Ład korporacyjny

Ciężkie czasy wymagają krytycznego nadzoru. Zarząd Cummins nieustannie przedstawia wskazówki niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom globalnym.

Zarządzanie w liczbach

0 dyrektorki i 4 dyrektorzy o różnym pochodzeniu etnicznym

0 wytyczne co do zasad moralnych

0 + 2021 kursów etycznych ukończonych przez tysiące pracowników na 10 różnych tematów

0 naszych 14 członków jest niezależnych

Jennifer Rumsey wita gości w siedzibie działu dystybucji

Zmiany w kierownictwie

Następnie prezes i dyrektor ds. operacyjnych Jennifer Rumsey dołączyła do rady dyrektorów firmy Cummins w lutym 2022 roku, a sześć miesięcy później została powołana na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego, gdy Tom Linebarger zakończył swoją dziesięcioletnią kadencję jako dyrektor generalny firmy Cummins. Linebarger będzie nadal pełnił funkcję prezesa rady dyrektorów oraz prezesa wykonawczego firmy.

Przeczytaj historię
Rada Dyrektorów

Historia

Etyka: wieloletnia tradycja

Zrównoważony rozwój firmy Cummins oparty jest o fundamenty etycznego postępowania, które ustanowiono na początku działalności, czyli ponad 100 lat temu. Dzisiejsze zasady zarządzania są zgodne z tą tradycją oraz wizją, misją i wartościami firmy Cummins. Firma od dawna uznawana jest za lidera w kwestii etyki w biznesie.

Zobacz naszą ocenę w Ethisphere
Dokumenty dotyczące zarządzania

Dokumenty dotyczące zarządzania

Wszyscy przed kimś odpowiadamy

Skuteczne zarządzanie wymaga mechanizmów, które zapewniają stosowanie zasad etycznych. W Cummins, pracownicy wszystkich szczebli są upoważnieni do wskazywania możliwych przypadków złamania Kodu postępowania biznesowego w Cummins, za pomocą telefonu zaufania ds etyki. Gdy chodzi o poszanowanie etyki, każdy pracownik Cummins jest częścią rozwiązania.

Zapoznaj się z dokumentami zarządu
zdjęcie siedziby działu dystrybucji w Indianapolis zzewnątrz

Stanowisko firmy Cummins

Częścią budowania bardziej prosperującego świata jest zajmowanie stanowiska w kwestiach, które mają wpływ na firmę i społeczności, w których prowadzimy działalność, a nasi pracownicy żyją i pracują. Firma Cummins zajęła stanowisko w kwestiach, takich jak zmiany klimatyczne i prawa osób LGBTQ+.

Zapoznaj się z polityką firmy Cummins

Cummins w akcji

Cummins w akcji

Przywództwo

Martin Luther King Jr. nazwał go „najbardziej postępowym biznesmenem w Ameryce”.

Nikt nie wywarł większego wpływu na kulturę korporacyjną Cummins, zwłaszcza odnośnie etyki i odpowiedzialności, niż nasz były prezes, J. Irwin Miller 1909-2004. Poznaj człowieka, który nieustannie inspiruje nas we wszystkim, co robimy.

Obejrzyj wideo
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!