egzekwujących prawo, naszych sąsiadów i nas samych. To, co mamy dzisiaj, po prostu nie wystarcza. Musimy pracować razem, aby wykorzenić nienawiść i zastąpić ją głęboką oraz trwałą akceptacją różnorodności, równości i włączenia społecznego. Zmiana musi zrodzić się w każdym z nas i to już teraz.”

- Tom Lineberger, Prezes i Dyrektor generalny firmy Cummins Inc.
- Dave Ricks, Prezes i Dyrektor generalny firmy Eli Lilly and Co.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!