Stanowisko Cummins co do kluczowych kwestii

Cummins posiada wieloletnią historię rzecznictwa w sprawach dotykających stron zainteresowanych oraz naszych interesów. Nasze stanowiska i wysiłki czynione w niektórych z aktualnych spraw zostały omówione tutaj.

 

Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne są realnym problemem. Jako światowy lider energetyczny, skupiamy się na rozwoju i oferowaniu technologii coraz lepszych dla naszych klientów, środowiska i społeczności. Cummins dokonuje znaczących inwestycji w rozwiązania technologiczne, w tym w czystszy i wydajniejszy gaz ziemny oraz zaawansowane silniki diesla, hybrydowe, na baterie elektryczne oraz z w elektryczne układy napędowe zasilane ogniwami paliwowymi. W dalszym ciągu będziemy rozmawiać z organami regulacyjnymi w celu dostarczania wydajnej, niezawodnej i opłacalnej energii naszym klientom oraz w celu wspierania przepisów i uzupełniających środków politycznych potrzebnych do poprawy stanu środowiska. Można wśród nich wymienić stanowcze, wyraźne i egzekwowalne przepisy dotyczące emisji tlenków azotu, cząstek stałych zawieszonych w gazie i gazów cieplarnianych, zasady uwzględniające ogólno-gospodarczą dekarbonizację, takie jak cena węgla, oraz inwestycje w infrastrukturę, badania i rozwój dekarbonizacji oraz wdrożenie technologii. Firma Cummins stara się dostosować swoje bezpośrednie i pośrednie działania w zakresie zaangażowania do celów Porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.
 


Różnorodność, równość i integracja

Cummins dokłada wszelkich starań aby stworzyć środowisko sprzyjające włączaniu społecznemu w naszych lokalnych społecznościach i miejscach pracy, w którym pracownicy mogą czuć się komfortowo i wykorzystywać w pracy swój pełen potencjał. Posiadamy bogatą historię zabierania głosu i wspierania różnorodności, równości i włączania społecznego. Jesteśmy przekonani, że różnorodny personel napędza innowację i czyni naszą firmę silniejszą, a nasze społeczeństwo dynamiczniejsze.

Równość dla czarnoskórych
Cummins podejmuje działania w celu promowania równości rasowej w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. Nasza inicjatywa Cummins Propaguje Równość Etniczną (CARE) skupia się na wspieraniu działań dążących do poprawy warunków czarnoskórych Amerykanów oraz innych mniejszości w naszych społecznościach oraz w całej firmie.

Globalne włączanie ludzi z niepełnosprawnościami
Ludzie z niepełnosprawnościami obejmują około 15% globalnej populacji (mniej więcej 1 miliardów ludzi) i mają dwa do trzech razy mniejsze szansę na znalezienie zatrudnienia niż ich pełnosprawni koledzy. Inicjatywa włączania ludzi z niepełnosprawnościami w Cummins ma zasięg globalny, obejmuje każdy rodzaj niepełnosprawności (widoczne oraz niewidoczne, trwałe i przejściowe, wrodzone i nabyte), intencjonalnie skupia się na kwestii zatrudnienia, pracy wewnątrz Cummins i na naszej społeczności.

Globalne reprezentowanie i równość tożsamości płciowych
Moc Cummins - Kobiety to firmowa inicjatywa tworząca rozwiązania przeciwdziałające nierównościom w kwestii tożsamości płciowej w naszych społecznościach poprzez współpracę z globalnymi organizacjami non-profit w celu przyspieszenia awansu kobiet i dziewczyn, czym wzmacnia wewnętrzne zobowiązanie Cummins do wspierania dobrobytu kobiet na całym świecie. Działania te obejmują, między innymi, wyrównywanie różnicy wynagrodzeń w oparciu o tożsamość płciową oraz kwestię zatrudniania matek.

Prawa LGBTQ+
Cummins po raz pierwszy dodał „orientację seksualną” to swej polityki Wzajemnych stosunków w miejscu pracy w roku 1998 i wprowadził korzyści dla związków partnerskich w roku 2000. Od tamtej pory, firma publicznie wspiera i lobbuje społeczność LGBTQ+ na wszystkich szczeblach zarządzania. Utworzona w 2005 roku, Dumna Grupa Zasobów Pracowniczych Cummins sprzyja bezpiecznemu, równemu i włączającemu środowisku, w celu wspierania i motywowania osób LGBTQ+.


Handel
Cummins wspiera wolny i sprawiedliwy handel oraz opowiada się za regulacjami otwierającymi rynek, wzmacniającymi gospodarki oraz społeczeństwa poprzez zapewnianie konsumentom dostępu do towarów z całego świata w sprawiedliwych cenach. Cummins zatrudnia ponad 58,000 na całym świecie. Dla naszych pracowników oraz ich społeczności, handel międzynarodowy jest najważniejszym czynnikiem wzrostu i zatrudnienia w Cummins od niemalże dwóch dekad. Wraz z globalnym wzrostem Cummins, tworzymy dobre miejsca pracy na całym obszarze Stanów Zjednoczonych.

Bezpieczeństwo
Troska o naszych pracowników oznacza zapewnienie im możliwie najbezpieczniejszych i najzdrowszych warunków pracy. Poprzez współpracę z profesjonalnymi organizacjami, takimi jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Campbella, opowiadamy się za bezpieczniejszą i zdrowszą pracą na całym świecie. Dzielimy się praktykami oraz wypracowujemy rozwiązania wspólnie z innymi globalnymi organizacjami aby sprostać wyzwaniom w obszarach zdrowia i bezpieczeństwa.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!