Odpowiedzialność społeczna

Cummins wierzy, że jego wpływ na społeczeństwo, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, tworzy silniejsze społeczności i bardziej dynamiczne miejsce pracy. Nasza różnorodność jest atutem biznesowym; staramy się inspirować pracowników do realizacji ich pełnego potencjału.

Odpowiedzialność społeczna w liczbach

0 % kobiet w zrekonstruowanym zespole kierowniczym Cummins w 2022.

0 mln $ rekordowego wkładu społecznościowego2021

0 mln kobiet skorzystało z programu Cummins Powers Women od czasu jego uruchomienia w 2018

0 % zatrudnionych w wieku poniżej 40 lat

Odpowiedzialność społeczna

pracownicy cummins spotykający się na zewnątrz

Różnorodność, równość i integracja

Cummins zajmuje pierwsze miejsce na liście pracodawców wspierających różnorodność

Firma Cummins od dawna wierzy w siłę różnorodności, równości i integracji, co przekłada się na pierwsze miejsce na liście najlepszych pracodawców pod względem różnorodności w 2022 r. magazynu Forbes i Statista. Wieloletni lider firmy, J. Irwin Miller, opowiadał się za różnorodnością na długo zanim termin ten został spopularyzowany. Cummins rozwija umiejętności w zakresie różnorodności i integracji, dzięki czemu firma zyskuje przewagę konkurencyjną.
 

Dowiedz się, dlaczego jesteśmy najlepszym pracodawcą wspierającym różnorodność
tablica z misją i wizją w centrum dystrybucyjnym

Integracja osób niepełnosprawnych

Cummins okrzyknięty "Najlepszym miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnością" 2022 r.

Nasza inicjatywa globalnego włączenia ludzi z niepełnosprawnościami ma na celu stworzenie dostępnych, zintegrowanych miejsc pracy w których ludzie z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swój potencjał. Firma Cummins została uznana za „Najlepsze miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnością”, osiągając najwyższy wynik 100 w Indeksie Równości Osób z Niepełnosprawnością (DEI), narzędziu, które pomaga firmom tworzyć plan działania na rzecz integracji i równości osób z niepełnosprawnością.

Dowiedz się, dlaczego jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców wspierających integrację osób niepełnosprawnych
pracownik montażowy cummins malujący części silnika

Zdrowie i bezpieczeństwo

Firma jednoczy się z Radą Bezpieczeństwa Narodowego w dążeniu do ograniczenia liczby wypadków w miejscu pracy o 25 do 2025 r.

Cummins dołączył do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wiodącej amerykańskiej organizacji nonprofit promującej bezpieczeństwo, oraz ponad dwunastu wiodących pracodawców i podpisał przyrzeczenie MSD Pledge, który zajmuje się najczęstszym wypadkiem w miejscu pracy: zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSDs). Przyrzeczenie to jest pierwszym tego typu zobowiązaniem pracodawców, by zidentyfikować i zmniejszyć liczbę MSDs w miejscu pracy na całym świecie.

Dowiedz się o naszym zobowiązaniu do ograniczenia liczby obrażeń w miejscu pracy
profesjonaliści spotykają się, aby współpracować

Zarządzanir kapitałem ludzkim

Tworzenie wspaniałych środowisk pracy

Firma Cummins dąży do tworzenia dynamicznych środowisk pracy, a tym samym do przyciągania, rozwijania i zatrzymywania pracowników, aby odnosić sukces. W kwietniu 2022 r. firma opublikowała swój pierwszy raport z zarządzania kapitałem ludzkim, w którym szczegółowo opisano strategię do osiągnięcia tego celu. Raport z 2022 r. zawiera również kluczowe wskaźniki dotyczące siły roboczej oraz wysiłki firmy na rzecz równości rasowej i bardziej elastycznej organizacji pracy.

Cummins w akcji

Równość płci

Równość płci

Wykazanie postępu: Moc Cummins - Kobiety

Indie są jednym z wielu krajów, w którym trudno o równość płci. Poniższe pięciominutowe wideo ukazuje, że postęp jest możliwy i osiągany.

Obejrzyj wideo

Odpowiedzialność społeczna Cummins w mediach

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!