Ład korporacyjny

Ciężkie czasy wymagają krytycznego nadzoru. Zarząd Cummins nieustannie przedstawia wskazówki niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom globalnym.

Zarządzanie w liczbach

0 dyrektorki i 4 dyrektorzy o różnym pochodzeniu etnicznym

0 wytyczne co do zasad moralnych

0 + 2021 kursów etycznych ukończonych przez tysiące pracowników na 10 różnych tematów

0 naszych 14 członków jest niezależnych

Odpowiedzialność i przejrzystość zarządzania

Rada Dyrektorów

Historia

Etyka: wieloletnia tradycja

Zrównoważony rozwój firmy Cummins oparty jest o fundamenty etycznego postępowania, które ustanowiono na początku działalności, czyli ponad 100 lat temu. Dzisiejsze zasady zarządzania są zgodne z tą tradycją oraz wizją, misją i wartościami firmy Cummins. Firma od dawna uznawana jest za lidera w kwestii etyki w biznesie.

Zobacz naszą pozycję w Ethisphere
Etyka i przestrzeganie zasad

Prawa człowieka

Priorytety w Cummins

Ponieważ przez długi czas prawa człowieka były jednym z ważniejszych elementów Kodeksu postępowania w biznesie firmy Cummins, na początku 2018 roku firma postanowiła przyjąć oddzielną politykę w tej kwestii. Dotyczy ona głównie handlu ludźmi, pracy nieletnich, pracy przymusowej i pracy bez umowy, i szczegółowo określa zaangażowanie firmy Cummins mające na celu traktowanie wszystkich z godnością i szacunkiem.

Dowiedz się więcej na temat Polityki dotyczącej praw człowieka firmy Cummins
Dokumenty dotyczące zarządzania

Dokumenty dotyczące zarządzania

Wszyscy przed kimś odpowiadamy

Skuteczne zarządzanie wymaga mechanizmów, które zapewniają stosowanie zasad etycznych. W Cummins, pracownicy wszystkich szczebli są upoważnieni do wskazywania możliwych przypadków złamania Kodu postępowania biznesowego w Cummins, za pomocą telefonu zaufania ds etyki. Gdy chodzi o poszanowanie etyki, każdy pracownik Cummins jest częścią rozwiązania.  Przejrzyj publiczne dokumenty na temat zarządzania, dostępne na naszej stronie Relacje z inwestorami .

Zapoznaj się z dokumentami zarządu

Cummins w akcji

Cummins w akcji

Przywództwo

Martin Luther King Jr. nazwał go „najbardziej postępowym biznesmenem w Ameryce”.

Nikt nie wywarł większego wpływu na kulturę korporacyjną Cummins, zwłaszcza odnośnie etyki i odpowiedzialności, niż nasz były prezes, J. Irwin Miller 1909-2004. Poznaj człowieka, który nieustannie inspiruje nas we wszystkim, co robimy.

Obejrzyj wideo
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!